nlen
over de opleiding
Je zit boordevol dynamiek en enthousiasme om geïnteresseerden mee te nemen in een wereld van artistieke ontwikkeling en creatie? Je wil een belangrijke schakel zijn in de verdere ontwikkeling van het kunstonderwijs en van het podiumlandschap in Vlaanderen? Dan is de educatieve master zeker iets voor jou! 

educatieve master in muziek en podiumkunsten

over de opleiding
traject
educatieve master
afstudeerrichting muziek en podiumkunsten
traject beeldende kunsten
traject audiovisuele kunsten
initieel 120 studiepunten
verkort 60 studiepunten
onderwijstaal
Nederlands
Engels
download de brochures

lees meer over de opleiding

Twee trajecten 

De academisch gerichte educatieve master in muziek en podiumkunsten organiseert zich op twee manieren aan KASK & Conservatorium. Wie al een bachelordiploma in het studiegebied muziek of podiumkunsten heeft kan een initiële masteropleiding van 120 studiepunten volgen. Wie al een masterdiploma in het studiegebied van muziek of podiumkunsten behaalde, kan het verkort traject van 60 studiepunten volgen.

Eigen klemtonen

Je krijgt als kunstenaar en als toekomstig leraar in de kunsten een persoonlijk traject aangeboden. Dit vergt een bijzondere pedagogiek waarin ondersteuning, sturing en individuele begeleiding samengaan met het toekennen van vrijheid en autonomie. Verschillende invalshoeken zorgen voor een breed kader van waaruit je vorm kan geven aan je eigen (kunst)educatieve opleiding. Deze eigen klemtonen zijn noodzakelijk om ook na je studie verder te kunnen groeien en excelleren.

Praktijk staat centraal 

Hierbij staat de praktijk centraal. Je onderzoekt autonoom hoe de artistieke en educatieve component zich tot elkaar verhouden. De educatieve praktijk bestaat enerzijds uit begeleide praktische oefeningen in het werkveld of met de werkveldpraktijk als uitgangspunt en anderzijds uit stage. Je loopt stage in het deeltijds kunstonderwijs, het secundair onderwijs en het volwassen onderwijs. De opleiding laat je bovendien kennismaken met beroepsmogelijkheden buiten het leerplicht en deeltijds kunstonderwijs. Het accent op het sociaalartistieke en kunsteducatieve veld biedt je een brede waaier aan ervaringen op het terrein, dit wordt geconcretiseerd in afzonderlijke stageprojecten. Zo komt de opleiding tegemoet aan de specifieke vraag naar pedagogisch onderlegde kunstenaars die actief zijn in diverse geledingen van de maatschappij, zoals educatieve diensten van musea, culturele centra of welzijnszorg.

Krachtige artistieke leeromgevingen

De educatieve masteropleiding wil een open plek zijn waar interdisciplinair, vakoverschrijdend en multidisciplinair werken en leren hoekstenen vormen. Via diverse didactische werkvormen die ook het samenwerken en het informeel leren stimuleren, word je als kunstleerkracht van de 21ste eeuw voorbereid op het creëren van krachtige artistieke leeromgevingen. We bevorderen naar analogie met de educatieve en artistieke praktijk ook de wederkerigheid en samenwerking met andere studenten binnen en over de disciplines. Door een inhoudelijke interactie en op basis van een gezamenlijke onderwijscultuur kunnen studenten uit al onze kunst en vormgevingsopleidingen zich verrijken aan elkaars aanwezigheid.

Authentieke kunsteducatie

In de educatieve master treden bewust pedagogisch handelen, zelfreflectie en een onderzoekende houding op de voorgrond met als doel ook de eigen onderwijspraktijk en de artistieke uitvoering continu te optimaliseren. Je leert als kunstleerkracht bovendien kwalitatief te evalueren en de artistieke output te bewaken, want ook dit versterkt individuele leerprocessen.   

