nlen
over de opleiding
We benaderen mode heel bewust als een veelzijdige artistieke praktijk. Doel is niet je op te leiden tot ontwerper ‘in dienst van’ een bestaand systeem, maar je uit te dagen en uit te nodigen tot het ontwikkelen van een eigen en artistieke praktijk, waarbij de grenzen van het medium voortdurend verkend, bevraagd en verlegd worden.

mode

over de opleiding
traject
bachelor + master beeldende kunsten
afstudeerrichting mode
3+1 jaar
onderwijstaal
Nederlands
Engels mogelijk in de master

lees meer over de opleiding

Het artistiek potentieel van mode

Iedereen komt met mode in aanraking. Mode is een veelzijdig en beladen begrip. Het is per definitie hyper actueel en tegelijk zo oud als de geklede mens zelf. Mode wordt verguisd als zijnde een wispelturig systeem en frivool consumptiegoed, maar ook verheerlijkt als ultiem expressiemiddel. Een enge definitie of perceptie van mode als ‘kledij’ of een ‘commercieel systeem’ doet afbreuk aan de complexe dynamiek die het kenmerkt en het enorme artistieke potentieel ervan. Mode is bij uitstek ambivalent en multidisciplinair. Net uit al deze spanningsvelden put ze haar unieke zeggingskracht. 

Een veelzijdige artistieke praktijk 

Heel bewust kiest de opleiding aan KASK & Conservatorium ervoor om mode als een veelzijdige artistieke praktijk te benaderen. Doel is niet je op te leiden tot ontwerper ‘in dienst van’ een bestaand systeem, maar je uit te dagen en uit te nodigen tot het ontwikkelen van een eigen en idiosyncratische artistieke praktijk, waarbij de grenzen van het medium voortdurend verkend, bevraagd en vooral verlegd worden. Belangrijker dan het volgen van het platgetreden pad van de mode, zijn je individuele participatie en een doorgedreven engagement ten opzichte van die praktijk.

Creatieproces en output als gelijken 

De kern van de opleiding zijn de ateliers. Doorheen de bachelors onderzoek je in verschillende projecten je relatie tot het medium, tot de maatschappij, haar urgenties en haar uitdagingen, de brede context, het werkveld en tenslotte tot jezelf als beeldend kunstenaar. In de master smeed je dit alles tot een coherent geheel en kom je tot een eigen unieke signatuur die je toont in je masterproef. Omdat elke kunstenaar of ontwerper ook onvermijdelijk steunt op het ambacht, krijg je in een aantal aparte vakken de fundamenten ervan aangereikt. Afhankelijk van de noden van je eigen praktijk kan je die daarna verder uitdiepen. In verschillende algemene en specifieke theorievakken bouw je een sterk referentiekader uit en scherp je je kritische blik aan. Via stages leer je het werkveld kennen en beslissen hoe je jezelf daarin wil positioneren.   

Persoonlijk experiment, denken-door-doen, diepgaande research, reflectie en een continue, intensieve dialoog met de docenten vormen de basisinsteek voor de begeleiding. Daarbij is het proces minstens even belangrijk dan de output en kan dat laatste zelfs ver afwijken van het traditionele modische.

Atelier mode, foto: Cheyenne Dekeyser
Atelier mode, foto: Charlotte Danielse

English master

Onze opleidingen drama, beeldende en audiovisuele kunsten, en muziek hebben naast een nederlandstalige master ook een volledig Engelstalige pendant. Elk academiejaar starten tientallen buitenlandse studenten in de English master van KASK & Conservatorium. Deze studenten zijn een verrijking van onze onderwijscultuur en geven een meerwaarde aan de studies van Nederlandstalige studenten. Nederlandstalige en Engelstalige studenten ontmoeten elkaar in bepaalde seminaries of lessen of in de kunstprojecten die ze samen opzetten. Ook voor de studenten die tijdens hun studie niet kiezen voor een studentenuitwisseling in het buitenland (bv. via Erasmus) is er zo een internationale dimensie aan hun studie.

Er zijn geen verschillen tussen de Nederlandstalige en de Engelstalige master op gebied van curriculum, competenties, leerinhouden en organisatie. Engelstalige kandidaten die al een master in de muziek bezitten kunnen ook opteren voor de master-na-master-opleiding hedendaagse muziek of voor één van onze postgraduaten.

Voor meer informatie kan je terecht bij de trajectbegeleiders.

studieprogramma

1E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier mode I
25
J
Metier I
8
J
Patronen
Materie
Moulage
Waarnemen, voorstellen, verhaal I
6
J
Design theorie 1
6
2  
Overzicht van de wijsbegeerte
3
J
Overzicht van de kunst: avant garde tot heden
3
J
Kunstenaarsteksten 1
3
J
Inleiding tot het onderzoek in de kunsten
3
1
Psychologie van de waarneming & beeldanalyse
3
1
Psychologie van de waarneming
1
Beeldanalyse
1
60
2E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier mode II
16
J
Metier II
5
J
Materie
Moulage
Schoenen
Transversaal atelier I
3
1of2
Waarnemen, voorstellen, verhaal II
6
J
Design theorie 2
3
1
Kunstfilosofie 1
3
J
Overzicht van de kunst: renaissance tot avant-garde
3
J
Kunstenaarsteksten 2
3
J
Lectuur teksten vanuit historisch perspectief
Schrijven
Studie van literaire teksten 1
3
J
Antropologie van de kunsten
3
1
Minor Keuzevakken
12
1+2
60
3E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier mode III
16
J
Metier III
5
J
Moulage
Schoenen
Materie
Transversaal atelier II
3
1 of 2
Waarnemen, voorstellen, verhaal III
3
1
Design theorie 3
3
2
Dossier
3
2
Kunstfilosofie 2
3
J
Studie van literiare teksten 2
3
J
Kunstenaarsteksten 3
3
J
Semiotiek
3
2
Initiatie Werkveld: Vormgeving & Design
3
1
Minor Keuzevakken
12
1+2
60
MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef deel 1
8
J
Masterproef deel 2
21
J
Scriptie
9
J
Theoretische seminaries
12
J
Keuze 1 seminarie
4
J
Keuze 2 seminaries
8
J
Keuze 3 seminaries
12
J
Te kiezen
10
J
Kunst in het werkveld I
3
J
Kunst in het werkveld II
4
J
Kunst in het werkveld III
6
J
Kunst in het werkveld IV
10
J
Keuzevak binnen AUGent
10
J
60
ENGLISH MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Master's Project 1
8
Y
Master's Project 2
21
Y
Thesis
9
Y
Elective Seminars
12
Y
Arts in Practice
10
Y
Arts in Practice I
3
Y
Arts in Practice II
4
Y
Arts in Practice II
6
Y
Arts in practice IV
10
Y
Elective courses within Ghent university Association
10
Y
60

inschrijven

Als je wil inschrijven voor een academische bachelor, moet je eerst slagen voor een artistieke toelatingsproef. Om in te stromen in de master neem je deel aan een oriënteringsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd.
contact
de meeste vakken volg je op
Pauli
Jozef Kluyskensstraat 2
9000 Gent

credits

  1. video: Charles Dhondt, Hannah Bailliu, Manon De Sutter, Louisiana Mees
  2. Graduation 2023, foto: Cheyenne Dekeyser
  3. Tobias Van Nieuwenhove, Graduation 2023, foto: Giada Cicchetti