nlen
data
  • 03.05.24, 16:00, deadline indienen dossier sessie mei
  • 13.05.24, Interview sessie mei
  • 16.08.24, 16:00, deadline indienen dossier sessie augustus
  • 26.09.24, Interview sessie augustus
  • 09.09.24, 16:00, deadline indienen dossier sessie september
  • 16.09.24, Interview sessie september

Op basis van je dossier beslist de oriënteringscommissie of ze je al dan niet uitnodigen voor een intake-interview. We verwittigen je via mail van deze beslissing.

interview

We organiseren 3 interviewsessies voor curatorial studies. Geselecteerde kandidaten die aan de eisen voldoen, worden uitgenodigd voor een gesprek.

Het interview zal zich voornamelijk richten op 3 aspecten van je documenten: je motivatiebrief, je CV en je curatoriële projectvoorstel. Vooral de motivatie en het projectvoorstel van de kandidaat worden besproken. De commissie krijgt door dit gesprek inzicht in de competenties van de kandidaat en adviseert of een kandidaat op basis van dit gesprek kan starten.


Indien een kandidaat dit tijdig tijdens de sollicitatieprocedure aangeeft, kan de commissie besluiten het gesprek online te laten plaatsvinden. 

De commissie kan besluiten om een negatief advies te geven met betrekking tot het bijwonen van een gesprek als uit de inhoud van de ingediende aanmelding duidelijk blijkt dat de kandidaat niet over het vereiste profiel of de vereiste competenties beschikt om aan het postgraduaat te beginnen.

mededeling resultaten

We laten je maximaal twee werkweken na je interview of auditie per mail weten of je slaagde voor de proef of niet. Als je slaagt, kan je verder gaan met de inschrijvingsprocedure. Als je na twee weken nog geen bericht ontvangen hebt, neem gerust contact op met de admissions officer via mail.