nlen
over de opleiding
In 1999 werd het studietraject muziekproductie opgericht aan KASK & Conservatorium. Vijfentwintig jaar later is dit studietraject een graadmeter geworden voor al wie professioneel op een creatieve manier bezig is met muziek en geluid.

muziekproductie

over de opleiding
traject
bachelor + master muziek
afstudeerrichting scheppende muziek
traject muziekproductie
3+2 jaar
onderwijstaal
Nederlands
Engels mogelijk in de master

visietekst opleiding muziek

Met haar campussen midden in het bruisende stadscentrum van Gent, uitgeroepen tot UNESCO City of Music, bevindt de opleiding muziek van KASK & Conservatorium zich in een bevoorrechte positie om begaafde en inspirerende scheppende en uitvoerende musici en instrumentenbouwers op te leiden. Onze aanpak richt zich op drie lagen van het muzikantschap: de artistieke praktijk, de uitvoeringspraktijk en presentatie, en maatschappelijke betrokkenheid.

Artistieke praktijk

Muziek maken is de kern van ons onderwijsprogramma. Of de hoofddiscipline van de studenten nu het creëren, uitvoeren of produceren van klassieke muziek, pop, jazz, het bouwen van muziekinstrumenten, of een combinatie van deze disciplines is, technische (instrumentale techniek, technologie, vakmanschap) en creatieve vaardigheden (compositie, improvisatie, ontwerp) zijn van het grootste belang, en worden ondersteund door een solide theoretische basis (muziektheorie, mens- en natuurwetenschappen). Naast deze vaardigheden cultiveren we de zogenaamde ‘curating mindset’: een bloeiende artistieke praktijk vereist een onderzoekende geest, voortdurende kritische reflectie, en een ondernemende houding.

Uitvoeringspraktijk en presentatie

Muziek maken vereist samenspel, met of voor een publiek. Zelfs wanneer een student een solocarrière nastreeft, zijn we ervan overtuigd dat muzikale samenwerking in verschillende contexten essentieel is. Daartoe bieden we en stimuleren we uiteenlopende ensemblewerkingen, zoals (big)band, kamerensembles, koor, studio-opnamesessies, orkest, creative labs en interdisciplinaire collectieven. We vinden het belangrijk dat studenten hun werk regelmatig kunnen presenteren en confronteren met medestudenten en/of een breder publiek, van experimentele creaties in de veilige omgeving van de campus, over muziekinstrumentententoonstellingen en try-outs, tot officiële concerten in concertzalen op en buiten de campus.

Betrokkenheid bij de gemeenschap

Muziek maken is een relationele praktijk, waarbij een muzikant of een instrumentenbouwer in verbinding staat met een complex en verweven ecosysteem van collega’s, betrokkenen en publiek. Gedurende de opleiding leggen we de klemtoon op samenwerking en stuwen we het ontstaan van netwerken in concentrische cirkels: van zelfzorg en zelfredzaamheid, over het creëren van samenwerkingsverbanden met andere kunstenaars en lokale culturele organisaties, tot een kritische en sociaal betrokken houding ten opzichte van de mondiale wereld waarin we leven.

lees meer over muziekproductie

Unieke combinatie van techniek, muzikaliteit en creativiteit 

In dit traject ligt de focus op techniek, muzikaliteit (zowel voor performance als voor songwriting/compositie) en creativiteit. Het is net de combinatie van al deze zaken die muziekproductie tot een uniek studietraject in Vlaanderen maakt.  De creatieve ontplooiing van studenten staat centraal, met een stevige muzikale en theoretische basis als fundament.

Producing, soundlab en songwriting

Gedurende de drie bachelorjaren ligt de kern van het traject vervat in drie vakken: producing, songwriting en soundlab. In producing leer je alles over opname en mix: microfoontechnieken, compressie, eq, effecten, … Je werkt in klasverband, individueel en in groep aan opdrachten, waarbij je ten volle gebruik maakt van de infrastructuur van de school: twee professioneel uitgeruste studio’s, voorzien van een API1608 en een SSL AWS 924 mengtafel, een uitgebreide collectie randapparatuur en microfoons. 

In het vak soundlab werk je met software (Pro Tools en Ableton), synths (hardware, software en modulair) en drumcomputers en ook hier geldt dat alles in de school voorhanden is om daar naar hartenlust mee te experimenteren. Volledig uitgeruste computers met de meest recente software, vintage (Roland Juno106) en meer recente hardware, zoals een Prophet6, Nord, Push2, Korg Volca’s, TR8s, Doepfer etc… In songwriting scherp je je creatieve skills aan via verschillende opdrachten, die je dan in producing of soundlab concreet uitwerkt. Daarnaast volg je vakken als audiotechnologie (de theorie achter de praktijk), creative Lab (waarin het live musiceren centraal staat), muziektheoretische vakken zoals arrangement, ear training en pop- en jazzgeschiedenis. Andere vakken die rechtstreeks verband houden met het werkveld, zoals muziekmanagement en werking van het muziekcircuit. Vanuit het academische luik binnen de opleiding zijn er algemene theoretische vakken als muzieksociologie en overzicht van de wijsbegeerte en onderzoeksgerelateerde vakken als dossier en scriptie.

Je masterproef als link naar het werkveld 

In de twee aansluitende masterjaren staat producing nog steeds centraal als hoofdvak, maar je krijgt meer externe opdrachten en de link naar het werkveld en het opbouwen van een netwerk wordt concreter via externe mentoren en vakken als kunst in het werkveld en een stage.  Als sluitstuk creëer je een masterproef waarin productiewerk rond eigen werk, producties voor externe artiesten en live performance aan bod kunnen komen.   

