nlen
over de opleiding
In het beeldhouwatelier ga je op zoek naar een persoonlijke benadering van de hedendaagse sculptuur. Als bachelorstudent krijg je een aantal basistechnieken klassikaal aangeleerd. Je kiest vanaf 1e bachelor voor dit traject. In de master vrije kunsten valt het onderscheid tussen de disciplines weg.

vrije kunsten:
beeldhouwkunst

over de opleiding
traject
bachelor + master beeldende kunsten
afstudeerrichting vrije kunsten
bachelortraject beeldhouwkunst
3 jaar
onderwijstaal
Nederlands
Engels mogelijk in de master

lees meer over de opleiding

Je persoonlijke praktijk 

De eigenheid van de sculptuur ligt in het fysieke object, dat vormt de basis voor de artistieke praktijk. Die praktijk is voor elke student verschillend, aangezien we je artistieke persoonlijkheid als uitgangspunt nemen voor het ontwikkelen van individuele artistieke expressie. De docenten moedigen je aan om zo snel mogelijk op zoek te gaan naar een persoonlijke benadering van de hedendaagse sculptuur. Deze zoektocht onderneem je in permanent overleg met de docenten en vul je aan met de theorielessen waarin de geschiedenis en theorie van de sculptuur centraal staat.  

foto: Cheyenne Dekeyser
foto: Cheyenne Dekeyser

Een hele waaier aan technieken en vormstudie vormen je verschillende vaardigheden naar een grote artistieke vrijheid. Als bachelorstudent volg je een verplicht aantal basistechnieken die klassikaal worden aangeleerd. Het gaat in de eerste plaats om mouleren, afgieten in plaaster, keramiek, hout- en metaalbewerking.  

Daarnaast is er een aanbod van verschillende technieken die je kiest in functie van je eigen artistieke werk. Mouleren met rubbers, kunststoffen, digitale 3D technieken,... . De volledige bacheloropleiding lang doe je ook aan vormstudie. Dat bestaat uit modelleren naar levend model, en je maakt ook oefeningen in het plaatsen van sculpturale objecten in de ruimte. 

Waaier aan visies 

Alle docenten die in het traject beeldhouwkunst lesgeven, zijn zelf artistiek actief. Sommigen doen ook onderzoek. Elk op hun manier positioneren ze zich binnen de hedendaagse beeldhouwkunst. Binnen het atelier ontstaat zo een veelheid aan invalshoeken van het medium, een brede waaier aan visies, die constant ter discussie staan. Alle docenten hebben een technische specialiteit die zij aan de studenten kunnen aanleren.

Na je opleiding

Het studietraject richt zich op toekomstige kunstenaars, die bij het afronden van het traject een eigen artistieke praktijk kunnen starten. Afgestudeerden beschikken over een brede waaier aan basistechnieken en kunnen ook terecht in musea, als kunstenaars-assistent, in de decor-, standen- en tentoonstellingsbouw en in gespecialiseerde ateliers (gieterijen, steenkapateliers, restauratie). Na het beëindigen van een educatieve master komen sommige alumni ook in het onderwijs terecht.

studieprogramma bachelor

1E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier beeldhouwkunst I
20
J
Atelier beeldhouwkunst II
16
J
Tekenen 1 (Beeldhouwkunst)
6
J
Theorie en geschiedenis van de sculptuur 1
3
2
Overzicht van de wijsbegeerte
3
J
Overzicht van de kunst: avant-garde tot heden
3
J
Kunstenaarsteksten 1
3
J
Inleiding tot het onderzoek in de kunsten
3
1
Psychologie van de waarneming en beeldanalyse
3
1
Beeldanalyse
1
1
Psychologie van de waarneming
2
1
60
2E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier beeldhouwkunst III
12
J
Atelier beeldhouwkunst IV
12
J
Tekenen 2 (Beeldhouwkunst)
6
J
Theorie en geschiedenis van de sculptuur 2
3
2
Kunstfilosofie 1
3
J
Overzicht van de kunsten: renaissance tot avant-garde
3
J
Kunstenaarsteksten 2
3
J
Lectuur teksten vanuit historisch perspectief
2
Schrijven
1
Studie van literaire teksten 1
3
J
Antropologie van de kunsten
3
1
Minor te kiezen
12
1+2
60
3E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier beeldhouwkunst V
8
J
Atelier beeldhouwkunst VI
16
J
Tekenen 3 (Beeldhouwkunst)
6
J
Kunstfilosofie 2
3
J
Studie van literaire teksten 2
3
J
Kunstenaarsteksten 3
3
J
Semiotiek
3
2
Initiatie werkveld beeldende kunst
3
1
Minor te kiezen
12
1+2
Dossier
3
2
60

studieprogramma master

1E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef
29
J
Scriptie
9
J
Theoretische seminaries
12
J
Keuze 1 seminaries
4
J
Keuze 2 seminaries
8
J
Keuze 3 seminaries
12
J
Masterclass Vrije kunsten
4
J
Te kiezen
6
J
Kunst in het werkveld
6
J
Keuzevak binnen AUGent
6
J
60
ENGLISH MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Master's Project
29
Y
Thesis
9
Y
Elective Seminars
12
1/2
Masterclass Fine Arts
4
1/2/Y
To choose
6
1/2/Y
Arts in Practice
6
Elective courses within Ghent university Association
6
60

inschrijven

Als je wil inschrijven voor een academische bachelor, moet je eerst slagen voor een artistieke toelatingsproef. Om in te stromen in de master neem je deel aan een oriënteringsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd.

contact
de meeste vakken volg je op
Pauli
Louis Pasteurlaan 2
9000 Gent

credits

  1. Frédérique Nowé, Graduation 2022, foto: Jordi Coppers
  2. Kristel Geerts, Graduation 2022, foto: Jordi Coppers
  3. Chris Houben, Graduation 2022, foto: Benina Hu