nlen
data
 • 30.05.24, fase 1, deadline indienen portfolio
 • 05.06.24, fase 1, bekendmaking resultaten portfolio
 • 24.06 – 25.06.24, fase 2, praktische proef
 • 26.06.24, fase 3, theoretische proef
 • 26.08.24, herkansing theorie

Er is maar één sessie voorzien voor deze proef

De kandidaten worden verzocht zich grondig op de proef voor te bereiden, stipt aanwezig te zijn op het aanvangsuur en beschikbaar te zijn tijdens de volledige duur van de proef. Enkel de kandidaten die geslaagd zijn voor het portfolio kunnen deelnemen aan de praktische en theoretische proef.

start proeven

9:00 op de eerste dag van de sessie

Campus Grote Sikkel
Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent

Het exacte startuur wordt na bekendmaking van de resultaten van de portfolio gecommuniceerd door de jury.

voorbereiding op de proef

Je kan je voorbereiden op het theoretische luik van de toelatingsproef voor bachelor jazz / pop en muziekproductie met een online lessenreeks. Alle basisprincipes worden uitgelegd, je krijgt oefeningen en kan zelfs een proefexamen maken.

fase 1, portfolio

Je stuurt minimum 3 songs en maximum 5 songs in mp3-formaat via het online formulier.

songs & composities


Het portfolio bestaat uit songs of composities die door de kandidaat zijn gecomponeerd (individueel werk of geschreven in samenwerking) en / of opgenomen, gemixed of geproduced en / of ingespeeld als muzikant en / of gearrangeerd …Het portfolio moet minstens 2 zelfgeschreven songs bevatten (individueel werk of geschreven in samenwerking) en mag maximum 1 “remix” bevatten.

informatieformulier

De kandidaat vult tevens het informatieformulier in en stuurt dit door samen met de songs, een pdf-file van de songteksten (indien het om zelfgeschreven teksten gaat) en een recente foto. Extra informatie zoals foto’s, partituren, video’s, recensies,… kan worden toegevoegd. De kandidaat bundelt alle extra info in 1 map “extra info” en stuurt dit samen door met de rest van het portfolio.

themaproef

Deze proef kan op verschillende creatieve manieren worden ingevuld. Dit is een lijstje ter inspiratie, je kan meerdere aspecten combineren.

 • laat je inspireren door de tekst, herwerk of vertaal de tekst.
 • herwerk een song
 • reharmoniseer een song
 • gebruik samples
 • verwijs bepaalde sounds of gebruik van instrumenten

Het mag een volledig nieuwe song zijn, geïnspireerd door het thema, of het kan een herwerking zijn van een bestaand nummer of compositie.

Als extra bijlage bij het portfolio vragen we de kandidaat om een creatieve proef te doen in een opgelegd thema. Dit is dus een (extra) vierde nummer/opname.

Themaproef 2024: Joni Mitchell

Joni Mitchell is een van de meest invloedrijke en originele singer-songwriters aller tijden, die via tijdloze songs, producties en unieke samenwerkingen haar stempel drukte op de pop -en jazzmuziek in de 20ste eeuw. Laat je inspireren door haar omvangrijke oeuvre en talloze projecten en verras ons met een eigenzinnige insteek. Vermijd “straight covers” en ga aan de slag met muzikale parameters zoals akkoordenschema’s, tekst, arrangement, sound. Verwerk ze op een originele manier tot een themaproef waarin je je technische vaardigheden, creatieve skills en je eigen persoonlijkheid combineert tot een volledig nieuwe song, een herwerking, herinterpretatie,… .

Voeg als pdf een verslag toe waarin je het creatieve proces kort duidt (max 1 pagina).
Leg kort uit hoe je het thema hebt verwerkt in de opdracht.


fase 2, auditie

Enkel voor kandidaten die geslaagd zijn voor fase 1.
De exacte planning wordt nog per mail bekend gemaakt.

motivatiegesprek

Tijdens een individueel gesprek zal voornamelijk de motivatie van de kandidaat t.o.v. een kunst­opleiding in het algemeen en de specifieke studierichting in het bijzonder worden onderzocht. De samenstelling van het portfolio van de kandidaat kunnen hier een leidraad zijn. Het is belangrijk dat de kandidaat eigen keuzes kan toelichten en de studiekeuze en verwachtingen kan verduidelijken.

Er wordt gepeild naar interesse­punten, algemene en culturele kennis, denkvermogen, creatieve attitude, inzichten en communicatie­vaardigheden. Belangrijke eigenschappen hierbij kunnen bijvoorbeeld zijn: kritische zin, betrokkenheid, gedrevenheid, liefde voor kunst en muziek, doorzettings­vermogen, zelfdiscipline, zin voor humor…

praktijkproef

Transcriptie: op het gehoor noteren van de leadsheet van een popnummer met behulp van instrument (piano, gitaar,…).

