nlen
bekijk als lijst

Deze opleiding vormt je tot ontwerper van groene ruimten: van tuinen, parken of pleinen, van recreatiedomeinen, speelbossen of landelijke beekvalleien, maar ook van groene verbindingen op industrieterreinen, van stedelijke groenklimaatassen enzovoort. Ontwerpen is een creatief, onderzoekend en oplossingsgericht proces waarbij je zoekt naar een goede combinatie tussen esthetiek en functionaliteit, met duurzaamheid als uitgangspunt. Als ontwerper geef je inhoud – identiteit, bezieling, betekenis – aan de omgeving, die uitstijgt boven het strikt materiële.

landschaps- en tuinarchitectuur

professionele bachelor
3 jaar

landschaps- en tuinarchitectuuropleiding

Als interieurvormgever is de hele wereld je speelterrein. De gebouwde omgeving in al haar aspecten, meubels en designobjecten, zijn maar een deel van de dingen waarmee een interieurvormgever zijn stempel op de leefwereld van mensen kan drukken. Naast de opleiding interieurvormgeving in contactonderwijs, bestaat de mogelijkheid het bachelorprogramma in afstandsonderwijs te volgen.

interieurvormgeving

professionele bachelor
3 jaar

interieurvormgevingopleiding

Als interieurvormgever is de hele wereld je speelterrein. De gebouwde omgeving in al haar aspecten, meubels en designobjecten, zijn maar een deel van de dingen waarmee een interieurvormgever zijn stempel op de leefwereld van mensen kan drukken.

interieurvormgeving in afstandsonderwijs

professionele bachelor
4 jaar

interieurvormgeving in afstandsonderwijsopleiding

In een wereld die razendsnel verandert, laat de toekomst zich niet voorspellen. We anticiperen op zaken die volop in ontwikkeling zijn. In de professionele bachelor Digital Design & Development, of kortweg Devine, leiden we studenten op die hun weg vinden in de digitale wereld van morgen. Als Deviner gebruik je design-, developments-en UXskills om online ervaringen vandaag én in de toekomst vorm te geven. Je wordt lid van de creatieve sector: een mondiale, digitale, innoverende en richtinggevende subcultuur.  De opleiding biedt eveneens een Engelstalig traject aan.

digital design & development (devine)

professionele bachelor
3 jaar

digital design & development (devine)opleiding

Instrumentenbouw richt zich op de geschiedenis en de structuur van muziekinstrumenten, dit ten behoeve van de bouw, de reconstructie en het behoud van deze fascinerende objecten. De studie concentreert zich vooral op het bestuderen en (re)construeren van historische instrumenten, en onderzoekt de akoestische mogelijkheden van deze ‘klankwerktuigen’. Ze doet dit bovendien in het belang van de uitvoeringspraktijk van oude, maar evengoed van nieuwe muziek. 

instrumentenbouw

muziek
bachelor + master
3+2 jaar

instrumentenbouwopleiding

Onze maatschappij heeft behoefte aan kritische, open geesten die de wereld van morgen opnieuw vormgeven. Aan creatieve makers die de ecologische, economische en sociale uitdagingen binnen onze hedendaagse samenleving aankaarten, en er met plezier en passie slimme alternatieven voor bedenken. Via een doorgedreven zin voor onderzoek en experiment ontwikkelen studenten Autonome Vormgeving hun vaardigheden in toegepaste en artistieke maakpraktijken. Daarbij werken ze zowel zelfstandig als collaboratief, en gaan ze in een geëngageerde dialoog met alle andere actoren in het levensweb. 

autonome vormgeving

beeldende kunsten
bachelor + master
2+1 jaar*

autonome vormgevingopleiding

De afstudeerrichting grafisch ontwerp is in de bachelor uitgebouwd rond drie trajecten met elk een eigen atelier: illustratie, grafiek en grafische vormgeving. Samen vertegenwoordigen deze drie trajecten alle praktijken die in het werkveld tot de grafische kunsten behoren. In de master grafisch ontwerp valt het onderscheid tussen de trajecten weg.