Tijdens je opleiding werk je zeker samen met studenten jazz, pop, klassiek, film, animatiefilm, drama, mode en andere disciplines aan allerhande projecten binnen en buiten de schoolmuren. KASK & Conservatorium is een omgeving waar studenten en docenten elkaar inspireren over de verschillende opleidingen heen en waar studenten zich in een uitzonderlijk kader kunnen bekwamen tot creatieve masters in de muziek.

Wat na je studies?

Of het nu als songwriter & performer is (Balthazar, Douglas Firs, Amatorski, Absynthe Minded, Shht, Yong Yello…), als producer (Jasper Maekelberg, Wouter Vlaeminck,…), als (film)componist (Hannes De Maeyer) of achter de schermen bij de VRT, in opnamestudio’s of audiovisuele producties: onze muziekproducers zitten overal.

English master

Onze opleidingen drama, beeldende en audiovisuele kunsten, en muziek hebben naast een nederlandstalige master ook een volledig Engelstalige pendant. Elk academiejaar starten tientallen buitenlandse studenten in de English master van KASK & Conservatorium. Deze studenten zijn een verrijking van onze onderwijscultuur en geven een meerwaarde aan de studies van Nederlandstalige studenten. Nederlandstalige en Engelstalige studenten ontmoeten elkaar in bepaalde seminaries of lessen of in de kunstprojecten die ze samen opzetten. Ook voor de studenten die tijdens hun studie niet kiezen voor een studentenuitwisseling in het buitenland (bv. via Erasmus) is er zo een internationale dimensie aan hun studie.

Er zijn geen verschillen tussen de Nederlandstalige en de Engelstalige master op gebied van curriculum, competenties, leerinhouden en organisatie. Engelstalige kandidaten die al een master in de muziek bezitten kunnen ook opteren voor de master-na-master-opleiding hedendaagse muziek of voor één van onze postgraduaten.

Voor meer informatie kan je terecht bij de trajectbegeleiders.

studieprogramma

1E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Producing I
9
J
Sound Lab I
6
J
Songwriting I
6
J
Creative Lab 1
3
J
Piano 1
3
J
Arrangement 1
3
J
Harmonie 1
6
J
Ritmeklas 1
3
J
Ear Training 1
3
J
Instrumentenleer
3
J
Audiotechnologie
3
J
Popgeschiedenis
3
J
Structuur en werking van het muziekcircuit
3
2
Overzicht van de wijsbegeerte
3
J
Inleiding tot het onderzoek in de kunsten
3
1
60
2E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Producing II
12
J
Sound Lab II
6
J
Songwriting II
6
J
Creative Lab 2
3
J
Piano 2
3
J
Arrangement 2
3
J
Harmonie 2
6
J
Module jazz
6
Module pop
6
Ritmeklas 2
3
J
Ear Training 2
3
J
Jazzgeschiedenis
3
J
Overzicht van de muziekpsychologie
3
1
Kunstenaarsteksten
3
2
Live mixing
3
Opleidingsonderdelen te kiezen (of minor interdisc)
3
1of2
60
3E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Producing III
15
J
Sound Lab III
6
J
Songwriting III
6
J
Creative Lab 3
3
J
Arrangement 3
6
J
Module jazz
6
Module pop
6
Harmonie 3
3
J
Module jazz
3
Module pop
3
Productieanalyse
3
1
Avant-garde en wereldmuziek in Jazz en Pop
3
J
Juridische en zakelijke aspecten van de muziekindustrie
3
J
Overzicht van de muzieksociologie
3
1
Dossier
3
J
Opleidingsonderdelen te kiezen
6
1of2
60
1E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Producing master I
25
J
Creative Lab master 1
3
J
Compositie en arrangement 1
3
1
Masterseminaries
12
1of2
Muziek en management
3
1
Kunst in het werkveld
8
J
Opleidingsonderdelen te kiezen
6
1of2
60
2E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef Producing
24
J
Stage muziekproductie
9
J
Creative Lab master 2
3
J
Interdisciplinair project
9
J
Compositie en arrangement 2
3
J
Scriptie
9
J
Opleidingsonderdeel te kiezen
3
1of2
60
1E ENGLISH MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Producing master I
25
Y
Creative Lab master 1
3
Y
Composition and arrangement 1
3
1
Master seminars
12
1or2
Music and management
3
1
Arts in Practice
8
Y
Electives
6
1or2
60
2E ENGLISH MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Master Project Producing
24
Y
Work placement music production
9
Y
Creative Lab master 2
3
Y
Interdisciplinary project
9
Y
Composition and arrangement 2
3
Y
Thesis
9
Y
Elective for 3 credits
3
1or2
60

inschrijven

Als je wil inschrijven voor een academische bachelor, moet je eerst slagen voor een artistieke toelatingsproef. Om in te stromen in de master neem je deel aan een oriënteringsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd.

kwaliteitszorg

De opleiding muziek van KASK & Conservatorium is in 2022 getoetst aan de internationaal erkende normen van MusiQuE.

contact
de meeste vakken volg je op
Pauli
Jozef Kluyskensstraat 2
9000 Gent
 
Paddenhoek
Paddenhoek 12
9000 Gent

credits

  1. Jerome Springiers, Mastersounds 2020, foto: Benina Hu
  2. video: Manon De Sutter & Charles Dhondt