Songwritingproef: gerichte opdracht(en) rond het schrijven van songs. Een voorbeeld van een songwritingopdracht: schrijf akkoorden en een melodie op basis van een tekst.

Bandpractium / Samenspelsessie: de kandidaten spelen op hun eigen instrument en werken in groepsverband een song uit. De vaardigheid op het eigen instrument wordt getest, alsook het functioneren binnen een groep muzikanten.

fase 3, theoretische proef

De proef is enkel voor kandidaten die geslaagd zijn voor fase 2. De exacte planning wordt nog per mail bekend gemaakt.


Deze proef is de verplichte derde stap in de toelatingsprocedure en bestaat uit vijf delen. Voor de deelproeven 1-4 (Muziektheorie, Solfege, Gehoorvorming en Ritme) is een herkansing mogelijk in augustus indien een student niet geslaagd is. Indien men niet slaagt voor Fase 3 of voor de herkansing is men niet geslaagd voor de gehele toelatingsproef.

Je kan je op dit onderdeel van de proef voorbereiden met een reeks video’s gemaakt door docenten jazz/pop. Je vindt er een overzicht van alle proeven, oefeningen en zelfs een proefexamen.

muziektheoretische proef

Herkennen en noteren van:

 • samenstelling en voortekening van majeur- en mineur toonaarden
 • alle intervallen binnen het octaaf (rein, klein, groot, verkleind, vergroot)
 • volgende drieklanken in grondligging kunnen herkennen en schrijven: majeur, mineur,
  verminderd en overmatig.
 • volgende vierklanken in grondligging kunnen herkennen en schrijven: majeur zeven (∆), mineur (mi7), half verminderd (ø), verminderd (o), mineur majeur zeven (mi∆), dominant zeven (7), dominant zeven kruis vijf (7+5), dominant zeven mol vijf (7-5).
 • deze toonladders kunnen herkennen en schrijven:
  majeur, mineur harmonisch, mineur melodisch, mineur antiek (Aeolisch), majeur en mineur pentatonisch.
 • eenvoudige akkoordprogressies herkennen op trapcijfer en noteren in Romeinse cijfers.

gehoorvormingsproef

Horen en noteren van:

 • alle intervallen binnen het octaaf (rein, klein, groot, verkleind, vergroot)
 • volgende drieklanken in grondligging: majeur, mineur, verminderd en overmatig.
 • volgende vierklanken in grondligging: majeur zeven (∆), mineur (mi7), half verminderd (ø), verminderd (o), mineur majeur zeven (mi∆), dominant zeven (7), dominant zeven kruis vijf (7+5), dominant zeven mol vijf (7-5),
 • onderstaande toonladders:
  • majeur
  • mineur harmonisch
  • mineur melodisch
  • mineur antiek (Aeolisch)
  • majeur en mineurpentatonisch
  • mineur bluesscale
  • diminished scale
  • alle modi uit de majeur toonladder: lonisch, Dorisch, Frygisch, Lydisch, Mixolydisch, Aeolisch en Lokrisch.
 • kort melodisch dictee
 • kort ritmisch dictee
 • kort melodisch-ritmisch dictee

ritmische proef

 • Ritmisch dictee in 4/4 bestaande uit 4de noten, 8ste noten, triolen en zestiende noten met hun respectievelijke rusten en mogelijke bindingen.
  Het dictee verloopt van basis naar gevorderd over een 16-tal maten om zodoende je niveaugroep te kunnen bepalen in BA1 of mogelijk BA2
 • Ritmische patronen kunnen herkennen en onmiddellijk naklappen op het gehoor. De patronen bestaan uit populaire claves en/of veelgebruikte 1 of 2 maten patronen binnen het jazz-en popidioom.
 • Enkele ritmische leesoefeningen die je zowel binair als in swingfeel kan zingen. Je kan jezelf begeleiden door te knippen op alle telllen of waar kan op 2 en 4.
 • Een korte peiling naar je mogelijkheid om een ritmische motief te fraseren tegen de metronoom of backing track.

schriftelijke test

De kandidaat moet een schriftelijk antwoord geven op een algemene vraagstelling over een actuele maatschappelijke, culturele en/of artistieke problematiek. Doel is de examencommissie toe te laten zich een beeld te vormen van de theoretische vooropleiding van de kandidaat, te peilen naar taalvaardigheden en de vaardigheid om een opinie te formuleren, een redenering te ontwikkelen en een korte geschreven tekst te redigeren.

proclamatie en nabespreking

Hou er rekening mee dat locaties en tijdstippen onder voorbehoud zijn. Wijzigingen worden ter plekke medegedeeld.

De resultaten worden bekend gemaakt per mail. Daarna is er een gelegenheid tot een individuele nabespreking fysiek op de campus. Het uur van de nabespreking wordt tijdig bekend gemaakt. Nadien wordt er geen informatie verstrekt over de proeven.