nlen
voltooi je inschrijving

Als je geslaagd bent voor een artistieke toelatingsproef, ontvang je een mail. Dan kan je je studieprogramma-aanvraag invullen en je inschrijving afwerken. Daarna wordt je aanvraag verwerkt en ontvang je updates via mail.

In een volgende stap kijkt de studentenadministratie na of je aan alle inschrijvings­voorwaarden voldoet en of je alle documenten of gegevens hebt aangeleverd.

Ontbreken er documenten of gegevens, dan verwittigen we je via mail om ze te uploaden via webreg.hogent.be. Daar meld je je aan en kan je je webregistratie wijzigen.

Kandidaten met een Nederlands diploma moeten minstens een VWO-diploma of propedeuse­getuigschrift kunnen voorleggen. Wie geen geldig diploma bezit, kan kijken of het algemeen toelatingsonderzoek een oplossing kan bieden. De toelatings­voorwaarden worden gecontroleerd bij inschrijving.

afspraak maken

Indien je, na het volgen van deze stappen, toch hulp nodig hebt bij je inschrijving, kan je een afspraak maken in het studentensecretariaat.


je inschrijvingsgegevens aanpassen

Bij inschrijving kan je naast je officiële naam ook je roepnaam opgeven. De roepnaam verschijnt op chamilo, puntenlijsten, aanwezigheidslijsten,… Maar op officiële documenten blijft de officiële naam staan. Wens je je roepnaam te wijzigen? Mail naar jouw trajectbegeleider.

Het e-mail adres bestaat standaard uit voornaam.naam@student.hogent.be. De roepnaam wordt niet mee opgenomen in de automatisatie, maar kan nadien wel manueel aangepast worden. Wens je je e-mailadres te wijzigen? Mail naar jouw trajectbegeleider.