nlen
diploma

Voor deze bachelor-na-bachelor is het verloop van de inschrijving afhankelijk van je voorgaande diploma.

registreren met specifiek belgisch diploma

Indien je over een van deze Belgische diploma’s beschikt, kan je rechtstreeks registreren via webreg.hogent.be en hoef je geen intakeprocedure te doorlopen. Na je registratie kan je je inschrijving online verder afwerken. Hiervoor ontvang je de nodige info via mail.

 • Bachelor in de agro­ en biotechnologie (afstudeerrichting groenmanagement)
 • Bachelor in de landschaps-­ en tuinarchitectuur
 • Bachelor in de toegepaste architectuur
 • Bachelor of Science in de architectuur
 • Master of Science in de architectuur
 • Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen architectuur
 • Master of Science in de ingenieurswetenschappen architectuur
 • Bachelor of Science in de geografie en de geomatica
 • Bachelor of Science in de geografie
 • Master of Science in de geografie
 • Master of Science in de stedenbouw en de ruimtelijke planning

intakeprocedure met andere belgische diploma's

Indien je over een ander Belgisch bachelor diploma beschikt dan hierboven vermeld, volg je eerst de intakeprocedure voor landschapsontwikkeling.


 1. Vul via deze link het intakedocument zo nauwkeurig mogelijk in
 2. Maak een afspraak met de coördinator van de opleiding voor het intake­ gesprek met de oriënteringscommissie. Stuur een mailtje naar glenn.deliege@hogent.be.
 3. Tijdens een individueel intakegesprek zal men jouw motivatie onderzoeken. De gegevens uit je intakeformulier vormen de basis voor het gesprek. Het is vooral belangrijk dat je de ele­menten uit je dossier kan toelichten en je studiekeuze en verwachtingen kan verduidelijken. Daarnaast wordt er gepeild naar interessepunten, algemene inzichten en denkvermogen op vlak van landschapsontwikkeling. Belangrijke eigenschappen zijn: kritische zin, betrokkenheid, gedrevenheid, doorzettingsvermogen en zelfdiscipline.
 4. De oriënteringscommissie neemt op basis van het intakeformulier en het intake­gesprek een beslissing over het al dan niet toelaten tot de opleiding. Onmiddellijk na afloop van het intakegesprek word je op de hoogte gebracht van de beslissing. Indien je bent toegelaten tot de opleiding kan je je registreren en inschrijven als student aan KASK & Conservatorium.

toelatingsonderzoek met buitenlands diploma

Indien je over een buitenlands bachelordiploma beschikt, neem je eerst contact met de centrale dienst ‘Foreign Student Admission’ van HOGENT. Mail naar foreignstudentadmission@hogent.be met de vermelding van jouw nationaliteit en het land waar je jouw certi­ficaten/diploma’s hebt behaald.

Je krijgt een digitaal aanvraag­formulier toegestuurd met alle informatie en richt­lijnen over welke documenten (gelegaliseerde kopijen en vertalingen van je diploma’s en supplementen) je moet bezorgen.

Foreign Student Admission is de centrale dienst studenten­aangelegenheden die beslist over jouw toelating tot HOGENT. Pas wanneer je wordt toegelaten tot HOGENT kan je je aanmelden voor een studie aan KASK & Conservatorium net zoals de andere studenten met een Belgisch bachelor diploma.

Opgelet: Afhankelijk van het land van herkomst, kan deze procedure enkele maan­den in beslag nemen, dus meld je zeker aan vóór 1 juni.

Hierna volg je de intakeprocedure en kan je registreren voor landschapsontwikkeling via https://webreg.hogent.be.

taalvoorwaarden

Voor onze professionele bacheloropleidingen moet je voldoen aan de Nederlandse taalvoorwaarden. Je kan deze opleidingen enkel in het Nederlands volgen.

Uitzondering hierop is de professionele bachelor digital design en development. Die kan je wel in het Engels volgen.

Heb je nog vragen? toelatingsproeven@hogent.beMAIL

Je voldoet automatisch aan de voorwaarden wanneer;

 • Je secundaire studies hebt voltooid in Vlaanderen;
 • Je secundair onderwijs voltooid hebt in één van de volgende landen, Koninkrijk der Nederlanden (Aruba, Curaçao, Nederland of Sint Maarten) en Suriname.

Voldoe je niet aan bovenstaande vereisten, dan aanvaarden we één van de volgende Nederlandse taalcertificaten:

 • Bewijs dat je ten minste één leerjaar in het Nederlandstalige secundair onderwijs heb voltooid.
 • Bewijs dat je geslaagd verklaard bent voor ofwel een opleiding, ofwel één of meer opleidingsonderdelen, met een totale studieomvang van tenminste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs.
 • Onderstaande certificaten mogen niet ouder zijn dan 2 jaar:
  • Certificaat van slagen van de cursus Nederlands voor Anderstaligen 5 (NVA5) van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van UGent
  • Certificaat niveau B2 voor de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA-test) van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van UGent
  • Eender ander certificaat niveau B2 van een Universitair Talencentrum (UCT, ILT, ACTO, Linguapolis)
  • Eender welk certificaat niveau B2 van een Centrum voor Volwassenen-onderwijs (CVO)
  • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) niveau B2 Educatief Startbekwaam (STRT) van de Taalunie
  • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) niveau B2 Zakelijk Professioneel (PROF) van de Taalunie
  • Bewijs van slagen voor het Nederlands Staatsexamen NT2 Programma II

voorbereidend taaljaar

Het voorbereidend taaljaar is een academiejaar voor kandidaat-studenten in de professionele bachelor (interieurvormgeving of landschaps- en tuinarchitectuur) die het Vantage B2 niveau (of equivalent) Nederlands nog niet gehaald hebben.

Het voorbereidend taaljaar kan gevolgd worden aan eender welk officieel erkend taalinstituut dat toelaat om het Vantage B2 niveau te bereiken.

Kandidaat-studenten die een studentenvisum nodig hebben om naar België af te reizen voor het volgen van het taaljaar, zullen het visum enkel kunnen verkrijgen op basis van een inschrijving voor een volledig taaljaar aan één van Universitaire Talencentra.

Kandidaat-studenten moeten alle stappen van de volgende procedure volgen:

 1. Volledige aanvraag zoals vereist in onze aanmeldingsprocedure.
 2. Indiening van correct gewaarmerkte vereiste documenten
 3. Inschrijving voor het programma via Eventbrite en betaling van de administratiekosten voor het taalvoorbereidingsjaar.
 4. Inschrijving bij het University Language Center of de Nederlandse taalschool.

Wanneer deze procedure correct werd doorlopen, zal de student een voorwaardelijke toelatingsbrief van ons ontvangen. De administratieve kost via Eventbrite kan niet worden terugbetaald, maar zal in mindering gebracht worden van het inschrijvingsgeld wanneer de kandidaat komt inschrijven voor de professionele bachelor aan KASK & Conservatorium.

Aanmeldingsdossiers worden pas behandeld na bevestiging van de Eventbrite-betaling.