nlen
bekijk als lijst

Deze opleiding vormt je tot ontwerper van groene ruimten: van tuinen, parken of pleinen, van recreatiedomeinen, speelbossen of landelijke beekvalleien, maar ook van groene verbindingen op industrieterreinen, van stedelijke groenklimaatassen enzovoort. Ontwerpen is een creatief, onderzoekend en oplossingsgericht proces waarbij je zoekt naar een goede combinatie tussen esthetiek en functionaliteit, met duurzaamheid als uitgangspunt. Als ontwerper geef je inhoud – identiteit, bezieling, betekenis – aan de omgeving, die uitstijgt boven het strikt materiële.

landschaps- en tuinarchitectuur

professionele bachelor
3 jaar

landschaps- en tuinarchitectuuropleiding

Als interieurvormgever is de hele wereld je speelterrein. De gebouwde omgeving in al haar aspecten, meubels en designobjecten, zijn maar een deel van de dingen waarmee een interieurvormgever zijn stempel op de leefwereld van mensen kan drukken. Naast de opleiding interieurvormgeving in contactonderwijs, bestaat de mogelijkheid het bachelorprogramma in afstandsonderwijs te volgen.

interieurvormgeving

professionele bachelor
3 jaar

interieurvormgevingopleiding

Als interieurvormgever is de hele wereld je speelterrein. De gebouwde omgeving in al haar aspecten, meubels en designobjecten, zijn maar een deel van de dingen waarmee een interieurvormgever zijn stempel op de leefwereld van mensen kan drukken.

interieurvormgeving in afstandsonderwijs

professionele bachelor
4 jaar

interieurvormgeving in afstandsonderwijsopleiding

In een wereld die razendsnel verandert, laat de toekomst zich niet voorspellen. We anticiperen op zaken die volop in ontwikkeling zijn. In de professionele bachelor Digital Design & Development, of kortweg Devine, leiden we studenten op die hun weg vinden in de digitale wereld van morgen. Als Deviner gebruik je design-, developments-en UXskills om online ervaringen vandaag én in de toekomst vorm te geven. Je wordt lid van de creatieve sector: een mondiale, digitale, innoverende en richtinggevende subcultuur.  De opleiding biedt eveneens een Engelstalig traject aan.

digital design & development (devine)

professionele bachelor
3 jaar

digital design & development (devine)opleiding