nlen
over de opleiding
Tijdens je opleiding in textielontwerp maak je zowel kennis met eeuwenoude ambachten als met hedendaagse industriële en digitale processen. Vakkennis van weven, breien, borduren, printontwerp… is een voedingsbodem voor innovatie en plaats je telkens in relatie tot je eigen artistiek proces.

textielontwerp

over de opleiding
traject
bachelor + master beeldende kunsten
afstudeerrichting textielontwerp
3+1 jaar
onderwijstaal
Nederlands
Engels mogelijk in de master

lees meer over de opleiding

Recente ontwikkelingen, zowel op vlak van technologie als materie, verbreden en vernieuwen het werkveld van de textielontwerper voortdurend. Tegelijk confronteert de huidige maatschappelijke context de ontwerper met specifieke sociale en ecologische uitdagingen. Een conceptuele benadering resulteert in het samenvoegen en herinterpreteren van textieltechnieken. De mogelijkheden en beperkingen van de technologie worden in de praktijk onderzocht en aandacht voor duurzaamheid stuurt in steeds grotere mate de ontwerpkeuzes. 

Materiaalkennis en technologie 

De afstudeerrichting textielontwerp is dan ook in constante evolutie en omvat vandaag veel meer dan basistechnieken zoals weven, breien en printontwerp. Traditionele methodes worden in een actuele context geplaatst en vertaald naar een hedendaagse praktijk. Tijdens de opleiding maak je zowel kennis met eeuwenoude ambachten als met hedendaagse industriële en digitale processen. Talrijke en gevarieerde initiaties vormen de aanzet voor je artistieke parcours waarin je al gauw veel eigen keuzes maakt en autonoom leert werken. Experiment, zowel speels als analytisch, staat centraal in de uitbouw van je eigen beeldtaal en methodiek als ontwerper. 

Atelier textielontwerp, foto: Cheyenne Dekeyser
foto: Cheyenne Dekeyser

Materiaalkennis en technieken als weven, breien, borduren en druktechnieken zijn belangrijk voor een textielontwerper en krijgen in de opleiding veel gewicht. Diepgaande kennis van materialen en technologieën stelt je in staat om functionele eigenschappen te koppelen aan beeldende kwaliteiten. Het spanningsveld tussen deze aspecten is een voedingsbodem voor innovatie. Deze kennis wordt echter steeds geïntegreerd in het artistieke proces. Een onderzoekende en kritische houding is een voorwaarde om te slagen, niet alleen binnen de opleiding maar ook daarna als professioneel ontwerper. Tijdens de opleiding wordt het ontwikkelen van een kritische en eigen blik continu gestimuleerd doorheen verschillende opdrachten en projecten.

Boeiende symbioses 

Waar het onderzoek van de studenten textielontwerp raakt aan andere disciplines binnen KASK & Conservatorium ontstaan vaak boeiende artistieke symbioses. Zo vormen projecten met de studenten mode, interieurvormgeving of autonome vormgeving een aantrekkelijk onderzoeksdomein met uiteenlopende mogelijkheden en toepassingen. Projecten in samenwerking met kunstenaars, ontwerpers en bedrijven zijn een onderdeel van het curriculum en maken een relevante verbinding met het professionele werkveld. De terugkerende samenwerking met de HOGENT-opleiding textieltechnologie fungeert als laboratorium voor innovatieve projecten en is een uitdagende plek om het werk in een industriële setting uit te testen. 

Sofie Roterman, foto: Sam De Buysere
Benjamin Nestingu Navet, Different Class, foto: Ugo Woatzi

De kenmerkende veelzijdigheid van de discipline geeft de textielontwerper een grote bewegingsvrijheid en autonomie. Die rijkdom maakt van textielontwerp een boeiend vakgebied waarin je reeds als student eigen klemtonen kan leggen. De voortdurende evolutie en actualisering van de discipline weerspiegelt zich in verschillende onderzoeksprojecten binnen de vakgroep Design & Vormgeving. De docenten textielontwerp zijn bovendien allen actieve professionele ontwerpers die vanuit verschillende domeinen specifieke expertise aanbrengen. Ook internationale stages, beurs en bedrijfsbezoeken, gastcolleges en wedstrijden brengen de professionele wereld dicht bij de studenten en ondersteunen de vorming van verbeeldingsvolle en vernieuwende ontwerpers.