grafisch ontwerp

beeldende kunsten
bachelor + master
3+1 jaar

grafisch ontwerpopleiding

Na een oriënterend eerste bachelorjaar grafisch ontwerp, kan je in tweede en derde bachelor kiezen voor het traject grafiek. Hier benader je de grafische praktijken vanuit de beeldende kunst. Drie focussen maken het je mogelijk om het specifieke spreken van de kunst te onderzoeken en om te buigen tot een individuele artistieke praktijk: wat druk- en reproductietechnieken kunnen betekenen voor het maken van kunst; de relatie van kunst tot de massamediale beeldcultuur; het publiceren als artistieke strategie bij het maken van kunst en kunstenaarsboeken. In de master grafisch ontwerp valt het onderscheid tussen de trajecten weg.

grafisch ontwerp:
grafiek

beeldende kunsten
bachelor + master
3+1 jaar

grafiekgrafisch ontwerpopleiding

Na een oriënterend eerste bachelorjaar grafisch ontwerp kan je in tweede en derde bachelor kiezen voor het traject illustratie. Je vat grafische beeldende narrativiteit breed op en richt je op het ontwikkelen van technieken, onderzoek- en werkmethodes binnen de ruime cluster van woord, beeld en verhaal. In de master grafisch ontwerp valt het onderscheid tussen de trajecten weg.

grafisch ontwerp:
illustratie

beeldende kunsten
bachelor + master
3+1 jaar

illustratiegrafisch ontwerpopleiding

Na een oriënterend eerste bachelorjaar grafisch ontwerp kan je in tweede en derde bachelor kiezen voor het traject grafische vormgeving. Dit stoelt op meerdere focussen: oa. publicatie, visuele identiteit, digitale publicatie, typografie, letterontwerp…. Telkens overstijg je de klassieke tweedeling tussen print (publicatie, poster, flyer…) en digitaal (website, applicatie,…) ga je op zoek naar de verhouding tussen beide in onze post-digitale wereld. In de master grafisch ontwerp valt het onderscheid tussen de trajecten weg.  

grafisch ontwerp:
grafische vormgeving

beeldende kunsten
bachelor + master
3+1 jaar

grafische vormgevinggrafisch ontwerpopleiding

Tijdens je opleiding in textielontwerp maak je zowel kennis met eeuwenoude ambachten als met hedendaagse industriële en digitale processen. Vakkennis van weven, breien, borduren, printontwerp… is een voedingsbodem voor innovatie en plaats je telkens in relatie tot je eigen artistiek proces.

textielontwerp

beeldende kunsten
bachelor + master
3+1 jaar

textielontwerpopleiding

We benaderen mode heel bewust als een veelzijdige artistieke praktijk. Doel is niet je op te leiden tot ontwerper ‘in dienst van’ een bestaand systeem, maar je uit te dagen en uit te nodigen tot het ontwikkelen van een eigen en artistieke praktijk, waarbij de grenzen van het medium voortdurend verkend, bevraagd en verlegd worden.

mode

beeldende kunsten
bachelor + master
3+1 jaar

modeopleiding

Deze bachelor na bachelor vormt jou als een professional die beschikt over de analytische en synthetische vermogens om het landschap zelfstandig en kritisch te lezen en zo creatieve én gemotiveerde ontwerp-, inrichtings- en beheervoorstellen te doen.

landschapsontwikkeling

bachelor-na-bachelor
1 jaar

landschapsontwikkelingopleiding

Je zit boordevol dynamiek en enthousiasme om geïnteresseerden mee te nemen in een wereld van artistieke ontwikkeling en creatie? Je wil een belangrijke schakel zijn in de verdere ontwikkeling van het kunstonderwijs en van het podiumlandschap in Vlaanderen? Dan is de educatieve master zeker iets voor jou! 

educatieve master in audiovisuele en beeldende kunsten

master
initieel 2 jaar
verkort 1 jaar

educatieve master in audiovisuele en beeldende kunstenopleiding

Na je bachelor- en masteropleiding kan je in een derde cyclus een doctoraat in de kunsten behalen. Voor de organisatie van deze derde cyclus werken KASK & Conservatorium en de Universiteit Gent nauw samen. 

doctoraat in de kunsten 

doctoraat in de kunsten
6 jaar

doctoraat in de kunsten opleiding

Onze opleidingen drama, beeldende en audiovisuele kunsten, en muziek hebben naast een nederlandstalige master ook een volledig Engelstalige pendant.

english master

master
1 of 2 jaar

english masteropleiding