Kwaliteit realiseren in het kunstonderwijs veronderstelt ruimte voor grote eigenheid. Binnen de educatieve master wordt ingezet op authentieke kunsteducatie waarmee wordt bedoeld dat educatie pas zinvol wordt als ze aansluit bij de leefwereld van de student en bij de actuele professionele kunstpraktijk; het leraarschap is daarbij meer dan louter complementair aan de artistieke praktijk. Je zal vanuit expressie, experiment en begeestering voor jouw eigen kunstdiscipline de liefde voor het vak leren doorgeven. 

studieprogramma verkort traject

MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef Educatieve Master
12
J
Stage I
3
J
Stage II
12
J
Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek
3
J
Specifieke vakdidactiek
3
1
Specifieke vakdidactiek
3
1
Algemene vakdidactiek
3
J
Domeinoverschrijdende vakdidactiek kunsten
3
J
Kunstagogische kaders
3
1
Kunstagogische vraagstukken
3
1
Klasmanagement, reflectie en communicatie
6
2
Klasmanagement en reflectie
4
Communicatie
2
Krachtige Leeromgevingen
6
1
60

studieprogramma drama

1E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier Drama Master I
10
J
Stage I
3
2
Specifieke vakdidactiek Drama
Spelen
3
1
Tekst en Creatie
3
1
Kunstagogiek 2
3
1
Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek
3
2
Klasmanangement, reflectie en communicatie
6
2
Klasmanangement en reflectie
4
Communicatie
2
Masterclass 1
3
J
Masterseminaries
4
J
Kunst in het werkveld
7
J
Kunstagogische kaders
3
1
Krachtige Leeromgevingen
6
1
Domeinoverschrijdende vakdidactiek kunsten
3
J
Algemene vakdidactiek drama
3
J
60
2E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef Educatieve Master: Drama
24
J
Atelier Drama Master II
13
J
Stage II
12
J
Masterclass 2
3
Masterseminaries
8
60

