nlen
over de opleiding
Performance geeft nieuwe manieren om naar de werkelijkheid te kijken, naar patronen die vanzelfsprekend of verborgen zijn. Een performatief gebaar, een geste of een woord kan iets in beweging zetten. In dit bachelortraject onderzoek je je relatie tot je lichaam, tot anderen, materialen, ruimtes,… Je kiest vanaf 1e bachelor voor dit traject. In de master vrije kunsten valt het onderscheid tussen de disciplines weg.

vrije kunsten:
performance

over de opleiding
traject
bachelor beeldende kunsten
afstudeerrichting vrije kunsten
traject performance
3 jaar
onderwijstaal
Nederlands
Engels mogelijk in de master

lees meer over de opleiding

Performatief gebaar 

We performen overal en constant: bij het aannemen van een identiteit, wanneer we in de publieke ruimte of voor een camera spreken, maar ook in ons persoonlijke leven performen we de rol van lief, buur of familielid. Performance geeft nieuwe manieren om naar de werkelijkheid te kijken, naar patronen die vanzelfsprekend of verborgen zijn. Een performatief gebaar, een geste of een woord kan iets in beweging zetten. Performance is a way of doing things and it’s something that can be done. It can do and undo the world(s) we live in.

Wonderlijk maar urgent 

Performance leid je binnen in een wonderlijke veelzijdigheid. Je onderzoekt er wat voor jou urgent is; een object, een levensvorm, een persoonlijk of maatschappelijk thema. Je leert je eigen voorwaarden te scheppen maar je leert ook attent te zijn voor wat er leeft in een bepaalde omgeving. Door aandacht te schenken aan je lichaam en je aanwezigheid ontwikkel je tevens een bewustzijn van de aanwezigheid van anderen. Je wordt uitgedaagd om persoonlijke fascinaties en een eigen beeldtaal te verbinden aan wat leeft in deze maatschappij.   

Bij performance is de relatie tot anderen belangrijk: studenten, docenten, mensen op de campus en ver daarbuiten, mensen die je inspireren en voor wie je iets wilt betekenen. Deze mensen zijn niet alleen een potentieel publiek, maar ook een potentieel onderdeel van een creatie. Daarnaast ga je ook een relatie aan met materialen, ruimtes, de natuurlijke omgeving, zichtbare of onzichtbare elementen. 

De performance-kunstenaar op het kruispunt van kunst en samenleving 

Atelierdocenten putten uit een brede waaier praktijken. In het hoofdatelier werk je soms autonoom, soms neem je deel aan democratische groepsprocessen, of soms stap je mee in projecten van anderen. We doen aan onderzoek, creatie, experiment, kritische reflectie, feedback, subjectieve kennisontwikkeling, etc. Daarnaast krijg je praktijklessen in beweging, tekenen, stem, video en foto.

Voor wie is deze opleiding?

Mensen kiezen voor dit traject omwille van een interesse in de intersecties tussen verschillende disciplines, tussen theorie en praktijk, kunst en samenleving. We verwelkomen studenten van alle achtergronden en allerlei pluimage. We zoeken samen naar wat performance voor jou en voor ons kan betekenen. Telkens opnieuw vinden we het uit, zodat het op dat specifieke moment en op die plaats relevant is. We perform it together. 

studieprogramma bachelor

1E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier Performance I
16
J
Atelier Performance II
8
J
Multimediale technieken
6
J
Tekenen 1
6
J
Lichaam 1
3
J
Beweging 1
3
J
Theorie en geschiedenis van de performance 1
3
J
Overzicht van de wijsbegeerte
3
J
Overzicht van de kunst: avant-garde tot heden
3
J
Kunstenaarsteksten 1
3
J
Inleiding tot het onderzoek in de kunsten
3
1
Psychologie van de waarneming en beeldanalyse
3
1
Beeldanalyse
1
1
Psychologie van de waarneming
2
1
60
2E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier Performance III
15
J
Atelier Performance IV
6
J
Stem
3
J
Te kiezen
6
Tekenen 2
6
J
Lichaam en beweging
6
J
Theorie en geschiedenis van de performance 2
3
J
Kunstfilosofie 1
3
J
Overzicht van de kunsten:
renaissance tot avant-garde
3
J
Kunstenaarsteksten 2
3
J
Lectuur teksten vanuit historisch perspectief
2
Schrijven
1
Studie van literaire teksten 1
3
J
Antropologie van de kunsten
3
1
Minor te kiezen
12
1+
60
3E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier Performance V
18
J
Atelier Performance VI
9
J
Performance en maatschappij
3
Kunstfilosofie 2
3
J
Studie van literaire teksten 2
3
J
Kunstenaarsteksten 3
3
J
Semiotiek
3
2
Initiatie werkveld beeldende kunst
3
1
Minor te kiezen
12
1+2
Dossier
3
2
60

studieprogramma master

1E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef
29
J
Scriptie
9
J
Theoretische seminaries
12
J
Keuze 1 seminaries
4
J
Keuze 2 seminaries
8
J
Keuze 3 seminaries
12
J
Masterclass Vrije kunsten
4
J
Te kiezen
6
J
Kunst in het werkveld
6
J
Keuzevak binnen AUGent
6
J
60
ENGLISH MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Master's Project
29
Y
Thesis
9
Y
Elective Seminars
12
1/2
Masterclass Fine Arts
4
1/2/Y
To choose
6
1/2/Y
Arts in Practice
6
Elective courses within Ghent university Association
6
60

inschrijven

Als je wil inschrijven voor een academische bachelor, moet je eerst slagen voor een artistieke toelatingsproef. Om in te stromen in de master neem je deel aan een oriënteringsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd.

contact
you'll follow most classes at
Pauli
Jozef Kluyskensstraat 2
9000 Gent

credits

  1. Marthe Leon Thijs, Graduation 2022, foto: Benina Hu
  2. Oceans
  3. Raindo Siagian, Graduation 2023, foto: Rembert De Prez