nlen
over de opleiding
Het traject installatie in de bachelor vrije kunsten reikt verschillende media aan. Een kritisch discours omtrent (bewegend) beeld, het performatieve, object en ruimte vormen het uitgangspunt in de opzet van de installatie. Je kunstwerk wordt zo mogelijks ‘site-specifiek’, de toonplaats of de manier waarop je het werk toont, draagt bij aan de betekenis van het werk. Je kiest vanaf 1e bachelor voor dit traject. In de master vrije kunsten valt het onderscheid tussen de disciplines weg.

vrije kunsten:
installatie

over de opleiding
traject
bachelor beeldende kunsten
afstudeerrichting vrije kunsten
traject installatie
3 jaar
onderwijstaal
Nederlands
Engels mogelijk in de master

lees meer over de opleiding

Installatie als discipline

Installatie bekleedt een prominente plaats binnen de beeldende kunsten. In een installatie zijn alle media inzetbaar en zijn de tegenstellingen en de mogelijkheden van de omgeving van belang. Binnen de moderniteit groeide er een interesse bij kunstenaars naar een artistieke praktijk als een soort (tijdelijk) ondernemerschap door het opzetten van een avontuurlijke ruimte binnen een grotere context. Hun motieven duidden op een bevraging van het objectmatige in de kunst en wilden eveneens aansluiten bij een discours over een specifieke ruimte voor de kunst.

Site-specifiek 

De installatie is niet noodzakelijk een grootschalige onderneming maar vooral een manier van werken die zich niet aan één of ander medium bindt en gevoelig is aan de verhouding tussen beeld en omgeving. Het kunstwerk wordt zo mogelijks ‘site-specifiek’, de toonplaats van het kunstwerk of de manier waarop de kunstenaar het werk toont, draagt bij aan de betekenis van het werk. Iedere kunstenaar geeft aan deze notie van ruimtelijkheid en ‘site-specifiek’ een eigen invulling. Bovendien is deze praktijk op momenten verbonden met de publieke ruimte, want de kunstenaar houdt zijn werk niet noodzakelijk binnen de grenzen van het atelier of de reguliere tentoonstellingsruimte. 

Beeld, object, ruimte 

Het traject installatie reikt verschillende media aan. Een kritisch discours omtrent (bewegend) beeld, het performatieve, object en ruimte vormen het uitgangspunt in de opzet van de installatie. Dit betekent dat beeldmiddelen zoals object, tekening, tekst, foto, bewegend beeld en het menselijk lichaam kunnen ingezet worden in een mogelijk tijdelijk, plaatsspecifiek en ruimtelijk geheel. De productie en de presentatie vallen in de installatie dikwijls samen. Hierdoor word je als student gestimuleerd om je werk regelmatig op te stellen binnen en ook buiten de muren van het atelier. De regelmatige toonmomenten geven je de kans om je visie te toetsen en terug te koppelen op nieuwe ontwikkelingen en een individueel parcours. Door middel van individuele begeleiding en groepsbesprekingen verscherp je die intenties en leer je je inzichten en vaardigheden in de ontwikkeling van de installatie te verdiepen. In de begeleiding ligt de nadruk op het kritisch vermogen in de omgang en het gebruik van de beeldmiddelen.   

In het atelier beschik je over een kleine werkplek of studieruimte. Het atelier is verder opgedeeld in verschillende technische werkplaatsen (hout, metaal, digitaal,…) en een centrale opstelruimte. Een divers team van docenten en gastprofessoren gidst je door je artistieke ontwikkeling. Mensen die elk vanuit de eigen praktijk diverse beeldmiddelen, aspecten en visies aanbrengen omtrent installaties. 

studieprogramma bachelor

1E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier beeld & installatie I
18
J
Atelier beeld & installatie II
18
J
Tekenen 1 (Installatie)
6
J
Theorie en geschiedenis van de installatiekunst 1
3
J
Overzicht van de wijsbegeerte
3
J
Overzicht van de kunst: avant-garde tot heden
3
J
Kunstenaarsteksten 1
3
J
Inleiding tot het onderzoek in de kunsten
3
1
Psychologie van de waarneming en beeldanalyse
3
1
Beeldanalyse
1
1
Psychologie van de waarneming
2
1
60
2E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier beeld & installatie III
12
J
Atelier beeld & installatie IV
12
J
Tekenen 2 (Installatie)
6
J
Theorie en geschiedenis van
de installatiekunst 2
3
J
Kunstfilosofie 1
3
J
Overzicht van de kunsten: renaissance tot avant-garde
3
J
Kunstenaarsteksten 2
3
J
Lectuur teksten vanuit historisch perspectief
2
Schrijven
1
Studie van literaire teksten 1
3
J
Antropologie van de kunsten
3
1
Minor te kiezen
12
1+2
60
3E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier beeld & installatie V
10
J
Atelier beeld & installatie VI
20
J
Kunstfilosofie 2
3
J
Studie van literaire teksten 2
3
J
Kunstenaarsteksten 3
3
J
Semiotiek
3
2
Initiatie werkveld beeldende kunst
3
1
Minor te kiezen
12
1+2
Dossier
3
2
60

studieprogramma master

1E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef
29
J
Scriptie
9
J
Theoretische seminaries
12
J
Keuze 1 seminaries
4
J
Keuze 2 seminaries
8
J
Keuze 3 seminaries
12
J
Masterclass Vrije kunsten
4
J
Te kiezen
6
J
Kunst in het werkveld
6
J
Keuzevak binnen AUGent
6
J
60
ENGLISH MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Master's Project
29
Y
Thesis
9
Y
Elective Seminars
12
1/2
Masterclass Fine Arts
4
1/2/Y
To choose
6
1/2/Y
Arts in Practice
6
Elective courses within Ghent university Association
6
60

inschrijven

Als je wil inschrijven voor een academische bachelor, moet je eerst slagen voor een artistieke toelatingsproef. Om in te stromen in de master neem je deel aan een oriënteringsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd.

contact
de meeste vakken volg je op
Cloquet
Louis Pasteurlaan 2
9000 Gent
het atelier bevindt zich op
Kunsttoren
Offerlaan 5
9000 Gent

credits

  1. Romy Buquet, Graduation 2023, foto: Giada Cicchetti
  2. Buelens Rut, Graduation 2023