nlen
over de opleiding
Schilderkunst kent een grote traditie, maar ook een actuele urgentie binnen het veld van de hedendaagse, beeldende kunsten. In het bachelortraject geven we veel aandacht aan de technologie van het schilderen, maar ook aan de ontwikkeling van je artistieke persoonlijkheid en beeldtaal. Je kiest vanaf 1e bachelor voor dit traject. In de master vrije kunsten valt het onderscheid tussen de disciplines weg.

vrije kunsten:
schilderkunst

over de opleiding
traject
bachelor beeldende kunsten
afstudeerrichting vrije kunsten
traject schilderkunst
3 jaar
onderwijstaal
Nederlands
Engels mogelijk in de master

lees meer over de opleiding

Traditie en actuele urgentie

Door haar rijke geschiedenis en haar haast archetypische beeldtaal eist de schilderkunst een sleutelplek op binnen de vrije kunsten. De openheid en verbondenheid tussen de vijf trajecten van de vrije kunsten staat garant voor een voortdurende wederzijdse interesse en bevraging. Met name voor de schilders is dit cruciaal. Schilderkunst is niet enkel een discipline met een grote traditie. We dichten haar ook een actuele urgentie toe en geven haar een plaats binnen het veld van de hedendaagse, beeldende kunsten. De specificiteit van de discipline staat daarbij centraal. 

De plaats van schilderkunst in de huidige artistieke praktijk 

In het traject schilderkunst leer je technieken aan die ingebed zijn in een betrokken en kritische omgang met de eigen beeldtaal en traditie. Er gaat bijzonder veel aandacht uit naar de technologie van het schilderen, maar je gaat op zoek naar meer dan alleen maar schilderkundige oplossingen. 

foto: Jordi Coppers
foto: Sam De Buysere

Tijdens je opleiding onderzoek je de plaats van de schilderkunst in de kunstgeschiedenis en in de artistieke praktijk van vandaag.

Van waarneming naar toonmoment

Regelmatige toonmomenten geven je de gelegenheid werk te presenteren en na te denken over de manier waarop dat werk naar publiek gaat. Een grote hulp bij de ontwikkeling van je artistieke persoonlijkheid. Toonmomenten vragen om een zorgvuldige voorbereiding en bespreek je dan ook veelvuldig onderling met studenten en docenten.  

foto: Cheyenne Dekeyser

Van bij de start stimuleren docenten je om je eigen weg te zoeken en dit door de ontwikkeling van een eigen beeldtaal in dialoog met voorbeelden uit het verre en het recente verleden. Tijdens de eerste bachelorjaren ontwikkel je je eigen kijk door waarnemingsoefeningen en het werken naar klassieke en moderne meesters in het MSK Gent.

Je eigen kritische manier van denken

Het traject schilderkunst verwacht dat je een eigen kritische manier van denken ontwikkelt omdat dit cruciaal is voor het uitbouwen van een duurzame zelfstandige praktijk. Willen weten wat schilderkunst kan zijn en hoe de zaken in elkaar zitten, willen zien, de waarneming uitbreiden en intenser maken; dat is het opzet van de opleiding schilderkunst. Dit vereist een grote nieuwsgierigheid en een lucide, intelligente houding. Je kan hierbij rekenen op een uitzonderlijke ploeg gemotiveerde docenten, die zelf als kunstenaar actief zijn.

studieprogramma bachelor

1E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier schilderkunst I
21
J
Atelier schilderkunst II
12
J
Tekenen 1 (schilderkunst)
6
J
Technologie van de schilderkunst 1
6
J
Overzicht van de wijsbegeerte
3
J
Overzicht van de kunst: avant-garde tot heden
3
J
Kunstenaarsteksten 1
3
J
Inleiding tot het onderzoek in de kunsten
3
1
Psychologie van de waarneming en beeldanalyse
3
1
Beeldanalyse
1
1
Psychologie van de waarneming
2
1
60
2E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier schilderkunst III
12
J
Atelier schilderkunst IV
12
J
Tekenen 2 (schilderkunst)
6
J
Technologie van de schilderkunst 2
3
1
Kunstfilosofie 1
3
J
Overzicht van de kunsten: renaissance tot avant-garde
3
J
Kunstenaarsteksten 2
3
J
Lectuur teksten vanuit historisch perspectief
2
Schrijven
1
Studie van literaire teksten 1
3
J
Antropologie van de kunsten
3
1
Minor te kiezen
12
1+2
60
3E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier schilderkunst V
12
J
Atelier schilderkunst VI
12
J
Tekenen 3 (schilderkunst)
6
J
Kunstfilosofie 2
3
J
Studie van literaire teksten 2
3
J
Kunstenaarsteksten 3
3
J
Semiotiek
3
2
Initiatie werkveld beeldende kunst
3
1
Minor te kiezen
12
1+2
Dossier
3
2
60

studieprogramma master

1E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef
29
J
Scriptie
9
J
Theoretische seminaries
12
J
Keuze 1 seminaries
4
J
Keuze 2 seminaries
8
J
Keuze 3 seminaries
12
J
Masterclass Vrije kunsten
4
J
Te kiezen
6
J
Kunst in het werkveld
6
J
Keuzevak binnen AUGent
6
J
60
ENGLISH MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Master's Project
29
Y
Thesis
9
Y
Elective Seminars
12
1/2
Masterclass Fine Arts
4
1/2/Y
To choose
6
1/2/Y
Arts in Practice
6
Elective courses within Ghent university Association
6
60

inschrijven

Als je wil inschrijven voor een academische bachelor, moet je eerst slagen voor een artistieke toelatingsproef. Om in te stromen in de master neem je deel aan een oriënteringsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd.

contact
de meeste vakken volg je op
Cloquet
Louis Pasteurlaan 2
9000 Gent
het atelier bevindt zich op
Kunsttoren
Offerlaan 5
9000 Gent

credits

  1. Ellen Dhondt
  2. Fee Maertens