nlen
bekijk als lijst

Binnen KASK & Conservatorium nemen de vrije kunsten traditioneel een centrale plaats in. In de master krijgt je als student nog meer dan voorheen de ruimte om de individueel ontwikkelde artistieke praktijk verder te ontplooien.

vrije kunsten

beeldende kunsten
master
1 jaar

vrije kunstenopleiding

In het beeldhouwatelier ga je op zoek naar een persoonlijke benadering van de hedendaagse sculptuur. Als bachelorstudent krijg je een aantal basistechnieken klassikaal aangeleerd. Je kiest vanaf 1e bachelor voor dit traject. In de master vrije kunsten valt het onderscheid tussen de disciplines weg.

vrije kunsten:
beeldhouwkunst

beeldende kunsten
bachelor
3 jaar

beeldhouwkunstvrije kunstenopleiding

Het traject installatie in de bachelor vrije kunsten reikt verschillende media aan. Een kritisch discours omtrent (bewegend) beeld, het performatieve, object en ruimte vormen het uitgangspunt in de opzet van de installatie. Je kunstwerk wordt zo mogelijks ‘site-specifiek’, de toonplaats of de manier waarop je het werk toont, draagt bij aan de betekenis van het werk. Je kiest vanaf 1e bachelor voor dit traject. In de master vrije kunsten valt het onderscheid tussen de disciplines weg.

vrije kunsten:
installatie

beeldende kunsten
bachelor
3 jaar

installatievrije kunstenopleiding

In het traject mediakunst zoeken we openingen of contradicties tussen nieuwen en oude media, virtueel en fysiek, concept en materie. We geloven dat technologie een activerende werking kan hebben omdat analoge, mechanische of digitale tools nieuwe artistieke speelruimtes aanreiken. Je kiest vanaf 1e bachelor voor dit traject. In de master vrije kunsten valt het onderscheid tussen de disciplines weg.

vrije kunsten:
mediakunst

beeldende kunsten
bachelor
3 jaar

mediakunstvrije kunstenopleiding

Schilderkunst kent een grote traditie, maar ook een actuele urgentie binnen het veld van de hedendaagse, beeldende kunsten. In het bachelortraject geven we veel aandacht aan de technologie van het schilderen, maar ook aan de ontwikkeling van je artistieke persoonlijkheid en beeldtaal. Je kiest vanaf 1e bachelor voor dit traject. In de master vrije kunsten valt het onderscheid tussen de disciplines weg.

vrije kunsten:
schilderkunst

beeldende kunsten
bachelor
3 jaar

schilderkunstvrije kunstenopleiding

We beschouwen tekenen als een autonome expressievorm. Beeldend onderzoek en experiment staan centraal. Je kiest vanaf 1e bachelor voor dit traject. In de master vrije kunsten valt het onderscheid tussen de disciplines weg.

vrije kunsten:
tekenkunst

beeldende kunsten
bachelor
3 jaar

tekenkunstvrije kunstenopleiding

Performance geeft nieuwe manieren om naar de werkelijkheid te kijken, naar patronen die vanzelfsprekend of verborgen zijn. Een performatief gebaar, een geste of een woord kan iets in beweging zetten. In dit bachelortraject onderzoek je je relatie tot je lichaam, tot anderen, materialen, ruimtes,… Je kiest vanaf 1e bachelor voor dit traject. In de master vrije kunsten valt het onderscheid tussen de disciplines weg.

vrije kunsten:
performance

beeldende kunsten
bachelor
3 jaar

performancevrije kunstenopleiding

Na een oriënterend eerste bachelorjaar grafisch ontwerp, kan je in tweede en derde bachelor kiezen voor het traject grafiek. Hier benader je de grafische praktijken vanuit de beeldende kunst. Drie focussen maken het je mogelijk om het specifieke spreken van de kunst te onderzoeken en om te buigen tot een individuele artistieke praktijk: wat druk- en reproductietechnieken kunnen betekenen voor het maken van kunst; de relatie van kunst tot de massamediale beeldcultuur; het publiceren als artistieke strategie bij het maken van kunst en kunstenaarsboeken. In de master grafisch ontwerp valt het onderscheid tussen de trajecten weg.

grafisch ontwerp:
grafiek

beeldende kunsten
bachelor + master
3+1 jaar

grafiekgrafisch ontwerpopleiding

Na een oriënterend eerste bachelorjaar grafisch ontwerp kan je in tweede en derde bachelor kiezen voor het traject illustratie. Je vat grafische beeldende narrativiteit breed op en richt je op het ontwikkelen van technieken, onderzoek- en werkmethodes binnen de ruime cluster van woord, beeld en verhaal. In de master grafisch ontwerp valt het onderscheid tussen de trajecten weg.

grafisch ontwerp:
illustratie

beeldende kunsten
bachelor + master
3+1 jaar

illustratiegrafisch ontwerpopleiding

Curatorial Studies is het enige postgraduaat voor curatoren in België. Een uniek partnerschap tussen KASK & Conservatorium, Universiteit Gent, S.M.A.K. Gent en Kunsthal Gent. 

curatorial studies

postgraduaat
1 jaar

curatorial studiesopleiding

Je zit boordevol dynamiek en enthousiasme om geïnteresseerden mee te nemen in een wereld van artistieke ontwikkeling en creatie? Je wil een belangrijke schakel zijn in de verdere ontwikkeling van het kunstonderwijs en van het podiumlandschap in Vlaanderen? Dan is de educatieve master zeker iets voor jou! 

educatieve master in audiovisuele en beeldende kunsten

master
initieel 2 jaar
verkort 1 jaar

educatieve master in audiovisuele en beeldende kunstenopleiding

Na je bachelor- en masteropleiding kan je in een derde cyclus een doctoraat in de kunsten behalen. Voor de organisatie van deze derde cyclus werken KASK & Conservatorium en de Universiteit Gent nauw samen. 

doctoraat in de kunsten 

doctoraat in de kunsten
6 jaar

doctoraat in de kunsten opleiding

Onze opleidingen drama, beeldende en audiovisuele kunsten, en muziek hebben naast een nederlandstalige master ook een volledig Engelstalige pendant.

english master

master
1 of 2 jaar

english masteropleiding