studieprogramma klassieke muziek

3E BACHELOR
INSTRUMENT
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Instrument III (Klassiek)
20
J
Kamermuziek III
6
J
Musiceerpraktijk naargelang discipline
6
Begeleidingspraktijk III (piano, orgel, klavecimbel, accordeon, gitaar, luit)
6
J
Orkest / Grote ensembles III (orkestinstrumenten)
6
J
Harmonie en contrapunt 3
3
J
Partituuranalyse 2
4
Partituuranalyse: klassiek en romantiek
2
2
Partituuranalyse: 1960 tot vandaag
2
1
Muziekgeschiedenis: klassiek en romantiek
3
J
Dossier
3
J
Kunstagogische kaders
3
1
Krachtige Leeromgevingen
6
1
Domeinoverschrijdende vakdidactiek kunsten
3
J
Algemene vakdidactiek muziek
3
J
60
1E MASTER
INSTRUMENT
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Instrument master I (Klassiek)
19
J
Kamermuziek master I
3
J
Musiceerpraktijk naargelang discipline
6
Begeleidingspraktijk master I (orgel, klavecimbel, accordeon, gitaar, luit)
6
J
Begeleidingspraktijk master I (piano)
6
J
Orkest / Grote ensembles master I (orkestinstrumenten)
6
J
Projecten (historische instrumenten)
6
J
Stage I
3
J
Specifieke vakdidactiek Muziek: instrument/zang
3
1
Specifieke vakdidactiek Muziek:
Groepsmusiceren
3
1
Kunstagogische vraagstukken
3
1
Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek
3
J
Klasmanagement, reflectie en communicatie
6
2
Klasmanagement en reflectie
4
Communicatie
2
Opleidingsonderdeel te kiezen
3
Overzicht van de muzieksociologie
3
1
Auditiepraktijk master
3
J
Actuele aspecten van de muziekanalyse
3
J
Muziek en management
3
1
Kunst in het werkveld
3
J
Juridische en zakelijke aspecten van de muziekindustrie
3
J
Masterseminaries
8
1 of 2
60
2E MASTER
INSTRUMENT
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef Educatieve Master: Klassieke Muziek
24
J
Instrument Master II (Klassiek)
15
J
Stage II
12
J
Kamermuziek master II
3
J
Musiceerpraktijk naargelang discipline
6
Begeleidingspraktijk master II (orgel, klavecimbel, accordeon, gitaar, luit)
6
J
Begeleiden master II (piano)
6
J
Orkest / Grote ensembles master II (orkestinstrumenten)
6
J
Projecten (historische instrumenten)
6
J
60
3E BACHELOR
ZANG
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Zang III (Klassiek)
17
J
Taalcoaching 3
3
J
Kamermuziek III
6
J
Muziektheatrale Vorming III
3
J
Projecten Zang III
3
J
Harmonie en contrapunt 3
3
J
Partituuranalyse 2
4
Partituuranalyse: klassiek en romantiek
2
2
Partituuranalyse: 1960 tot vandaag
2
1
Muziekgeschiedenis: klassiek en romantiek
3
J
Dossier
3
J
Kunstagogische kaders
3
1
Krachtige Leeromgevingen
6
1
Domeinoverschrijdende vakdidactiek kunsten
3
J
Algemene vakdidactiek muziek
3
J
60
1E MASTER
ZANG
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Zang master I (Klassiek)
19
J
Kamermuziek master I
3
J
Muziektheatrale Vorming master I
3
J
Projecten Zang master I
3
J
Stage I
3
J
Specifieke vakdidactiek Muziek:instrument/zang
3
1
Specifieke vakdidactiek Muziek:Groepsmusiceren
3
1
Kunstagogische vraagstukken
3
1
Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek
3
J
Klasmanagement, reflectie en communicatie
6
2
Klasmanagement en reflectie
4
Communicatie
2
Opleidingsonderdeel te kiezen
3
Overzicht van de muzieksociologie
3
1
Auditiepraktijk master
3
J
Actuele aspecten van de muziekanalyse
3
J
Muziek en management
3
1
Kunst in het werkveld
3
J
Juridische en zakelijke aspecten van de muziekindustrie
3
J
Masterseminaries
8
1 of 2
60
2E MASTER
ZANG
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef Educatieve Master: Klassieke Muziek
24
J
Zang Master II
15
J
Stage II
12
J
Kamermuziek master II
3
J
Muziektheatrale Vorming master II
3
J
Projecten Zang master II
3
J
60

studieprogramma jazz & pop

3E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Instrument/Zang III (Jazz/Pop)
21
J
Band III
6
J
Creative Lab 3
3
J
Arrangement 3
6
J
Module jazz
6
Module pop
6
Harmonie 3
3
J
Module jazz
3
Module pop
3
Opleidingsonderdeel te kiezen
3
Avant-garde en wereld muziek in jazz en pop
3
J
Juridische en zakelijke aspecten v/d muziekindustrie
3
J
Overzicht van de muzieksociologie
3
1
Dossier
3
J
Krachtige Leeromgevingen
6
1
Domeinoverschrijdende vakdidactiek kunsten
3
J
Kunstagogische kaders
3
1
Algemene vakdidactiek muziek
3
J
60
1E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Instrument/Zang master I (Jazz/Pop)
22
J
Band master I
6
J
Opleidingsonderdeel te kiezen
3
Avant-garde en wereld muziek in jazz en pop
3
J
Juridische en zakelijke aspecten v/d muziekindustrie
3
J
Overzicht van de muzieksociologie
3
1
Muziek en management
3
1
Creative Lab master 1
3
J
Compositie en arrangement 1
3
1
Kunst in het Werkveld
3
J
Stage I
3
J
Specifieke vakdidactiek Muziek: instrument/zang
3
1
Specifieke vakdidactiek Muziek: Groepsmusiceren
3
1
Kunstagogische vraagstukken
3
1
Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek
3
J
Klasmanagement, reflectie en communicatie
6
2
Klasmanagement en reflectie
4
Communicatie
2
Masterseminaries
8
1 of 2
60
2E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef Educatieve Master: Jazz/Pop
24
J
Instrument/Zang master II (Jazz/Pop)
15
J
Stage II
12
J
Band master II
6
J
Opleidingsonderdeel te kiezen
3
Avant-garde en wereld muziek in jazz en pop
3
J
Juridische en zakelijke aspecten v/d muziekindustrie
3
J
Overzicht van de muzieksociologie
3
1
Muziek en management
3
1
Compositie en arrangement 1
3
1
Compositie en arrangement 2
3
J
Creative Lab master 1
3
J
Creative Lab master 2
3
J
60

