nlen
diploma

Om te kunnen deelnemen aan een postgraduaat in muziek moet je een masterdiploma in uitvoerende muziek hebben op het moment dat je je inschrijft voor het programma.

Dit betekent dat je je kunt aanmelden als je in je eindexamenjaar zit, maar je masterdiploma nog niet hebt behaald. Als je ons een document van je school kunt geven waarin staat wanneer je verwacht je diploma te behalen, ben je van harte welkom om je aanvraag in te dienen.

Alle aanvraagdossiers worden individueel gecontroleerd op het studentensecretariaat. Wij bepalen of je een masterdiploma hebt en of je diploma beschouwd kan worden als een diploma uitvoerende muziek.

diplomawaardering

Na het indienen van je dossier voor een masterprogramma, zullen de admissions officer en trajectbegeleiders je diploma evalueren. Dit kan van invloed zijn op het programma dat je kunt volgen.

Evaluatiecriteria
Om vast te stellen of je bachelordiploma een professioneel bachelordiploma of een academisch bachelordiploma is, kijken we naar de duur van je bachelorstudie, de studiebelasting, de vakken die je volgde, de mission statement van de school, de mogelijkheid om een masteropleiding te volgen in de school waar je je bachelordiploma behaalde, etc. We raadplegen ook verschillende nationale en internationale databanken voor diplomawaardering...

We delen je diploma in een van de volgende categorieën in: een academisch bachelordiploma (of gelijkwaardig), een professioneel bachelordiploma (of gelijkwaardig), een academisch bachelordiploma behaald in een andere artistieke discipline, een masterdiploma of een post-masterdiploma. Dit bepaalt tot welke opleiding je toegang hebt.

Academische bachelor
De houders van een academische bachelor kunnen direct toegang krijgen tot het masterprogramma, wanneer ze slagen voor het oriënteringsgesprek /-auditie / intake.

Professionele bachelor
De houders van een professionele bachelor zullen eerst een schakelprogramma moeten volgen vooraleer ze toegang krijgen tot de masteropleidingen. Het schakelprogramma bestaat uit een vaststaand aantal vakken uit het derde bachelorjaar. Het curriculum wordt bepaald door de oriënteringscommissie in samenspraak met de trajectbegeleiders. In sommige gevallen kan een stuk van het schakelprogramma worden vrijgesteld en is een combinatie met vakken uit de master mogelijk.

Academische bachelor in een andere artistieke discipline
De houders van een academisch bachelor in een andere artistieke discipline moeten mogelijks eerst een voorbereidingsprogramma volgen vooraleer ze toegang krijgen tot de masteropleidingen. Het voorbereidingsprogramma bestaat uit een aantal vakken uit de bacheloropleidingen. De samenstelling van het programma wordt bepaald door de jury van de oriënteringscommissie en trajectbegeleiders. In sommige gevallen kan dit programma al gecombineerd worden met een deel van het masterprogramma.

schakelprogramma voor de master

Wie aan een masteropleiding wil beginnen, maar niet over het juiste onderliggende bachelor­diploma beschikt, kan in sommige gevallen een schakel­programma volgen. Je neemt dan best contact op met je studie­traject­begeleider. Kandideren voor een schakel- of voorbereidingsprogramma verloopt volgens dezelfde procedure als die voor het masterprogramma.

taalvoorwaarden

Deze opleiding wordt alleen in het Engels onderwezen. Er is geen formele taaleis voor het niveau van het Engels, maar we raden sterk aan dat je het Vantage B2-niveau (of gelijkwaardig) hebt.