English master

Onze opleidingen drama, beeldende en audiovisuele kunsten, en muziek hebben naast een nederlandstalige master ook een volledig Engelstalige pendant. Elk academiejaar starten tientallen buitenlandse studenten in de English master van KASK & Conservatorium. Deze studenten zijn een verrijking van onze onderwijscultuur en geven een meerwaarde aan de studies van Nederlandstalige studenten. Nederlandstalige en Engelstalige studenten ontmoeten elkaar in bepaalde seminaries of lessen of in de kunstprojecten die ze samen opzetten. Ook voor de studenten die tijdens hun studie niet kiezen voor een studentenuitwisseling in het buitenland (bv. via Erasmus) is er zo een internationale dimensie aan hun studie.

Er zijn geen verschillen tussen de Nederlandstalige en de Engelstalige master op gebied van curriculum, competenties, leerinhouden en organisatie. Engelstalige kandidaten die al een master in de muziek bezitten kunnen ook opteren voor de master-na-master-opleiding hedendaagse muziek of voor één van onze postgraduaten.

Voor meer informatie kan je terecht bij de trajectbegeleiders.

studieprogramma

1E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier textiel I
15
J
Atelier textiel II
15
J
Textiel technologie
3
J
Tekenen
6
J
Styling
3
2
Culturele textielstudies
3
J
Overzicht van de wijsbegeerte
3
J
Overzicht van de kunst: avant garde tot heden
3
J
Kunstenaarsteksten 1
3
J
Inleiding tot het onderzoek in de kunsten
3
1
Psychologie van de waarneming & beeldanalyse
3
1
Psychologie van de waarneming
2
1
Beeldanalyse
1
1
60
2E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier textiel III
18
J
Atelier textiel IV
9
J
Archieftekenen
3
1
Design theorie 2
3
1
Kunstfilosofie 1
3
J
Overzicht van de kunst: renaissance tot avant-garde
3
J
Kunstenaarsteksten 2
3
J
Lectuur teksten vanuit historisch perspectief
2
Schrijven
1
Studie van literaire teksten 1
3
1
Antropologie van de kunsten
3
1
Minor Keuzevakken
12
1+2
60
3E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier textiel V
18
J
Atelier textiel VI
9
J
Duurzaam ontwerpen
3
J
Kunstfilosofie 2
3
J
Studie van literiare teksten 2
3
J
Kunstenaarsteksten 3
3
J
Semiotiek
3
2
Initiatie Werkveld: Vormgeving & Design
3
1
Minor Keuzevakken
12
1+2
Dossier
3
2
60
MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef deel 1
8
J
Masterproef deel 2
21
J
Scriptie
9
J
Theoretische seminaries
12
J
Keuze 1 seminarie
4
J
Keuze 2 seminaries
8
J
Keuze 3 seminaries
12
J
Te kiezen
10
J
Kunst in het werkveld I
3
J
Kunst in het werkveld II
4
J
Kunst in het werkveld III
6
J
Kunst in het werkveld IV
10
J
Keuzevak binnen AUGent
10
J
60
ENGLISH MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Master's Project 1
8
Y
Master's Project 2
21
Y
Thesis
9
Y
Elective Seminars
12
Y
Arts in Practice
10
Y
Arts in Practice I
3
Y
Arts in Practice II
4
Y
Arts in Practice II
6
Y
Arts in practice IV
10
Y
Elective courses within Ghent university Association
10
Y
60

inschrijven

Als je wil inschrijven voor een academische bachelor, moet je eerst slagen voor een artistieke toelatingsproef. Om in te stromen in de master neem je deel aan een oriënteringsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd.

contact
De meeste vakken volg je op
Bijlokekaai
Bijlokekaai 6
9000 Gent

credits

  1. Atelier textielontwerp, video: Manon De Sutter & Charles Dhondt
  2. Sofie Roterman, Embodied Knits
  3. Louise Dhondt, Graduation 2022, foto: Jordi Coppers