nlen
data
 • 02.05.24, Fase 1, deadline indienen portfolio
 • 13.05.24, Fase 1, bekendmaking resultaten portfolio
 • 23.05.24 – 24.05.24, Fase 2, praktische proef
 • 29.05.24, Fase 3, theoretische proef
 • 26.08.24, Fase 3, herkansing theorie

Bij het registreren maak je meteen een keuze voor jazz of voor pop. Weet dat onze docenten jazz/pop sowieso intens samenwerken en dat het altijd mogelijk is om tijdens de toelatingsproef al je muzikale facetten te laten zien. Met je keuze geef je je muzikale voorkeur voor 1 richting aan, zonder een andere uit te sluiten. Er is maar één sessie voorzien voor deze proef en bestaat uit 3 fases.

start proeven

9:00 op de eerste dag van de sessie

Campus Grote Sikkel
Ingang Paddenhoek 12, 9000 Gent

Het exacte schema wordt na bekendmaking van de portfolioresultaten medegedeeld.

voorbereiding op de proef

Je kan je voorbereiden op het theoretische luik van de toelatingsproef voor bachelor jazz / pop en muziekproductie met een online lessenreeks. Alle basisprincipes worden uitgelegd, je krijgt oefeningen en kan zelfs een proefexamen maken.

fase 1, portfolio

Dien je portfolio in www

Indien je inhoudelijke vragen hebt over het repertoire ( of over bv. backingstracks ) kan je je nog informeren bij onze coördinatoren: JAZZ toon.vandionant@hogent.be en POP vincent.pierins@hogent.be.

De eerste fase omvat het portfolio. 
Je registreert je eerst administratief online (zie stap 2) en verkrijgt op die manier een code. Deze code / registratienummer wordt vermeld op het einde van de registratie en ook in de automatische bevestigingsmail. Met de code kan je vervolgens het digitaal portfolio en de bijhorende vragenlijst invullen.

Een commissie bestaande uit docenten van jazz- of pop maakt een voorselectie op basis van dit portfolio.
Wie positief beoordeeld wordt, wordt op 13 mei via mail uitgenodigd  voor Fase 2 en krijgt dan ook de planning voor fase 2. Kandidaten die niet geslaagd zijn kunnen op hun portfolio online feedback krijgen.

portfolio

De vragenlijst peilt naar je (brede) interesse en motivatie. Ze omvat ook een link naar drie filmpjes die online raadpleegbaar zijn (Youtube, Facebook, Soundcloud,…), waarin je het beste van jezelf laat horen. Zorg dat jij en je instrument goed in beeld zijn. Als richttijd voor de totale duur van de drie nummers geven we 15 minuten (met voorkeur begeleid door andere muzikant).

Je brengt minimum 1 eigen nummer. Dit kan een eigen song zijn, een compositie, een persoonlijke bewerking van een bestaande song, een loop waarop geïmproviseerd wordt, … Besteed naast de nodige technische vaardigheden voldoende aandacht aan eigenheid, creativiteit en originaliteit.

themaproef

Deze proef kan op verschillende creatieve manieren worden ingevuld. Dit is een lijstje ter inspiratie, je kan meerdere aspecten combineren.

 • laat je inspireren door de tekst, herwerk of vertaal de tekst.
 • herwerk een song
 • reharmoniseer een song
 • gebruik samples
 • verwijs bepaalde sounds of gebruik van instrumenten

Het mag een volledig nieuwe song zijn, geïnspireerd door het thema, of het kan een herwerking zijn van een bestaand nummer of compositie.

Als extra bijlage bij het portfolio vragen we de kandidaat om een creatieve proef te doen in een opgelegd thema. Dit is dus een (extra) vierde nummer/opname.

Themaproef 2024: Joni Mitchell

Joni Mitchell is een van de meest invloedrijke en originele singer-songwriters aller tijden, die via tijdloze songs, producties en unieke samenwerkingen haar stempel drukte op de pop -en jazzmuziek in de 20ste eeuw. Laat je inspireren door haar omvangrijke oeuvre en talloze projecten en verras ons met een eigenzinnige insteek. Vermijd “straight covers” en ga aan de slag met muzikale parameters zoals akkoordenschema’s, tekst, arrangement, sound. Verwerk ze op een originele manier tot een themaproef waarin je je technische vaardigheden, creatieve skills en je eigen persoonlijkheid combineert tot een volledig nieuwe song, een herwerking, herinterpretatie,… .


