nlen
bekijk als lijst

Als student animatie ontplooi je jezelf tot een eigenzinnige, artistieke maker binnen het stimulerende kader van de KASK & Conservatorium campus. We bieden een stevige technische en theoretische houvast voor de persoonlijke expressie die je ontwikkelt in de praktijkateliers. Docenten ondersteunen je zoektocht naar de wereld die jij wil creëren. Tekenen en 2D-animatie zijn de start, jouw nieuwsgierigheid en vasthoudendheid de drijfkracht voor je eigen weg en visie binnen je medium.

animatiefilm

audiovisuele kunsten
bachelor + master
3+1 jaar

animatiefilmopleiding

Wie bij ons films leert maken, doet dat in de context van een kunstacademie. In onze opleiding tot filmmaker verdiep je jezelf in alle aspecten van de creatie. De docenten begeleiden je intensief in je ontwikkeling tot een maker met een persoonlijke visie. De opleiding schept ruimte om te experimenteren en grenzen te verleggen in denken en doen. Hiervoor worden vooral veel oefeningen gemaakt en films gedraaid. Elke opdracht resulteert in een persoonlijk werkstuk dat vorm krijgt dankzij de constante feedback van docenten en medestudenten. 

film

audiovisuele kunsten
bachelor + master
3+1 jaar

filmopleiding

In de opleiding drama leer je een artistieke praktijk ontwikkelen gedreven door nieuwsgierigheid en een duurzame onderzoeksattitude. Het programma vormt je om je praktisch als discursief te verhouden tot de actuele ontwikkelingen in de podiumkunsten maar ook om te experimenteren en op zoek te gaan naar nieuwe artistieke inhouden en (meng)vormen. De docenten moedigen je aan tot samenwerkingen met medestudenten en kruisbestuivingen met andere disciplines binnen KASK & Conservatorium. De opleiding plukt zo ook de vruchten van haar inbedding in een brede multidisciplinaire kunstschool. 

drama

bachelor + master
3+1 jaar

dramaopleiding

“Traditie is het doorgeven van het vuur, niet het aanbidden van de as.” Zo parafraseerde de Oostenrijkse componist-dirigent Gustav Mahler een geanimeerd betoog van de Franse politicus Jean Jaurès. Voor het gepassioneerd team van lesgevers aan het Gentse Conservatorium is deze attitude een vanzelfsprekendheid. Klassieke muziek studeren in Gent is een bewuste en zinvolle keuze. 

klassieke muziek

uitvoerende muziek
bachelor + master
3+2 jaar

klassieke muziekopleiding

Aan KASK & Conservatorium kan je op masterniveau jazz studeren, maar ook – en dit is uniek in Vlaanderen – popmuziek. Hier leiden we muzikanten op die sterk zijn op hun instrument, maar ook een uitgesproken artistieke visie en eigenheid hebben. In ons gebouw Paddenhoek – met tal van bandlokalen, opnamefaciliteiten én onze eigen concertplek Club Telex – bieden we je daarvoor een inspirerende omgeving aan. 

jazz & pop

uitvoerende muziek
bachelor + master
3+2 jaar

jazz & popopleiding

In 1999 werd het studietraject muziekproductie opgericht aan KASK & Conservatorium. Vijfentwintig jaar later is dit studietraject een graadmeter geworden voor al wie professioneel op een creatieve manier bezig is met muziek en geluid.

muziekproductie

scheppende muziek
bachelor + master
3+2 jaar

muziekproductieopleiding

Muziek ontstaat niet zomaar. De componist verzint en speelt muziek op bestaande of gedroomde instrumenten, improviseert, deelt mee, schrijft na lang overwegen neer of legt muziek vast op een elektronische geluidsdrager. Dit spanningsveld is tot op de dag van vandaag onophoudelijk in beweging.

