nlen
over de opleiding
Als interieurvormgever is de hele wereld je speelterrein. De gebouwde omgeving in al haar aspecten, meubels en designobjecten, zijn maar een deel van de dingen waarmee een interieurvormgever zijn stempel op de leefwereld van mensen kan drukken. Naast de opleiding interieurvormgeving in contactonderwijs, bestaat de mogelijkheid het bachelorprogramma in afstandsonderwijs te volgen.

interieurvormgeving

over de opleiding
traject
professionele bachelor
3 jaar
onderwijstaal
Nederlands
download de brochures

lees meer over onze opleiding

Is interieurvormgeving iets voor jou?

De opleiding interieurvormgeving vormt je tot een echte professional die een opdracht aanvat met zin voor realiteit en functionaliteit en die daarbij de nodige verbeelding, persoonlijkheid en gevoel voor esthetiek aan de dag kan leggen om het verschil te maken. Een open geest, creativiteit, enthousiasme en empathie zijn essentieel, maar ook zelfstandigheid, zin voor nauwkeurigheid, technisch inzicht en communicatieve vaardigheden zijn onontbeerlijk. 

Als interieurvormgever werk je rond ruimtelijke problemen. Daarbij ben jij de creatieve spil die het hele ontwerpproces aanstuurt. Vaak zal je ook de uitvoering van de werken moeten opvolgen. In heel dit proces is communicatie in al haar vormen cruciaal – met alle betrokken partijen, zowel met professionals als leken. Bovendien moet je, als onmisbare schakel tussen klant en uitvoerder, te allen tijde je klant kunnen bijstaan en adviseren.

Structuur van de opleiding

Centraal in de opleiding staan de ateliers. Hier word je uitgedaagd om in concrete en realistische ontwerpopgaven je creativiteit, je persoonlijkheid, je eigen visie op ruimtelijke vormgeving te ontwikkelen en te ontplooien. Dit met een grondige persoonlijke ondersteuning en intensieve begeleiding. De theorievakken helpen je om de realiteitszin en haalbaarheid van je ontwerpen af te toetsen. 

In het begin van de opleiding leer je alle aspecten van een ontwerpproces kennen. We scherpen je creativiteit aan en leren je om vanuit een grondige analyse onderbouwde keuzes te maken en concepten te formuleren. Speciale aandacht gaat daarbij naar manieren om die aspecten van de praktijk van de interieurvormgeving die jou het meest aanspreken.

foto: Cheyenne Dekeyser

In de focus Concept & Ruimtelijkheid ligt de nadruk op de conceptvorming, waarbij je persoonlijke visie en beleving van de ruimte de basis vormen voor het ontwerp. In Meubel & Design leer je via specifieke onderzoeks-en ontwerpmethodes meubel- en designobjecten te ontwerpen. Het gebruik, de functie en de vorm van objecten zijn daarbij het uitgangspunt. Bij de afstudeerfocus Tijdelijke Installaties staan flexibiliteit en aanpasbaarheid centraal, waarbij het woord ‘tijdelijk’ slaat op de duur(zaamheid) van gebruik. Qua opdrachten focus je op scenografie, standenbouw, vormgeven van tentoonstellingen en evenementen. In Interieurafwerking & Advies is het aankleden en ontwerpen binnen een bestaande ruimtelijke context de opdracht. De technische uitwerking en detaillering krijgen nadrukkelijk aandacht, evenals de opmaak van adviesdossiers en aspecten van verkoop. 

De bachelorproef, in je afstudeerjaar, is een verdere en doorgedreven specialisatie in één van deze focussen. In dat afstudeerjaar ga je ook op stage. Daar krijg je de kans om je kennis en vaardigheden af te toetsen aan de dagdagelijkse praktijk van de interieurvormgever. Ook in de keuze van je stageplaats kan je trouwens je eigen interesses en specialiteiten beklemtonen.

Het werkveld van de interieurvormgever 

Na onze opleiding kan je terecht in een breed werkveld binnen de architectuur en vormgeving. Je kan aan de slag in dienstverband of als zelfstandige, en dit in een brede waaier van sectoren: (ver)nieuwbouw, standen- en decorbouw, tentoonstellingsontwerp, productvormgeving, meubel- en designontwerp, … 

Na de bachelor 

KASK & Conservatorium je heel wat mogelijkheden om verder te studeren. Zo is er de professionele bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur. Mits een toelatingsproef kan je ook de stap zetten naar de academische kunstenopleidingen (masterdiploma), zoals autonome vormgeving, grafisch ontwerp, mode of textielontwerp. Binnen de HOGENT kan je, nog steeds binnen de bouwsector, je verder bekwamen in de professionele bachelor Vastgoed/Makelaardij. Wil je toch verder in het studieveld van de (interieur)architectuur, dan kan dat na een schakelprogramma.

Afstandsonderwijs

Naast de opleiding interieurvormgeving in contactonderwijs, bestaat de mogelijkheid het bachelorprogramma in afstandsonderwijs te volgen. 

studieprogramma

1E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Interieurvormgeving: analyse & conceptvorming
10
1
Interieurvormgeving: voorontwerp & presentatie
9
2
Schetsmatig onderzoek 1
3
J
Presentatietechnieken 1.1
4
1
Presentatietechnieken 1.2
4
2
Materialen 1
3
1
Materialen 2
3
2
Constructie
3
1
Constructietechnieken 1
4
2
Kleur en licht
3
2
Ontwerp- en vormleer
5
J
Werkveldverkenning
3
1
Architectuurgeschiedenis en actualiteit
3
1
Actualiteit en geschiedenis van design
3
2
60
2E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Interieurvormgeving: ontwerp & detaillering
10
1
Te kiezen
14
2
Concept & ruimtelijkheid
14
2
Meubel & design
14
2
Interieurafwerking & advies
14
2
Tijdelijke installaties
14
2
Schetsmatig onderzoek 2
4
J
Presentatietechnieken 2.1
3
1
Presentatietechnieken 2.2
3
2
Constructietechnieken 2
3
1
Project technologie
5
J
Verlichting en elektriciteit
3
1
Project internationalisering
3
J
Projectmanagement
3
2
Stedelijke en landschappelijke context
3
1
Historisch-culturele context van het wonen
3
1
Te kiezen
3
Keynotes
3
J/2
Kunstactualiteit
3
2
Designactualiteit
3
2
Architectuuractualiteit
3
2
60
3E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Te kiezen
30
J
Bachelorproef Concept & ruimtelijkheid
30
J
Bachelorproef Meubel & design
30
J
Bachelorproef Tijdelijke installaties
30
J
Bachelorproef Interieurafwerking & advies
30
J
Communicatie en projectpresentatie
3
2
Oriëntering beroepenveld
3
J
Eén opleidingsonderdeel te kiezen
12
J/1
Stage
12
Internationale stage
12
Bedrijfsmanagement
3
2
Te kiezen
9
Kunstactualiteit
3
2
Designactualiteit
3
2
Architectuuractualiteit
3
2
Geschiedenis van de landschaps-en tuinarchitectuur
3
1
Sociologie
3
2
Studium Generale
3
J/2
KASKlezingen
3
J/2
Keynotes
3
J/2
Ondernemen
3
1/2
Opleidingsonderdelen te volgen binnen AUGent
3/6/9
1/2
Eén opleidingsonderdeel uit het aanbod van School of Arts
3
1/2
60
contact
de meeste vakken volg je op
Pauli
Jozef Kluyskensstraat 2
9000 Gent

credits

  1. Graduation 2022, foto: Benina Hu
  2. Graduation 2022, foto: Benina Hu