nlen

Romy Buquet benadert schilderen als een manier om verschillende thema’s en stijlen te verkennen, zonder zich te beperken tot één bepaalde stijl of onderwerp. In plaats daarvan zijn haar schilderijen als 'denkbeelden', om te zien wat er in een ruimte of gebied kan gebeuren. 

Bestaande beelden, zoals foto’s of digitale screen shots, worden in deze werken vaak gebruikt als uitgangspunt. De originele afbeeldingen beginnen tijdens het schilderen echter te veranderen en dubbelzinnig te worden. Dit kan dan leiden tot nieuwe verbindingen, zowel in de materie als in de afbeelding, en het werk inspireren en richting geven.

Er zijn dubbelbeelden die het onmogelijk maken om alles altijd op 1 manier te zien. Die ambiguïteit (het is het een en het andere, noch het ene noch het andere) is wat van de werken raadsels maakt, die heel plastisch zijn voorgesteld maar als verbeelding onoplosbaar blijven.
Vanuit een gevoelde spanning tussen materie en illusie, tussen wat gemaakt is en wat zonder ingreep lijkt te verschijnen, ontstaan bijna alle werken. De spanning tussen het digitale en het analoge past in dit kader. 

Als vanzelf dient zich de vraag aan naar wat waardevol is aan het beeld. Wat is bijvoorbeeld de waarde van een Rubens schilderij, (imitatie) bladgoud, of olieverf naast spraypaint?

 
Romy Buquet studeerde met dit project af als master in de vrije kunsten, 2023.
 
De afstudeerprojecten van onze studenten kregen allemaal een plek op de website van graduation. Bekijk er ieders persoonlijke pagina en de volledige programmatie van het festival.