nlen
data
  • 26.06.24, deadline portfolio sessie juli
  • 02.07 – 04.07.24, proeven sessie juli
  • 21.08.24, deadline portfolio sessie augustus
  • 28.08 – 30.08.24, proeven sessie augustus

Er zijn twee sessies van de toelatingsproef voorzien, maar we willen de kandidaten zoveel mogelijk uitnodigen deel te nemen aan de eerste sessie.

Zo zal je ruim op voorhand zicht en zekerheid hebben over je studiekeuze. Het geeft je bovendien voldoende ruimte om het inschrijvingsproces te doorlopen en de nodige praktische voorbereidingen (bv. kort) in aanloop naar het academiejaar te nemen.

Zorg dat je je goed voorbereid, stipt aanwezig bent op het aanvangsuur en beschikbaar bent tijdens de volledige duur van de proef.

start proeven

9:00 op de eerste dag van de sessie.

Campus Bijloke
Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent

Gedetailleerde planning en verloop ontvang je op de eerste dag van de sessie.

voorbereidend dossier

Iedere kandidaat stelt een voorbereidend dossier samen dat bestaat uit twee delen (schriftelijke motivatie en portfolio). Alle teksten van het dossier moeten getypt zijn. Dit voorbereidend dossier wordt online ingediend vóór de voorziene deadline.

Kandidaten die over weinig of geen artistiek werk beschikken, kunnen ook deelnemen aan de proef.

De maximale grootte voor het portfolio is 50MB. Je kan gemakkelijk een pdf bestand comprimeren met Adobe Acrobat (niet Acrobat Reader!), zie acrobat.adobe.com of je kan gebruik maken van een website waar je een pdf-bestand kan opladen, verkleinen en dan opnieuw downloaden, bijv. smallpdf.com

schriftelijke motivatie

Een geschreven motivatie t.o.v. de studiekeuze en schoolkeuze (maximum 1 A4-blad).

portfolio

De kandidaat stelt een map samen met een representatieve selectie van persoonlijk werk: autonoom artistiek werk en/of opdrachten in schoolverband (tekeningen, foto’s, schetsen, schets- of notaboeken, geschilderde studies, foto’s van sculpturen of ruimtelijk werk, grafisch werk, teksten, gedichten, muziek, computerprints, toneelacts, performances of andere creaties,…). Het is aan te raden om ook fysiek werk mee te brengen naar de proef.

praktische proef

Download - opdrachten toelatingsproef Vrije Kunsten

Kandidaten die kiezen voor het traject Performance krijgen tijdens de toelatingsproef een extra praktische proef ter plaatse. Voorbereiding of specifieke voorkennis is hiervoor niet nodig.

Voor de praktische proef krijg je na aanmelding de keuze uit een aantal geformuleerde opdrachten. Je kiest zelf welke opdracht je thuis wilt uitwerken en welk medium of welke vaardigheden je hiervoor gebruikt.
Jouw gekozen opdracht biedt ons de kans om jou beter te leren kennen en jou te helpen in de oriëntatie voor jouw studiekeuze. Wij kijken uit naar jouw persoonlijke aanpak van de gekozen opdracht en waarom je een specifieke opdracht kiest. Hierbij hebben wij aandacht voor het proces, het gekozen medium, het experiment en hoe je je verdiept en referenties aanbrengt in de gekozen opdracht. Het eindresultaat is voor ons van minder belang, toon ons ook jouw voorstudies, alternatieve ontwerpen en de weg tot het eindresultaat.

Dit geheel van resultaten breng je samen met jouw portfolio mee naar het motivatiegesprek.

schriftelijke test

De kandidaat moet een schriftelijk antwoord geven op een algemene vraagstelling over een actuele maatschappelijke, culturele en/of artistieke problematiek. Doel is de examencommissie toe te laten zich een beeld te vormen van de theoretische vooropleiding van de kandidaat, te peilen naar taalvaardigheden en zijn vaardigheid om een opinie te formuleren, een redenering te ontwikkelen en een korte geschreven tekst te redigeren.

motivatiegesprek

Naast de portfolio brengt de kandidaat ook de resultaten mee van de praktische proef.

Tijdens een individueel gesprek zal voornamelijk de motivatie van de kandidaat t.o.v. een kunstopleiding in het algemeen en de specifieke studierichting in het bijzonder worden onderzocht. De portfolio en de resultaten van de praktische proef vormen de basis voor een gesprek en een bevraging. Het is belangrijk dat de kandidaat de portfolio en de resultaten van de praktische proef kan toelichten en de studiekeuze en verwachtingen kan verduidelijken.

Er wordt gepeild naar interesse­punten, algemene en culturele kennis, denkvermogen, creatieve attitudes, plannen en verwachtingen voor de toekomst en inzicht in de beeldvorming. Belangrijke eigenschappen hierbij zijn: kritische zin, betrokkenheid, gedrevenheid, liefde voor kunst en vormgeving, doorzettings­vermogen, zelfdiscipline en zin voor humor.

proclamatie

Hou er rekening mee dat locaties en tijdstippen onder voorbehoud zijn. Wijzigingen worden ter plekke medegedeeld.

Op de laatste dag van de sessie wordt er gedelibereerd en geproclameerd met inbegrip van een nabespreking. De proclamatie gebeurt fysiek. De kandidaten die niet worden aangenomen krijgen de gelegenheid voor een nabespreking.