compositie

scheppende muziek
bachelor + master
3+2 jaar

compositieopleiding

Instrumentenbouw richt zich op de geschiedenis en de structuur van muziekinstrumenten, dit ten behoeve van de bouw, de reconstructie en het behoud van deze fascinerende objecten. De studie concentreert zich vooral op het bestuderen en (re)construeren van historische instrumenten, en onderzoekt de akoestische mogelijkheden van deze ‘klankwerktuigen’. Ze doet dit bovendien in het belang van de uitvoeringspraktijk van oude, maar evengoed van nieuwe muziek. 

instrumentenbouw

muziek
bachelor + master
3+2 jaar

instrumentenbouwopleiding

In het beeldhouwatelier ga je op zoek naar een persoonlijke benadering van de hedendaagse sculptuur. Als bachelorstudent krijg je een aantal basistechnieken klassikaal aangeleerd. Je kiest vanaf 1e bachelor voor dit traject. In de master vrije kunsten valt het onderscheid tussen de disciplines weg.

vrije kunsten:
beeldhouwkunst

beeldende kunsten
bachelor
3 jaar

beeldhouwkunstvrije kunstenopleiding

Het traject installatie in de bachelor vrije kunsten reikt verschillende media aan. Een kritisch discours omtrent (bewegend) beeld, het performatieve, object en ruimte vormen het uitgangspunt in de opzet van de installatie. Je kunstwerk wordt zo mogelijks ‘site-specifiek’, de toonplaats of de manier waarop je het werk toont, draagt bij aan de betekenis van het werk. Je kiest vanaf 1e bachelor voor dit traject. In de master vrije kunsten valt het onderscheid tussen de disciplines weg.

vrije kunsten:
installatie

beeldende kunsten
bachelor
3 jaar

installatievrije kunstenopleiding

In het traject mediakunst zoeken we openingen of contradicties tussen nieuwen en oude media, virtueel en fysiek, concept en materie. We geloven dat technologie een activerende werking kan hebben omdat analoge, mechanische of digitale tools nieuwe artistieke speelruimtes aanreiken. Je kiest vanaf 1e bachelor voor dit traject. In de master vrije kunsten valt het onderscheid tussen de disciplines weg.

vrije kunsten:
mediakunst

beeldende kunsten
bachelor
3 jaar

mediakunstvrije kunstenopleiding

Schilderkunst kent een grote traditie, maar ook een actuele urgentie binnen het veld van de hedendaagse, beeldende kunsten. In het bachelortraject geven we veel aandacht aan de technologie van het schilderen, maar ook aan de ontwikkeling van je artistieke persoonlijkheid en beeldtaal. Je kiest vanaf 1e bachelor voor dit traject. In de master vrije kunsten valt het onderscheid tussen de disciplines weg.

vrije kunsten:
schilderkunst

beeldende kunsten
bachelor
3 jaar

schilderkunstvrije kunstenopleiding

We beschouwen tekenen als een autonome expressievorm. Beeldend onderzoek en experiment staan centraal. Je kiest vanaf 1e bachelor voor dit traject. In de master vrije kunsten valt het onderscheid tussen de disciplines weg.

vrije kunsten:
tekenkunst

beeldende kunsten
bachelor
3 jaar

tekenkunstvrije kunstenopleiding

Performance geeft nieuwe manieren om naar de werkelijkheid te kijken, naar patronen die vanzelfsprekend of verborgen zijn. Een performatief gebaar, een geste of een woord kan iets in beweging zetten. In dit bachelortraject onderzoek je je relatie tot je lichaam, tot anderen, materialen, ruimtes,… Je kiest vanaf 1e bachelor voor dit traject. In de master vrije kunsten valt het onderscheid tussen de disciplines weg.

vrije kunsten:
performance

beeldende kunsten
bachelor
3 jaar

performancevrije kunstenopleiding

Fotografie heeft sinds haar ontstaan bijgedragen tot het creëren van een beeld van de wereld. De afstudeerrichting fotografie aan KASK & Conservatorium is doordrongen van het besef van die ‘wereldse’ rol van de discipline en dit bepaalt dan ook het wezen van de opleiding.