studieprogramma muziekproductie

3E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Producing III
15
J
Sound Lab III
6
J
Songwriting III
6
J
Creative Lab 3
3
J
Arrangement 3
6
J
Module jazz
6
Module pop
6
Harmonie 3
3
J
Module jazz
3
Module pop
3
J
Productieanalyse
3
1
Dossier
3
J
Kunstagogische kaders
3
1
Krachtige Leeromgevingen
6
1
Domeinoverschrijdende vakdidactiek kunsten
3
J
Algemene vakdidactiek muziek
3
J
60
1E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Producing master I
22
J
Opleidingsonderdeel te kiezen
3
Avant-garde en wereld muziek in jazz en pop
3
J
Juridische en zakelijke aspecten van de muziekindustrie
3
J
Overzicht van de muzieksociologie
3
1
Muziek en management
3
1
Creative Lab master 1
3
J
Compositie en arrangement 1
3
1
Stage I
3
J
Specifieke vakdidactiek Muziek: creatie
3
1
Specifieke vakdidactiek Muziek: groepsmusiceren
3
1
Kunstagogische vraagstukken
3
1
Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek
3
J
Klasmanagement, reflectie en communicatie
6
2
Klasmanagement en reflectie
4
Communicatie
2
Masterseminaries
8
1 of 2
Kunst in het werkveld
6
J
60
2E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef Educatieve Master: Muziekproductie
24
J
Producing master II
21
J
Stage II
12
J
Opleidingsonderdeel te kiezen
3
Avant-garde en wereld muziek in jazz en pop
3
J
Juridische en zakelijke aspecten van de muziekindustrie
3
J
Overzicht van de muzieksociologie
3
1
Muziek en management
3
1
Creative Lab master 1
3
J
Compositie en arrangement 1
3
1
Creative Lab master 2
3
J
Compositie en arrangement 2
3
J
60

studieprogramma compositie

3E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Compositie III
20
J
Klavierpraktijk 3
3
J
Toegepaste harmonie 3
3
J
Klankrealisatie 2
3
2
Harmonie en contrapunt 3 (compositie)
6
J
Partituuranalyse 2
4
Partituuranalyse: klassiek en romantiek
2
2
Partituuranalyse: 1960 tot vandaag
2
1
Muziekgeschiedenis: klassiek en romantiek
3
J
Dossier
3
J
Kunstagogische kaders
3
1
Krachtige Leeromgevingen
6
1
Domeinoverschrijdende vakdidactiek kunsten
3
J
Algemene vakdidactiek muziek
3
J
60
1E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Compositie master I
19
J
Coachen en Musiceren 1
3
J
Elektroakoestische compoistietechnieken 1
3
2
Posttonale compositietechnieken
3
J
Stage I
3
J
Specifieke vakdidactiek Muziek: creatie
3
1
Specifieke vakdidactiek Muziek: groepsmusiceren
3
1
Kunstagogische vraagstukken
3
1
Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek
3
J
Klasmanagement, reflectie en communicatie
6
2
Klasmanagement en reflectie
4
Communicatie
2
Masterseminaries
8
1of2
Opleidingsonderdeel te kiezen
3
Orkestratie
3
J
Overzicht van de muzieksociologie
3
1
Actuele aspecten van de muziekanalyse
3
J
Muziek en management
3
1
Kunst in het werkveld
3
J
Juridische en zakelijke aspecten van de muziekindustrie
 3
J
60
2E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef Educatieve Master: Compositie
24
J
Compositie Master II
15
J
Stage II
12
J
Coachen en Musiceren 2
6
J
Elektroakoestische compositietechnieken 2
3
2
60

