nlen
data
  • 15.03.24, 16:00, deadline indienen dossier sessie april
  • 22.04.24, Interview sessie april
  • 21.06.24, 16:00, deadline indienen dossier sessie augustus
  • 26.08.24, Interview sessie augustus

Op basis van je portfolio en mastervoorstel beslist de oriënteringscommissie of ze je al dan niet uitnodigen voor een intake-interview of auditie. We verwittigen je via mail van deze beslissing.

interview

Wanneer je een uitnodiging ontvangt om deel te nemen aan een interview, brengen we je de week ervoor op de hoogte van de plaats en het tijdstip. Alle intakes vinden plaats op één van onze campussen in Gent en een persoonlijke aanwezigheid heeft onze voorkeur. Als je ver moet reizen, kan je ook online deelnemen aan het gesprek of de auditie.

praktijkproef

De kandidaat presenteert een persoonlijk gecreëerde performance / act / event / happening / performance-lecture/(...) van minimum 5 en maximum 15 minuten. De kandidaten zijn vrij om deze opdracht naar eigen inzicht in te vullen, rekening houdend met de beperkte technische middelen die hen ter beschikking staan (een studio met werkverlichting, een geluidsinstallatie, een videoprojector). De commissie zal rekening houden met de artistieke keuzes en de kwaliteit van de praktische presentatie, en kijken hoe deze zich verhouden tot het profiel en het programma van de school.

interview

De oriënteringscommissie zal het portfolio, de artistieke presentatie en het mastervoorstel bespreken samen met de kandidaat-student. De commissie houdt rekening met het artistieke profiel en het voorgestelde project van de kandidaat.

mededeling resultaten

We laten je maximaal twee werkweken na je interview of auditie per mail weten of je slaagde voor de proef of niet. Als je slaagt, kan je verder gaan met de inschrijvingsprocedure. Als je na twee weken nog geen bericht ontvangen hebt, neem gerust contact op met de admissions officer via mail.