nlen
over de opleiding
Onze opleidingen drama, beeldende en audiovisuele kunsten, en muziek hebben naast een nederlandstalige master ook een volledig Engelstalige pendant.

english master

over de opleiding
traject
master
1 of 2 jaar
taal
Engels
download de brochures

lees meer over de opleiding

Elk academiejaar starten tientallen buitenlandse studenten in de English master van KASK & Conservatorium. Deze studenten zijn een verrijking van onze onderwijscultuur en geven een meerwaarde aan de studies van Nederlandstalige studenten. Nederlandstalige en Engelstalige studenten ontmoeten elkaar in bepaalde seminaries of lessen of in de kunstprojecten die ze samen opzetten. Ook voor de studenten die tijdens hun studie niet kiezen voor een studentenuitwisseling in het buitenland (bv. via Erasmus) is er zo een internationale dimensie aan hun studie.

Er zijn geen verschillen tussen de Nederlandstalige en de Engelstalige master op gebied van curriculum, competenties, leerinhouden en organisatie. Engelstalige kandidaten die al een master in de muziek bezitten kunnen ook opteren voor de master-na-master-opleiding hedendaagse muziek of voor één van onze postgraduaten.

Voor meer informatie kan je terecht bij de trajectbegeleiders.

inschrijven

Om in te stromen in de master neem je deel aan een oriënteringsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd. Voor een english master volg je dezelfde procedure als voor de nederlandstalige opleiding.

contact
vragen over deze afstudeerrichting
drama, beeldende kunsten
audiovisuele kunsten

credits

  1. George Chinnery, some sort of informal situation, vrije kunsten, Graduation 2023, foto: Giada Cicchetti
  2. foto: Benina Hu
  3. Rui Yan, Graduation 2023, foto: Giada Cicchetti