nlen
diploma

Als je wil inschrijven voor een academische bacheloropleiding, moet je een Belgisch diploma secundair onderwijs op zak hebben of een hiermee gelijkgesteld getuigschrift, moet je voldoen aan de Nederlandse taalvoorwaarden, en moet je slagen voor een artistieke toelatingsproef (zie stap 3).

buitenlands diploma

Onderstaande documenten moet je mee opladen bij jouw online registratie.

 • Kopie van diploma(s)
  Na de registratie zullen we een bevestiging van jouw diploma(s) opvragen:
 1. Optie 1: “Gewaarmerkt diploma”, een kopie van jouw diploma die als authentiek verklaard worden door de onderwijsinstelling waar je het diploma is gehaald. Lees hier onder welk certificaat jij nodig hebt. Deze fysieke kopie met certificaat stuur je op naar: Dienst studentenaangelegenheden - Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent, België
 2. Optie 2: Breng jouw gewaarmerkt diploma mee bij jouw finale inschrijving. Maak hiervoor een afspraak. Weet dat we je zonder originele kopie geen uitnodiging kunnen sturen.
 • Vertaling van diploma(s)
  ls jouw documenten in een andere taal zijn dan Nederlands, Frans, Duits of Engels, dan moet je een beëdigde vertaling voorzien die aan dezelfde eisen voldoet als de kopie van jouw diploma.
 • Landspecifieke diplomavereisten
  • Studenten met een Nederlands diploma, hebben het volgende diploma nodig;
   VWO, propedeuse of hoger. Havodiploma en MBO niveau 4 wordt niet aanvaard. 
  • Studenten met een Chinees diploma, hebben een APS certificaat of het Chinees Nationaal toelatingsexamen nodig. Het certificaat is nodig voor het studentenvisum.
  • Studenten met een Amerikaans diploma. Moeten aantonen dat ze minstens 4 "Advanced Placements" (gevorderde stages) hebben behaald. Deze moeten duidelijk worden vermeld op het transcript of records.

 • Bewijs dat je voldoet aan de Nederlandse taalvoorwaarden.

Heb je nog vragen? toelatingsproeven@hogent.be MAIL

toelatingsonderzoek als je diploma niet voldoet

Voor meer info en voorwaarden ga naar de hogent website www
Heb je nog vragen? toelatingsproeven@hogent.be mail

Wat als je niet het juiste diploma hebt? Je wil je graag inschrijven voor een bachelor­opleiding aan KASK en Conservatorium, maar je hebt geen diploma secundair onderwijs of gelijkwaardig erkend (buitenlands) diploma? Dan kan je tóch starten met één van onze opleidingen, op voorwaarde dat je slaagt voor een toelatings­onderzoek.

taalvoorwaarden

Onze academische bacheloropleidingen moet je voldoen aan de Nederlandse taalvoorwaarden. Je kan deze opleidingen enkel in het Nederlands volgen.

Heb je nog vragen? toelatingsproeven@hogent.beMAIL

Je voldoet automatisch aan de voorwaarden wanneer;

 • Je secundaire studies hebt voltooid in Vlaanderen;
 • Je secundair onderwijs voltooid hebt in één van de volgende landen, Koninkrijk der Nederlanden (Aruba, Curaçao, Nederland of Sint Maarten) en Suriname.

Voldoe je niet aan bovenstaande vereisten, dan aanvaarden we één van de volgende Nederlandse taalcertificaten:

 • Bewijs dat je ten minste één leerjaar in het Nederlandstalige secundair onderwijs heb voltooid.
 • Bewijs dat je geslaagd verklaard bent voor ofwel een opleiding, ofwel één of meer opleidingsonderdelen, met een totale studieomvang van tenminste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs.
 • Onderstaande certificaten mogen niet ouder zijn dan 2 jaar:
  • Certificaat van slagen van de cursus Nederlands voor Anderstaligen 5 (NVA5) van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van UGent
  • Certificaat niveau B2 voor de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA-test) van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van UGent
  • Eender ander certificaat niveau B2 van een Universitair Talencentrum (UCT, ILT, ACTO, Linguapolis)
  • Eender welk certificaat niveau B2 van een Centrum voor Volwassenen-onderwijs (CVO)
  • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) niveau B2 Educatief Startbekwaam (STRT) van de Taalunie
  • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) niveau B2 Zakelijk Professioneel (PROF) van de Taalunie
  • Bewijs van slagen voor het Nederlands Staatsexamen NT2 Programma II

Uitzonderingen op de Nederlandse taalvoorwaarden
Deze gelden enkel voor wie starten in een Academische Bachelor Beeldende kunsten, audiovisuele kunsten of muziek. (Niet voor Drama)

 • Voldoe je momenteel niet aan de Nederlandse taalvoorwaarden, dan kan je alsnog deelnemen aan onze artistieke toelatingsproeven en bij slagen inschrijven voor de opleiding.
 • Een inschrijvingsbewijs van een officieel instituut voor Nederlands taalonderwijs zal nodig zijn bij inschrijving. Zie hierboven voor welke taalcertificaten je kan inschrijven.
waarmerken van documenten

KASK & Conservatorium kan enkel authentieke, gewaarmerkte diplomadocumenten aanvaarden, teneinde documentfraude te voorkomen. Daarom - afhankelijk van het land waarin je diplomadocumenten werden uitgegeven - zul je ofwel een certificeringsstempel, een apostillestempel of een legalisatiestempel op je documenten moeten zetten. Zonder een fysieke kopie van je documenten waarop de originele stempel staat, kan de School of Arts geen uitnodiging tot inschrijven opmaken / je inschrijven.

