nlen
over de opleiding
We beschouwen tekenen als een autonome expressievorm. Beeldend onderzoek en experiment staan centraal. Je kiest vanaf 1e bachelor voor dit traject. In de master vrije kunsten valt het onderscheid tussen de disciplines weg.

vrije kunsten:
tekenkunst

over de opleiding
traject
bachelor beeldende kunsten
afstudeerrichting vrije kunsten
traject tekenkunst
3 jaar
onderwijstaal
Nederlands
Engels mogelijk in de master

lees meer over de opleiding

Tekenen als discipline

Tekenen is lang een onontbeerlijk instrument geweest voor ontwerpers, wetenschappers en kunstenaars. Niet alleen voor de studie en de voorstelling van de waarneming, maar ook als reflectie van een mentaal proces; een visuele neerslag van de verbeelding. Tot ver in de twintigste eeuw vervulde de tekening een eerder dienende rol binnen de Westerse kunst. Schilder- en beeldhouwkunst bleven de belangrijkste expressievormen. Vandaag beschouwen steeds meer kunstenaars tekenkunst als autonome expressievorm en speelt het tekenen een prominentere rol. Aan deze discipline wijden we een afzonderlijk traject binnen de vrije kunsten. 

Experiment en onderzoek 

Binnen tekenkunst staat het beeldend onderzoek en het experiment centraal. Vertrekkend van een aantal open opdrachten zoek je als student naar beeldende mogelijkheden en technieken die best passen bij je persoonlijkheid en interesses. 

Karen Van Hassel, SPITS n°7, Jan Klaas een gordijn, foto: Sam De Buysere 2
Eva Steenbakkers, Graduation 2023, foto: Giada Cicchetti

Naast technische vaardigheden en beeldend onderzoek bespreek en bevraag je je werk regelmatig, zowel individueel als in groep. Op die manier leer je jezelf te definiëren, om te gaan met kritiek en hanteer je de manieren om je te positioneren in een artistieke omgeving. De docenten begeleiden dit proces, elk vanuit hun specifieke artistieke praktijk.

Eigenzinnig zelfportret

De eerste bachelor start met kortere opdrachten, vertrekkend vanuit de visuele waarneming. Je onderzoekt verschillende formaten, materialen en technieken om zo je persoonlijke invalshoek te vinden. Tekenen naar levend model, objecten, stillevens, ruimte, licht en zelfportret zijn de voornaamste uitgangspunten. In het tweede semester wordt er via een thema een grote opdracht aangevat en de opgedane vaardigheden verder uitgediept.   

In de tweede bachelor komt de diversiteit van het tekenen nog meer aan bod. Het resultaat is een eigenzinnig dossier en omvangrijk tekenwerk dat als één groot zelfportret functioneert. In het tweede semester ligt de nadruk op de context van een locatie, een site-specifiek kunstwerk dat een andere drager heeft dan papier bv. een plafond., vloer- of muurtekening, tekening op een object, projectie, film, enzovoort. Je zoekt naar experimentele vormen van tekenen.   

In de derde bachelor onderzoek je zelfgekozen thema’s en werk je aan je  bachelorproject. Tussentijdse presentaties, toonmomenten, projecten – zowel binnen als buiten de school – en deelnames aan wedstrijden geven je de mogelijkheid om eigen werk te presenteren en een relatie aan te gaan met een publiek. Het maken van een portfolio op basis van eigen beeldend werk, atelierbezoeken bij kunstenaars en excursies naar binnen- en buitenland zijn vaste onderdelen van het curriculum. 

foto: Charlotte Danielse

studieprogramma bachelor

1E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier tekenkunst I
18
J
Atelier tekenkunst II
18
J
Analyse van de tekening 1
3
J
Waarnemingstekenen
6
J
Overzicht van de wijsbegeerte
3
J
Overzicht van de kunst: avant-garde tot heden
3
J
Kunstenaarsteksten 1
3
J
Inleiding tot het onderzoek in de kunsten
3
1
Psychologie van de waarneming en beeldanalyse
3
1
Beeldanalyse
1
1
Psychologie van de waarneming
2
1
60
2E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier tekenkunst III
18
J
Atelier tekenkunst IV
12
J
Analyse van de tekening 2
3
J
Kunstfilosofie 1
3
J
Overzicht van de kunst: renaissance tot avant-garde
3
J
Kunstenaarsteksten 2
3
J
Lectuur teksten vanuit historisch perspectief
2
Schrijven
1
Studie van literaire teksten 1
3
J
Antropologie van de kunsten
3
1
Minor te kiezen
12
1+2
60
3E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier tekenkunst V
16
J
Atelier tekenkunst VI
14
J
Kunstfilosofie 2
3
J
Studie van literaire teksten 2
3
J
Kunstenaarsteksten 3
3
J
Semiotiek
3
2
Initiatie werkveld beeldende kunst
3
1
Minor te kiezen
12
1+2
Dossier
3
2
60

studieprogramma master

1E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef
29
J
Scriptie
9
J
Theoretische seminaries
12
J
Keuze 1 seminaries
4
J
Keuze 2 seminaries
8
J
Keuze 3 seminaries
12
J
Masterclass Vrije kunsten
4
J
Te kiezen
6
J
Kunst in het werkveld
6
J
Keuzevak binnen AUGent
6
J
60
ENGLISH MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Master's Project
29
Y
Thesis
9
Y
Elective Seminars
12
1/2
Masterclass Fine Arts
4
1/2/Y
To choose
6
1/2/Y
Arts in Practice
6
Elective courses within Ghent university Association
6
60

inschrijven

Als je wil inschrijven voor een academische bachelor, moet je eerst slagen voor een artistieke toelatingsproef. Om in te stromen in de master neem je deel aan een oriënteringsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd.

contact
de meeste vakken volg je op
Cloquet
Louis Pasteurlaan 2
9000 Gent

credits

  1. Kato Bouckaert,  SPITS No.08, Donderdagavondspits, foto: Sam De Buysere
  2. Wall Drawing Experiment#10, 2023, foto: Jordi Coppers
  3. Gloria Scorier, Graduation 2023, foto: Giada Cicchetti