nlen
bekijk als lijst

Als student animatie ontplooi je jezelf tot een eigenzinnige, artistieke maker binnen het stimulerende kader van de KASK & Conservatorium campus. We bieden een stevige technische en theoretische houvast voor de persoonlijke expressie die je ontwikkelt in de praktijkateliers. Docenten ondersteunen je zoektocht naar de wereld die jij wil creëren. Tekenen en 2D-animatie zijn de start, jouw nieuwsgierigheid en vasthoudendheid de drijfkracht voor je eigen weg en visie binnen je medium.

animatiefilm

audiovisuele kunsten
bachelor + master
3+1 jaar

animatiefilmopleiding

Wie bij ons films leert maken, doet dat in de context van een kunstacademie. In onze opleiding tot filmmaker verdiep je jezelf in alle aspecten van de creatie. De docenten begeleiden je intensief in je ontwikkeling tot een maker met een persoonlijke visie. De opleiding schept ruimte om te experimenteren en grenzen te verleggen in denken en doen. Hiervoor worden vooral veel oefeningen gemaakt en films gedraaid. Elke opdracht resulteert in een persoonlijk werkstuk dat vorm krijgt dankzij de constante feedback van docenten en medestudenten. 

film

audiovisuele kunsten
bachelor + master
3+1 jaar

filmopleiding

In de opleiding drama leer je een artistieke praktijk ontwikkelen gedreven door nieuwsgierigheid en een duurzame onderzoeksattitude. Het programma vormt je om je praktisch als discursief te verhouden tot de actuele ontwikkelingen in de podiumkunsten maar ook om te experimenteren en op zoek te gaan naar nieuwe artistieke inhouden en (meng)vormen. De docenten moedigen je aan tot samenwerkingen met medestudenten en kruisbestuivingen met andere disciplines binnen KASK & Conservatorium. De opleiding plukt zo ook de vruchten van haar inbedding in een brede multidisciplinaire kunstschool. 

drama

bachelor + master
3+1 jaar

dramaopleiding

“Traditie is het doorgeven van het vuur, niet het aanbidden van de as.” Zo parafraseerde de Oostenrijkse componist-dirigent Gustav Mahler een geanimeerd betoog van de Franse politicus Jean Jaurès. Voor het gepassioneerd team van lesgevers aan het Gentse Conservatorium is deze attitude een vanzelfsprekendheid. Klassieke muziek studeren in Gent is een bewuste en zinvolle keuze. 

klassieke muziek

uitvoerende muziek
bachelor + master
3+2 jaar

klassieke muziekopleiding

Aan KASK & Conservatorium kan je op masterniveau jazz studeren, maar ook – en dit is uniek in Vlaanderen – popmuziek. Hier leiden we muzikanten op die sterk zijn op hun instrument, maar ook een uitgesproken artistieke visie en eigenheid hebben. In ons gebouw Paddenhoek – met tal van bandlokalen, opnamefaciliteiten én onze eigen concertplek Club Telex – bieden we je daarvoor een inspirerende omgeving aan. 

jazz & pop

uitvoerende muziek
bachelor + master
3+2 jaar

jazz & popopleiding

In 1999 werd het studietraject muziekproductie opgericht aan KASK & Conservatorium. Vijfentwintig jaar later is dit studietraject een graadmeter geworden voor al wie professioneel op een creatieve manier bezig is met muziek en geluid.

muziekproductie

scheppende muziek
bachelor + master
3+2 jaar

muziekproductieopleiding

Muziek ontstaat niet zomaar. De componist verzint en speelt muziek op bestaande of gedroomde instrumenten, improviseert, deelt mee, schrijft na lang overwegen neer of legt muziek vast op een elektronische geluidsdrager. Dit spanningsveld is tot op de dag van vandaag onophoudelijk in beweging.

compositie

scheppende muziek
bachelor + master
3+2 jaar

compositieopleiding

Deze opleiding is de eerste in Vlaanderen die zich richt op het componeren van muziek voor diverse audiovisuele producties, van fictiefilm tot games. Ontwikkel jouw persoonlijke artistieke praktijk en technische kennis tijdens een opleiding ontworpen op maat van het werkveld.

compositie voor media, video en games

scheppende muziek
master
2 jaar

compositie voor media, video en gamesopleiding

De Internationale Master in Composition for Screen (InMICS) is een opleiding voor internationale studenten die als componist voor audiovisuele media willen gaan werken. InMICS werd opgericht door Europese en Canadese partners, vier conservatoria enerzijds en vier gevestigde organisaties uit het professionele veld anderzijds: KASK & Conservatorium, CNSMD de Lyon, Conservatorio di Musica G.B. Martini Bologna, Faculté de Musique Université de Montréal, Festival International du Film d’Aubagne, Fondazione Cineteca di Bologna, Film Fest Gent, Permission Inc. Montréal. 