fotografie

beeldende kunsten
bachelor + master
3+1 jaar

fotografieopleiding

Onze maatschappij heeft behoefte aan kritische, open geesten die de wereld van morgen opnieuw vormgeven. Aan creatieve makers die de ecologische, economische en sociale uitdagingen binnen onze hedendaagse samenleving aankaarten, en er met plezier en passie slimme alternatieven voor bedenken. Via een doorgedreven zin voor onderzoek en experiment ontwikkelen studenten Autonome Vormgeving hun vaardigheden in toegepaste en artistieke maakpraktijken. Daarbij werken ze zowel zelfstandig als collaboratief, en gaan ze in een geëngageerde dialoog met alle andere actoren in het levensweb. 

autonome vormgeving

beeldende kunsten
bachelor + master
2+1 jaar*

autonome vormgevingopleiding

De afstudeerrichting grafisch ontwerp is in de bachelor uitgebouwd rond drie trajecten met elk een eigen atelier: illustratie, grafiek en grafische vormgeving. Samen vertegenwoordigen deze drie trajecten alle praktijken die in het werkveld tot de grafische kunsten behoren. In de master grafisch ontwerp valt het onderscheid tussen de trajecten weg.

grafisch ontwerp

beeldende kunsten
bachelor + master
3+1 jaar

grafisch ontwerpopleiding

Na een oriënterend eerste bachelorjaar grafisch ontwerp, kan je in tweede en derde bachelor kiezen voor het traject grafiek. Hier benader je de grafische praktijken vanuit de beeldende kunst. Drie focussen maken het je mogelijk om het specifieke spreken van de kunst te onderzoeken en om te buigen tot een individuele artistieke praktijk: wat druk- en reproductietechnieken kunnen betekenen voor het maken van kunst; de relatie van kunst tot de massamediale beeldcultuur; het publiceren als artistieke strategie bij het maken van kunst en kunstenaarsboeken. In de master grafisch ontwerp valt het onderscheid tussen de trajecten weg.

grafisch ontwerp:
grafiek

beeldende kunsten
bachelor + master
3+1 jaar

grafiekgrafisch ontwerpopleiding

Na een oriënterend eerste bachelorjaar grafisch ontwerp kan je in tweede en derde bachelor kiezen voor het traject illustratie. Je vat grafische beeldende narrativiteit breed op en richt je op het ontwikkelen van technieken, onderzoek- en werkmethodes binnen de ruime cluster van woord, beeld en verhaal. In de master grafisch ontwerp valt het onderscheid tussen de trajecten weg.

grafisch ontwerp:
illustratie

beeldende kunsten
bachelor + master
3+1 jaar

illustratiegrafisch ontwerpopleiding

Na een oriënterend eerste bachelorjaar grafisch ontwerp kan je in tweede en derde bachelor kiezen voor het traject grafische vormgeving. Dit stoelt op meerdere focussen: oa. publicatie, visuele identiteit, digitale publicatie, typografie, letterontwerp…. Telkens overstijg je de klassieke tweedeling tussen print (publicatie, poster, flyer…) en digitaal (website, applicatie,…) ga je op zoek naar de verhouding tussen beide in onze post-digitale wereld. In de master grafisch ontwerp valt het onderscheid tussen de trajecten weg.  

grafisch ontwerp:
grafische vormgeving

beeldende kunsten
bachelor + master
3+1 jaar

grafische vormgevinggrafisch ontwerpopleiding

Tijdens je opleiding in textielontwerp maak je zowel kennis met eeuwenoude ambachten als met hedendaagse industriële en digitale processen. Vakkennis van weven, breien, borduren, printontwerp… is een voedingsbodem voor innovatie en plaats je telkens in relatie tot je eigen artistiek proces.

textielontwerp

beeldende kunsten
bachelor + master
3+1 jaar

textielontwerpopleiding

We benaderen mode heel bewust als een veelzijdige artistieke praktijk. Doel is niet je op te leiden tot ontwerper ‘in dienst van’ een bestaand systeem, maar je uit te dagen en uit te nodigen tot het ontwikkelen van een eigen en artistieke praktijk, waarbij de grenzen van het medium voortdurend verkend, bevraagd en verlegd worden.

mode

beeldende kunsten
bachelor + master
3+1 jaar

modeopleiding