nlen

Dries Sel is gespecialiseerd in “impactvol leiderschap” en het combineren ervan met adequate managementvaardigheden met het oog op het co-concipiëren en het implementeren van toekomstbestendige strategieën. Hierdoor worden operationele organisaties robuuster, slagkrachtiger en aantrekkelijker. Hij combineert een ruime ervaring op C-level in private organisaties en bedrijven met een belangrijke en structurele band met de overheid.

Deze combinatie van onderbouwde methodologieën en praktische implementatie past hij van 2016 tot maart 2024 succesvol toe als directeur zorgstrategie van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA). Deze functie combineerde hij de afgelopen 5 jaar met de ontwikkeling van de zorgstrategie in het kader van de fusie tussen ZNA en de Gasthuiszusters Antwerpen (GZA) tot Ziekenhuis Aan de Stroom (ZAS). Deze fusie die midden 2024 van kracht wordt, maakt van ZAS de grootste ziekenhuisgroep in de Benelux en een van de grootste in Europa. Vanaf april 2024 is hij verbonden aan Moore, waar hij overheden en organisaties met publieke opdrachten begeleidt.

Vóór ZNA, was hij aan de slag als algemeen directeur van Vorst Nationaal. Nadien bleef hij betrokken bij de concerttempel in de rol van strategisch consultant, waar hij, samen met de exploitant, de verlenging van de exploitatievergunning voor een volgende periode van 30 jaar realiseerde.

Daarvoor was hij lid van het directiecomité van Securitas België waar hij o.a. werkte op de versterking van leiderschapsvaardigheden en op een visie op publieke-private samenwerking.

Hij leidde hij als eerste algemeen directeur van Brussels Philharmonic het verzelfstandigd orkest van de openbare omroep tot instelling van de Vlaamse Overheid in goede banen.

Naast leidinggevende functies binnen verschillende organisaties wordt ook op hem beroep gedaan als expert en voor specifieke opdrachten. Zo is hij een van de officiële assessoren in de jury als managementexpert bij Werkenvoor.be/Travaillerpour.be (voorheen Selor) voor de selectie van de ca. 300 federale topambtenaren (mandaathouders). Verder maakte hij voor de federale overheid een business case voor FOD Bosa en legde hij de basis van de strategische plannen voor Fedoclean en PersoPoint. Op Vlaams niveau stelde hij samen met de secretaris-generaal de plannen op voor de fusie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (DLNE) en het Departement Ruimtelijke ordening woonbeleid en onroerend erfgoed (RWO) tot het Departement Omgeving.

Kennis en ervaring zijn er om gedeeld te worden, daarom is hij ook docent strategisch management aan de Hogeschool Gent en tot voor kort aan de Faculteit Economie van de Universiteit Gent waar hij vele jaren “strategisch management in de non profit sector” doceerde. Sinds dit academiejaar is hij gastprofessor aan Antwerp Management School.