nlen
data

Er zijn twee sessies voor de eerste fase van de toelatingsproeven:

Fase 1

 • 01.02.24, inschrijvingsdeadline sessie februari/maart
 • 28.02 of 06.03 of 13.03 of 16.03.24, sessie februari/maart
 • 23.05.24, inschrijvingsdeadline sessie juni
 • 19.06 of 22.06 of 26.06 of 27.06.24, sessie juni 

Fase 2

 • 01.07 — 03.07.24, enkel voor wie geslaagd is in fase 1

Proclamatie

 • 03.07.24

De toelatingsproef bestaat uit twee fases. De eerste fase wordt tweemaal georganiseerd. Wie slaagt voor fase 1, neemt deel aan de tweede fase die enkel in juli doorgaat. Enkel als je slaagt voor fase 2 ben je geslaagd voor de volledige toelatingsproef.

Zorg dat je je goed voorbereid, stipt aanwezig bent op het aanvangsuur en beschikbaar bent tijdens de volledige duur van de proef.

start proeven

Data en bijbehorende tijd worden per e-mail gecommuniceerd (de kandidaat kan niet kiezen)
Campus Bijloke
Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent

fase 1, sessie maart

Ten laatste op 14 februari krijgt elke tijdig ingeschreven kandidaat per mail één van volgende data met bijhorend tijdstip toegewezen (de kandidaat kan zelf niet kiezen):

 • Wo 28.02.24 – 13:30 of 16:00
 • Wo 06.03.24 – 13:30 of 16:00
 • Wo 13.03.24 – 13:30 of 16:00
 • Za 16.03.24 – 9:30, 12:30 of 15:00

Er kunnen slechts 100 kandidaten per sessie deelnemen aan de proef. Kandidaten op de wachtlijst krijgen zo snel mogelijk bericht als er extra plaatsen beschikbaar komen.

Kandidaten worden per mail op de hoogte gebracht van hun resultaat op maandag 18 maart. Geslaagde kandidaten kunnen deelnemen aan fase 2 in juli.

fase 1, sessie juni

Inschrijven voor sessie 2 is pas mogelijk vanaf 12.03.2024.

Ten laatste op 30 mei krijgt elke tijdig ingeschreven kandidaat per mail één van de volgende data bijhorend tijdstip toegewezen (de kandidaat kan zelf niet kiezen):

 • Wo 19.06.24 – 13:30 of 16:00
 • Za 22.06.24 – 9:30, 12u30 of 15:00
 • Wo 26.06.24 – 9:30, 12u30 of 15:00
 • Do 27.06.24 – 9:30, 12:30 of 15:00

Er kunnen slechts 100 kandidaten per sessie deelnemen aan de proef. Kandidaten op de wachtlijst krijgen zo snel mogelijk bericht als er extra plaatsen beschikbaar komen.

Kandidaten worden per mail op de hoogte gebracht van hun resultaat op vrijdag 28 juni. Geslaagde kandidaten kunnen deelnemen aan fase 2.

fase 2

De tweede fase enkel gaat door op 1, 2 en 3 juli. De kandidaten die geslaagd zijn voor fase 1 moeten zich deze 3 dagen beschikbaar houden.

fase 1

De kandidaat presenteert (in het bijzijn van een tiental medekandidaten) een eigen gecreëerde voorstelling / performance / act / gebeurtenis / (…) van 3 tot maximum 5 minuten.

De kandidaat is volledig vrij om deze opdracht in te vullen. De door de kandidaat gemaakte artistieke keuzes in deze voorstelling zijn doorslaggevend bij de beoordeling.

De jury peilt naar de artistieke persoonlijkheid van de kandidaat, hun eigenheid, verbeelding, scenische aanwezigheid, gevoel voor abstrahering, zeggingskracht en de noodzaak en het verlangen om drama te creëren en/of te spelen…

Na de presentatie krijgt de kandidaat onmiddellijk te horen indien men niet geslaagd is.

bijkomende opdrachten

De overgebleven kandidaten na de presentatie krijgen één of meerdere bijkomende opdrachten. Hiervoor dient men werkteksten A en B speelklaar van buiten te kennen (men dient dus geen vastgelegde presentatie van deze teksten voor te bereiden).

Kandidaten zullen via mail op de hoogte gebracht worden of ze al dan niet geslaagd zijn voor fase 1. Op 18.03.24 voor sessie 1 en op 28.06.24 sessie 2.

fase 2

Tijdens deze fase wordt er gepeild naar schrijf­vaardigheid, algemene en culturele voorkennis, kritische ingesteldheid, relativerings­vermogen, de vaardig­heid om een genuanceerde opinie te formuleren en een redenering te ontwikkelen, motivatie, technische en artistieke mogelijkheden met betrekking tot stem en spreken, lichamelijk en ruimtelijk bewustzijn, tactiele interactie, samenspel.

motivatiegesprek

Wie geselecteerd is voor de tweede fase, krijgt per mail een kennismakingsdocument met vragen toegestuurd dat tegen een aangegeven deadline ingevuld dient te worden. De antwoorden in dit document vormen de leidraad voor een individueel motivatiegesprek.

schriftelijke test

De kandidaat legt ook een schriftelijke test af waarop een antwoord moet gegeven worden op een algemene vraagstelling over een actuele maatschappelijke, culturele en/of artistieke problematiek.

werksessies

Bekijk werktekst C pdf 
(binnenkort beschikbaar)

De kandidaat legt ook een spraak- en stemtest af en neemt deel aan verschillende werksessies begeleid door verschillende docenten. Voor één van deze werksessies dient de kandidaat beide rollen van werktekst C speelklaar van buiten te kennen. Ook hier dient men dus geen vastgelegde presentatie van deze tekst voor te bereiden.

proclamatie

Hou er rekening mee dat locaties en tijdstippen onder voorbehoud zijn. Wijzigingen worden ter plekke medegedeeld.

Op de laatste dag van fase 2 wordt er gedelibereerd en worden de resultaten hiervan bekend gemaakt vanaf 19:00 ten vroegste. Aansluitend is er een feedback moment gepland, dit gaat door op de campus. De kandidaten moeten op dit gesprek aanwezig zijn. Nadien of telefonisch worden er geen gesprekken gevoerd over behaalde resultaten.