Voor alle duidelijkheid: je hebt de stempel niet nodig op je documenten om je aan te melden of om deel te nemen aan de proef, maar je zult het document met originele stempel wel moeten opsturen voor je komt inschrijven of voor je een formele uitnodiging tot inschrijven kunt ontvangen.

Hieronder vind je voor welke landen je een stempel nodig hebt en welke soort.

geen stempel vereist

Geen stempel vereist voor documenten uit:

 • Belgium / België
 • Ukraine / Oekraïne

certificeringsstempel vereist

Toegekend door de school die het diploma uitgaf.

Documenten uit:

 • Denemarken
 • Estland
 • Frankrijk
 • Frans Guyana
 • Frans Polynesië
 • Duitsland
 • Guadeloupe
 • Ierland
 • Italië 
 • Ivoorkust 
 • Kiribati 
 • Letland 
 • Martinique 
 • Nederland 
 • Norfolk Eilanden 
 • Palestijnse Gebieden 
 • Réunion 

apostillestempel vereist

Toegekend door een instantie zoals HCCH www

Documenten uit:

 • Albania
 • Andorra
 • Antigua & Barbuda
 • Argentina
 • Armenia
 • Aruba
 • Australia
 • Austria
 • Azerbaijan
 • Bahamas
 • Bahrein
 • Barbados
 • Belarus
 • Belize
 • Bermuda
 • Bosnia & Herzegovina
 • Botswana
 • Brazil
 • Brunei
 • Bulgaria
 • Burundi
 • Cape Verde
 • Chile
 • China (SAR Hong Kong)
 • China (SAR Macau)
 • Columbia
 • Cook Islands
 • Costa Rica
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Dominica
 • Dominican Republic
 • Ecuador
 • El Salvador
 • Eswatini
 • Fiji
 • Finland
 • Georgia
 • Granada
 • Greece
 • Guam
 • Guatemala
 • Guyana
 • Honduras
 • Hungary
 • Iceland
 • India
 • Israel
 • Japan
 • Kazachstan
 • Kosovo
 • Kyrgyzstan
 • Latvia
 • Lesotho
 • Liberia
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Macedonia
 • Malawi
 • Malta
 • Marshall Islands
 • Mauritius
 • Mexico
 • Moldova
 • Monaco
 • Mongolia
 • Montenegro
 • Morocco
 • Namibia
 • New Caledonia
 • New Zeeland
 • Nicaragua
 • Niue
 • Norway
 • Oman
 • Palau
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Philippines
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Russia
 • Saint Kitts and Nevi
 • Saint Lucia
 • Saint Vincent and The Grenadines
 • Samoa
 • San Marino
 • Sao Tome and Principe
 • Serbia
 • Seychelles
 • Slovakia
 • Slovenia
 • South Africa
 • Spain
 • Suriname
 • Sweden
 • Switzerland
 • Tajikistan
 • Tonga
 • Trinidad and Tobago
 • Tunisia
 • Turkey
 • Turks and Caicos Islands
 • United Kingdom
 • United States of America
 • Uruguay
 • Uzbekistan
 • Vanuatu
 • Venezuela
 • Wallis and Futuna

legalisatiestempel vereist

Toegekend door de Belgische Ambassade of Consulaat

 • Afghanistan
 • Algeria
 • Angola
 • Anguilla
 • Bangladesh
 • Benin
 • Bhutan
 • Bolivia
 • Burkina Faso
 • Cambodja
 • Cameroon
 • Canada
 • Central Africa Republic
 • China
 • Comoros
 • Congo (Brazzaville)
 • Congo (Democratic Republic)
 • Cuba
 • Djibouti
 • East-Timor
 • Egypt
 • Equatorial Guinea
 • Eritrea
 • Ethiopia
 • Gabon
 • Gambia
 • Ghana
 • Greenland
 • Guatemala
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Guyana
 • Haiti
 • Indonesia
 • Iran
 • Iraq
 • Jamaica
 • Jordan
 • Kenya
 • Kuwait
 • Laos
 • Lebanon
 • Liberia
 • Libya
 • Madagascar
 • Malaysia
 • Maledives
 • Mali
 • Mauritania
 • Micronesia
 • Mozambique
 • Myanmar
 • Nauru
 • Nepal (Double Legalisation)
 • Niger
 • Nigeria
 • North Korea
 • Pakistan
 • Papua New Guinea
 • Paraguay
 • Qatar
 • Rwanda
 • Saudi Arabia
 • Senegal
 • Sierra Leone
 • Senegal
 • Singapore
 • Solomon Islands
 • Sri Lanka
 • Syria
 • Tadjikistan
 • Tanzania
 • Tchad
 • Thailand
 • Togo
 • Tunisia
 • Turkmenistan
 • Tuvalu
 • Uganda
 • United Arab Emirates
 • Uzbekistan
 • Vanuatu
 • Vietnam
 • Yemen
 • Zambia
 • Zimbabwe

documenten verzenden

KASK & Conservatorium
Dienst studentenaangelegenheden
Louis Pasteurlaan 2
9000 Gent
België

Je moet ons de volgende documenten per post of aangetekende post sturen:

 • Een kopie van je diploma en diploma supplementen in de originele taal. De kopie moet voorzien zijn van een origineel stempel. Fotokopieën, faxen of e-mails worden niet geaccepteerd.
 • Een kopie van de vertaling van je diploma en cijferlijst (Engels, Nederlands, Frans of Duits). De kopie moet voorzien zijn van een origineel waarmerk. Fotokopieën, faxen of e-mails worden niet geaccepteerd.