Voeg als pdf een verslag toe waarin je het creatieve proces kort duidt (max 1 pagina).
Leg kort uit hoe je het thema hebt verwerkt in de opdracht.
fase 2, auditie

Kandidaten die geslaagd zijn voor fase 1, kunnen deelnemen aan fase 2, de praktijktest. Deze bestaat uit drie delen: live spelen voor een jury, samenspelproef en een motivatiegesprek.

De proeven worden ingepland tussen 09:00 en 19:00. Het exacte schema wordt na bekendmaking van de portfolioresultaten medegedeeld. Kandidaten worden geacht beide data vrij te houden. Er zijn ter plaatse attesten van afwezigheid beschikbaar voor studenten die hiervoor reguliere onderwijsactiviteiten zouden missen. Het exacte verloop van de proef en een gedetailleerde planning wordt ten laatste 19 mei via mail aan de kandidaten bekend gemaakt.

live spelen voor een jury

Je bereidt 4 stukken voor. Voorbereide stukken mogen ook solo of met backingtrack worden gebracht.

 • Kandidaten pop brengen een eigen begeleidingsband mee, bestaande uit max. 4 personen.
 • Kandidaten jazz mogen dit ook doen, maar voor kandidaten jazz wordt desgewenst ook standaard een begeleidingsband/ritmesectie voorzien. 

Kandidaten en begeleiders brengen hun eigen instrumenten mee. Piano’s, versterkers en een aansluiting op mini-jack zijn beschikbaar.

De vier stukken omvatten:

 • Eén eigen werk (bij voorkeur een ander dan dat in Fase 1): dit kan een eigen song zijn, een compositie, een muzikaal idee, een persoonlijke bewerking van een bestaande song, een loop waarop geïmproviseerd wordt, je kan gebruik maken van andere instrumenten, of tools, etc…. Laat hier jouw creativiteit de vrije loop.
 • Twee bestaande popsongs of jazzstandards ( + improvisatie ), naargelang de keuze van studierichting. Wij vragen om twee stukken te kiezen in verschillende tempo’s, maatsoorten, toonaarden en feel.
 • Eén verplicht werk: je krijgt bij de bekendmaking van een positief resultaat van het digitaal portfolio (fase 1) ook een opdracht mee. Dit gaat om een verplicht nummer dat je zal moeten uitvoeren met backingtrack. Dit nummer zal per instrument verschillen.
 • Daarnaast speelt de kandidaat ook nog 1 zichtlezing. Het gaat hierbij om een eenvoudig fragment (een partituur/ leadsheet met evt. begeleiding en improvisatie) dat je net voor de auditie zal krijgen. Tijdens deze proef laat je je artistiek en technisch niveau op een zo veelzijdig mogelijke wijze aan bod komen.

samenspelproef

Naast de “core business” op het instrument wordt tijdens de toelatingsproeven ook getoetst naar je creatieve en muzikale inbreng in een samenspelcontext. Je zult samen met enkele kandidaat-studenten in bandformatie en onder begeleiding van een docent 45 minuten musiceren. Het resultaat is van ondergeschikt belang aan het proces, waarbij vooral wordt gelet op eigenheid, persoonlijke inbreng, communicatie en onderlinge reflectie. Deze proef vergt geen specifieke voorbereiding.

motivatiegesprek

Tijdens een individueel gesprek zal je motivatie t.o.v. een kunstopleiding in het algemeen en de specifieke studierichting in het bijzonder worden onderzocht. Het digitaal portfolio, de ingevulde vragenlijst en de reeds afgelegde proeven in fase 2 vormen een leidraad voor het motivatiegesprek. Het is belangrijk dat je je eigen keuzes kan toelichten en de studiekeuze en verwachtingen kan verduidelijken.

Er wordt gepeild naar interessepunten, algemene en culturele kennis, denkvermogen, creatieve attitude, inzichten en communicatievaardigheden, maar ook naar praktische zaken zoals je beschikbaarheid voor een voltijdse muziekopleiding, je beoogde inzet en betrokkenheid, communicatievaardigheden …

fase 3, theoretische proef

De theoretische proef is enkel voor kandidaten die geslaagd zijn voor fase 2. De exacte planning wordt nog per mail bekend gemaakt.


