nlen
data
 • 15.03.24, 16:00, deadline indienen dossier sessie april
 • 22.04 – 23.04.24, Interview sessie april
 • 07.06.24, 16:00, deadline indienen dossier sessie juli
 • 01.07 – 05.07.24, Interview sessie juli
 • 14.06.24, 16:00, deadline indienen dossier sessie augustus
 • 26.08 – 30.08.24, Interview sessie augustus

Op basis van je portfolio en mastervoorstel beslist de oriënteringscommissie of ze je al dan niet uitnodigen voor een intake-interview of auditie. We verwittigen je via mail van deze beslissing.

interview en auditie

De proef bestaat uit een auditie van 25 minuten en een interview met een jurycommissie.

Wanneer je een uitnodiging ontvangt om deel te nemen aan een interview of auditie, brengen we je de week ervoor op de hoogte van de plaats en het tijdstip. Alle intakes vinden plaats op één van onze campussen in Gent en een persoonlijke aanwezigheid heeft onze voorkeur. Als je ver moet reizen, kan je ook online deelnemen aan het gesprek of de auditie.

auditie

Tijdens je instrument-/stemauditie toon je je artistieke en technische niveau. Het repertoire bestaat uit een (maximaal) 25-35' programma dat stilistisch divers is. Minstens één compositie moet hedendaagse muziek zijn, bij voorkeur geschreven na 1950.
Tijdens het invullen van het aanmeldingsformulier, voeg je ook je programmapartituren toe  in PDF.

Programmaoverzicht voor kandidaten klassieke muziek:

 • Uw naam en geboortedatum
  • Voor elk stuk:
  • Volledige naam van de componist met geboortedatum (en overlijden)
  • Volledige naam van de compositie, opusnummer (indien beschikbaar) en datum van de compositie (indien bekend)
  • De partij die je voor dit examen hebt voorbereid
   Voorbeeld: Olivier Messiaen (1908-1992): Catalogue d'Oiseaux (1956-1958), Livre 2 "Le Traquet Stapazin".

Composities met verplichte pianobegeleiding of pianoreductie (concerti) moeten met pianobegeleiding worden uitgevoerd.
Indien een begeleider verplicht is, geef je dit aan op het aanmeldingsformulier. Als je dit niet gedaan hebt op de uiterste datum van indiening, kunnen wij niet garanderen dat wij een begeleider kunnen voorzien. Indien het repertoire van dien aard is dat de begeleiding niet door ons vaste team van begeleiders kan worden verzorgd, voorzie je zelf een begeleider.

interview

Na je examen volgt er een gesprek met de oriëntatiecommissie over je motivatie, artistieke discipline, communicatieve vaardigheden en kennis van de specifieke domeinen van de uitvoerende muziek.

De oriëntatiecommissie bestaat uit verschillende docenten en deskundigen op het gebied waarvoor je solliciteert. De oriëntatiecommissie neemt de uiteindelijke beslissing over de inschrijving voor de masteropleiding.

mogelijkheid om online auditie te doen

Kandidaten in de klassieke muziek kunnen ervoor kiezen om een online video-auditie te doen, als ze niet persoonlijk naar de auditie kunnen komen. Zorg ervoor dat je video voldoet aan de volgende normen:

 • video en audio moeten van behoorlijke kwaliteit zijn ! Let op de akoestiek van uw opname.
 • video moet een live-opname zijn waarin de juryleden je duidelijk kunnen zien spelen op je instrument!
 • de audio moet de audio van de video-opname zijn. Edits, overdubs, extra mixen... zijn niet toegestaan.

mededeling resultaten

We laten je maximaal twee werkweken na je interview of auditie per mail weten of je slaagde voor de proef of niet. Als je slaagt, kan je verder gaan met de inschrijvingsprocedure. Als je na twee weken nog geen bericht ontvangen hebt, neem gerust contact op met de admissions officer via mail.