composition for screen (InMICS)

master-na-master
2 jaar

composition for screen (InMICS)opleiding

Instrumentenbouw richt zich op de geschiedenis en de structuur van muziekinstrumenten, dit ten behoeve van de bouw, de reconstructie en het behoud van deze fascinerende objecten. De studie concentreert zich vooral op het bestuderen en (re)construeren van historische instrumenten, en onderzoekt de akoestische mogelijkheden van deze ‘klankwerktuigen’. Ze doet dit bovendien in het belang van de uitvoeringspraktijk van oude, maar evengoed van nieuwe muziek. 

instrumentenbouw

muziek
bachelor + master
3+2 jaar

instrumentenbouwopleiding

Van concertzaal tot lift, van warenhuis tot restaurant, van symfonie tot ringtone, live of op drager, via internet, radio of in de cloud, … Meer dan ooit is muziek in al haar vormen alomtegenwoordig. Kiezen voor een master muziektheorie en schriftuur is kiezen voor het doorgeven van een lange traditie van theoretische reflectie over het fenomeen muziek in een steeds sneller evoluerende wereld. 

muziektheorie / schriftuur

muziek
master
2 jaar

muziektheorie / schriftuuropleiding

Binnen KASK & Conservatorium nemen de vrije kunsten traditioneel een centrale plaats in. In de master krijgt je als student nog meer dan voorheen de ruimte om de individueel ontwikkelde artistieke praktijk verder te ontplooien.

vrije kunsten

beeldende kunsten
master
1 jaar

vrije kunstenopleiding

Fotografie heeft sinds haar ontstaan bijgedragen tot het creëren van een beeld van de wereld. De afstudeerrichting fotografie aan KASK & Conservatorium is doordrongen van het besef van die ‘wereldse’ rol van de discipline en dit bepaalt dan ook het wezen van de opleiding.

fotografie

beeldende kunsten
bachelor + master
3+1 jaar

fotografieopleiding

Onze maatschappij heeft behoefte aan kritische, open geesten die de wereld van morgen opnieuw vormgeven. Aan creatieve makers die de ecologische, economische en sociale uitdagingen binnen onze hedendaagse samenleving aankaarten, en er met plezier en passie slimme alternatieven voor bedenken. Via een doorgedreven zin voor onderzoek en experiment ontwikkelen studenten Autonome Vormgeving hun vaardigheden in toegepaste en artistieke maakpraktijken. Daarbij werken ze zowel zelfstandig als collaboratief, en gaan ze in een geëngageerde dialoog met alle andere actoren in het levensweb. 

autonome vormgeving

beeldende kunsten
bachelor + master
2+1 jaar*

autonome vormgevingopleiding

De afstudeerrichting grafisch ontwerp is in de bachelor uitgebouwd rond drie trajecten met elk een eigen atelier: illustratie, grafiek en grafische vormgeving. Samen vertegenwoordigen deze drie trajecten alle praktijken die in het werkveld tot de grafische kunsten behoren. In de master grafisch ontwerp valt het onderscheid tussen de trajecten weg.

grafisch ontwerp

beeldende kunsten
bachelor + master
3+1 jaar

grafisch ontwerpopleiding

Tijdens je opleiding in textielontwerp maak je zowel kennis met eeuwenoude ambachten als met hedendaagse industriële en digitale processen. Vakkennis van weven, breien, borduren, printontwerp… is een voedingsbodem voor innovatie en plaats je telkens in relatie tot je eigen artistiek proces.

textielontwerp

beeldende kunsten
bachelor + master
3+1 jaar

textielontwerpopleiding

We benaderen mode heel bewust als een veelzijdige artistieke praktijk. Doel is niet je op te leiden tot ontwerper ‘in dienst van’ een bestaand systeem, maar je uit te dagen en uit te nodigen tot het ontwikkelen van een eigen en artistieke praktijk, waarbij de grenzen van het medium voortdurend verkend, bevraagd en verlegd worden.

mode

beeldende kunsten
bachelor + master
3+1 jaar

modeopleiding

Je zit boordevol dynamiek en enthousiasme om geïnteresseerden mee te nemen in een wereld van artistieke ontwikkeling en creatie? Je wil een belangrijke schakel zijn in de verdere ontwikkeling van het kunstonderwijs en van het podiumlandschap in Vlaanderen? Dan is de educatieve master zeker iets voor jou! 

educatieve master in audiovisuele en beeldende kunsten

master
initieel 2 jaar
verkort 1 jaar

educatieve master in audiovisuele en beeldende kunstenopleiding

Je zit boordevol dynamiek en enthousiasme om geïnteresseerden mee te nemen in een wereld van artistieke ontwikkeling en creatie? Je wil een belangrijke schakel zijn in de verdere ontwikkeling van het kunstonderwijs en van het podiumlandschap in Vlaanderen? Dan is de educatieve master zeker iets voor jou! 

educatieve master in muziek en podiumkunsten

master
initieel 2 jaar
verkort 1 jaar

educatieve master in muziek en podiumkunstenopleiding

Onze opleidingen drama, beeldende en audiovisuele kunsten, en muziek hebben naast een nederlandstalige master ook een volledig Engelstalige pendant.

english master

master
1 of 2 jaar

english masteropleiding