Deze proef is de verplichte derde stap in de toelatingsprocedure en bestaat uit vijf delen. Voor de deelproeven 1-4 (Muziektheorie, Solfege, Gehoorvorming en Ritme) is een herkansing in augustus mogelijk indien een student niet geslaagd is. Indien men niet slaagt voor Fase 3 of voor de herkansing is men niet geslaagd voor de gehele toelatingsproef.

Je kan je op dit onderdeel van de proef voorbereiden met een reeks video’s gemaakt door docenten jazz/pop. Je vindt er een overzicht van alle proeven, oefeningen en zelfs een proefexamen.

muziektheoretische test

Herkennen en noteren van:

 • samenstelling en voortekening van majeur- en mineur toonaarden
 • alle intervallen binnen het octaaf (rein, klein, groot, verkleind, vergroot)
 • volgende drieklanken in grondligging kunnen herkennen en schrijven: majeur, mineur,
  verminderd en overmatig.
 • volgende vierklanken in grondligging kunnen herkennen en schrijven: majeur zeven (∆), mineur (mi7), half verminderd (ø), verminderd (o), mineur majeur zeven (mi∆), dominant zeven (7), dominant zeven kruis vijf (7+5), dominant zeven mol vijf (7-5).
 • deze toonladders kunnen herkennen en schrijven:
  majeur, mineur harmonisch, mineur melodisch, mineur antiek (Aeolisch), majeur en mineur pentatonisch
 • eenvoudige akkoordprogressies herkennen op trapcijfer en noteren in Romeinse cijfers.

gehoorvormingsproef

Horen en noteren van:

 • alle intervallen binnen het octaaf (rein, klein, groot, verkleind, vergroot)
 • volgende drieklanken in grondligging: majeur, mineur, verminderd en overmatig.
 • volgende vierklanken in grondligging: majeur zeven (∆), mineur (mi7), half verminderd (ø), verminderd (o), mineur majeur zeven (mi∆), dominant zeven (7), dominant zeven kruis vijf (7+5), dominant zeven mol vijf (7-5),
 • onderstaande toonladders:
  • majeur
  • mineur harmonisch
  • mineur melodisch
  • mineur antiek (Aeolisch)
  • majeur en mineurpentatonisch
  • mineur bluesscale
  • diminished scale
  • alle modi uit de majeur toonladder: lonisch, Dorisch, Frygisch, Lydisch, Mixolydisch, Aeolisch en Lokrisch.
 • kort melodisch dictee
 • kort ritmisch dictee
 • kort melodisch-ritmisch dictee


rythmical test

 • Ritmisch dictee in 4/4 bestaande uit 4de noten, 8ste noten, triolen en zestiende noten met hun respectievelijke rusten en mogelijke bindingen.
  Het dictee verloopt van basis naar gevorderd over een 16-tal maten om zodoende je niveaugroep te kunnen bepalen in BA1 of mogelijk BA2
 • Ritmische patronen kunnen herkennen en onmiddellijk naklappen op het gehoor. De patronen bestaan uit populaire claves en/of veelgebruikte 1 of 2 maten patronen binnen het jazz-en popidioom.
 • Enkele ritmische leesoefeningen die je zowel binair als in swingfeel kan zingen. Je kan jezelf begeleiden door te knippen op alle telllen of waar kan op 2 en 4.
 • Een korte peiling naar je mogelijkheid om een ritmische motief te fraseren tegen de metronoom of backing track.

schriftelijke test

De kandidaat moet een schriftelijk antwoord geven op een algemene vraagstelling over een actuele maatschappelijke, culturele en/of artistieke problematiek. Doel is de examencommissie toe te laten zich een beeld te vormen van de theoretische vooropleiding van de kandidaat, te peilen naar taalvaardigheden en de vaardigheid om een opinie te formuleren, een redenering te ontwikkelen en een korte geschreven tekst te redigeren.

proclamatie en nabespreking

Hou er rekening mee dat locaties en tijdstippen onder voorbehoud zijn. Wijzigingen worden ter plekke medegedeeld.

De resultaten worden bekend gemaakt per mail. Daarna is er een gelegenheid tot een individuele nabespreking fysiek op de campus. Het uur van de nabespreking wordt tijdig bekend gemaakt. Nadien wordt er geen informatie verstrekt over de proeven.