studieprogramma muziektheorie / schriftuur

VOORBEREIDINGS­PROGRAMMA
15 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Kunstagogische kaders
3
1
Krachtige Leeromgevingen
6
1
Domeinoverschrijdende vakdidactiek kunsten
3
J
Algemene vakdidactiek muziek
3
J
15
1E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Stage I
3
J
Specifieke vakdidactiek Muziek: creatie
3
1
Specifieke vakdidactiek Muziek: groepsmusiceren
3
1
Kunstagogische vraagstukken
3
1
Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek
3
J
Klasmanagement, reflectie en communicatie
6
2
Klasmanagement en reflectie
4
Communicatie
2
Tonale schriftuur: Harmonie & Contrapunt
13
J
Klavier Muziektheorie 1
3
J
Begeleidingspraktijk Muziektheorie 1
3
J
Koordirectie 1
6
J
Stemvorming 1
3
J
Masterseminaries
8
J
Opleidingsonderdeel kiezen
3
Instrumentatie
3
J
Overzicht van de muzieksociologie
3
1
Actuele aspecten van de muziekanalyse
3
J
Muziek en management
3
1
Kunst in het werkveld
3
J
Juridische en zakelijke aspecten van de muziekindustrie
3
J
60
2E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef Educatieve Master: Muziektheorie
24
J
Stage II
12
J
Posttonale Schriftuur
6
J
Klavier Muziektheorie 2
3
J
Begeleidingspraktijk Muziektheorie 2
3
J
Koordirectie 2
6
J
Stemvorming 2
3
J
Opleidingsonderdeel kiezen
3
Instrumentatie
3
J
Overzicht van de muzieksociologie
3
1
Actuele aspecten van de muziekanalyse
3
J
Muziek en management
3
1
Kunst in het werkveld
3
J
Juridische en zakelijke aspecten van de muziekindustrie
3
J
Orkestratie
3
J
60

studieprogramma instrumentenbouw

3E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier Instrumentenbouw III
21
J
Algemene muziekleer en practicum instrument 3
3
J
Stemmen 2
3
J
Organologie 3
3
1
Inleiding conservatie en restauratie
3
1
Inleiding elektronische instrumenten
3
J
Initiatie werkveld instrumentenbouw
3
2
Natuurwetenschappelijke ondersteuning 3
3
1
Dossier
3
2
Kunstagogische kaders
3
1
Krachtige Leeromgevingen
6
1
Domeinoverschrijdende vakdidactiek kunsten
3
J
Didactische vaardigheden instrumentenbouw
3
J
60
1E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier Instrumentenbouw Master I
23
J
Organologisch onderzoek 1
6
J
Stage I
3
J
Specifieke vakdidactiek Muziek: Instrumentenbouw
6
1
Kunstagogische vraagstukken
3
1
Kunstdidactisch en kunstagogisch onderzoek
3
J
Klasmanagement, reflectie en communicatie
6
2
klasmanagement en reflectie
4
communicatie
2
Kunst in het werkveld
6
J
Masterseminaries
4
1 of 2
60
2E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef Educatieve Master: Instrumentenbouw
24
J
Atelier Instrumentenbouw Master II
20
J
Stage II
12
J
Masterseminaries
4
1 of 2
60

inschrijven

Het aanmeldingsproces voor de educatieve master verschilt naargelang het diploma dat je eerder behaalde en of je kiest voor een initieel of verkort traject.

contact
de meeste vakken volg je op
Pauli
Jozef Kluyskensstraat 2
9000 Gent
vragen over deze afstudeerrichting

credits

  1. Robin Boel, Graduation 2022, foto: Jordi Coppers
  2. foto: Jordi Coppers
  3. foto: Jordi Coppers