nlen
data
  • 17.06.2024, deadline voorbereidend dossier, sessie juli
  • 01.07 – 04.07.24, proeven sessie juli
  • 12.08.24, deadline voorbereidend dossier, sessie augustus
  • 27.08 – 30.08.24, proeven sessie augustus

Zorg dat je je goed voorbereid, stipt aanwezig bent op het aanvangsuur en beschikbaar bent tijdens de volledige duur van de proef.

start proeven

9:00 op de eerste dag van de sessie.

Campus Bijloke
Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent

Gedetailleerde planning en verloop ontvang je op de eerste dag van de sessie.

voorbereidend dossier

Voor de aanvang van de proef stel je een voorbereidend dossier samen. Het dossier bevat je persoonlijke gegevens, een schriftelijke motivatie en een portfolio.

Persoonlijke gegevens en schriftelijke motivatie dien je online in.

Het portfolio breng je mee naar het motivatiegesprek en moet je niet op voorhand digitaal indienen.

persoonlijke gegevens

  • recente pasfoto
  • formele informatie over jezelf

schriftelijke motivatie

Een geschreven motivatie t.o.v. de studie- en schoolkeuze.

portfolio

De kandidaat stelt een portfolio samen met een represen­tatieve selectie van beelden, waarin de mogelijke interesse voor kunst en specifiek voor het medium fotografie verduidelijkt wordt. Dit aan de hand van auto­noom artistiek werk, inspiratie­bronnen, eventueel opdrachten in school­verband waarop je trots bent (tekeningen, foto’s, schetsen, geschilderde studies, foto’s van sculpturen of ruimtelijk werk, grafisch werk, teksten, gedichten, muziek, computer­prints, toneelacts, performances of andere creaties,…) Als iets online of digitaal getoond moet worden, moet de kandidaat een eigen drager (laptop..) meebrengen.

schriftelijke test

De kandidaat geeft antwoord op een algemene vraag­stelling over een actuele maat­schappelijke, culturele en/of artistieke problematiek. Doel is de examen­commissie toe te laten zich een beeld te vormen van de theoretische vooropleiding van de kandidaat, te peilen naar taal­vaardig­heden en vaardig­heid om een opinie te formuleren, een redenering te ontwikkelen en een korte geschreven tekst te redigeren.

motivatiegesprek

Tijdens een individueel gesprek zal voornamelijk de motivatie van de kandidaat t.o.v. een kunst­opleiding in het algemeen en de specifieke studierichting in het bijzonder worden onderzocht. Het voor­bereidend dossier vormt de basis voor een gesprek en een bevraging. Het is belangrijk dat de kandidaat de elementen uit het dossier kan toelichten en de studiekeuze en verwachtingen kan verduidelijken.

Er wordt gepeild naar interesse­punten, algemene en culturele kennis, denkvermogen, creatieve attitudes en inzicht in de beeldvorming. Belangrijke eigen­schappen hierbij zijn: kritische zin, betrokken­heid, gedrevenheid, liefde voor kunst en vormgeving, doorzettings­vermogen, zelfdiscipline.

praktijk opdracht

Je zult een praktijk opdracht moeten doen tijdens de proef. 
Meer info volgt.

proclamatie en nabespreking

Hou er rekening mee dat locaties en tijdstippen onder voorbehoud zijn. Wijzigingen worden ter plekke medegedeeld.

Op de laatste dag van de sessie wordt er gedelibereerd en de resultaten hiervan bekend gemaakt met inbegrip van een persoonlijk gesprek, waar ook derden kunnen aanwezig zijn. In dit gesprek vernemen de kandidaten of zij al dan niet worden aangenomen en om welke redenen. De kandidaten moeten op dit gesprek aanwezig zijn. Nadien of telefonisch worden er geen gesprekken gevoerd over behaalde resultaten.