nlen
over de opleiding
Deze opleiding vormt je tot ontwerper van groene ruimten: van tuinen, parken of pleinen, van recreatiedomeinen, speelbossen of landelijke beekvalleien, maar ook van groene verbindingen op industrieterreinen, van stedelijke groenklimaatassen enzovoort. Ontwerpen is een creatief, onderzoekend en oplossingsgericht proces waarbij je zoekt naar een goede combinatie tussen esthetiek en functionaliteit, met duurzaamheid als uitgangspunt. Als ontwerper geef je inhoud – identiteit, bezieling, betekenis – aan de omgeving, die uitstijgt boven het strikt materiële.

landschaps- en tuinarchitectuur

over de opleiding
traject
professionele bachelor
3 jaar
onderwijstaal
Nederlands
download de brochures

Word ontwerper van groene ruimten

Groene ruimten zijn cruciaal voor onze samenleving. Ze dragen bij tot ecologische samenhang, biodiversiteit, sociale duurzaamheid en klimaatneutraliteit. Als levend erfgoed geven ze uiting aan onze gedeelde geschiedenis en een specifieke geografische identiteit. En bovenal zijn het ontmoetingsruimten waar mensen zich goed voelen: om te wandelen, om te sporten of om zomaar te genieten.

De opleiding bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur vormt je tot ontwerper van groene ruimten: van tuinen, parken of pleinen, van recreatiedomeinen, speelbossen of landelijke beekvalleien, maar ook van groene verbindingen op industrieterreinen, van stedelijke groenklimaatassen enzovoort. Ontwerpen is een creatief, onderzoekend en oplossingsgericht proces waarbij je zoekt naar een goede combinatie tussen esthetiek en functionaliteit, met duurzaamheid als uitgangspunt. Als ontwerper geef je inhoud – identiteit, bezieling, betekenis – aan de omgeving, die uitstijgt boven het strikt materiële.

Op naar je eigen visie

Kern van de opleiding zijn de ontwerpateliers waarin je actief en concreet aan de slag gaat. Reële ontwerpvraagstukken brengen je in contact met het werkveld van de landschaps- en tuinarchitectuur. In samenwerking en overleg met de opdrachtgevers – eigenaars, overheden of diverse belangengroepen – leer je in kleine groepen met individuele begeleiding ruimtelijk te denken. Gaandeweg leer je ontwerpopgaven te analyseren en te synthetiseren om zo te komen tot een eigen kritische en onderbouwde visie op een specifieke niet-bebouwde ruimte. Het aanbod aan projecten is divers en groeit in complexiteit doorheen de opleiding. Met deelaspecten zoals verhardingen, constructies en beplantingen ga je praktisch aan de slag in de ontwerplabo’s.

Theorie kadert praktijk

De praktijkleerlijn wordt geflankeerd door opleidingsonderdelen die een theoretisch kader aanreiken om kritisch over de opdrachten te reflecteren en kennis aanreiken om ze te kunnen uitvoeren. De theorie wordt praktijkgericht en concreet aangebracht aan de hand van hoorcolleges, werkcolleges, gastlezingen, praktische opdrachten en excursies. Digitale en manuele visualisatietechnieken helpen jou om je zoekproces en het resultaat ervan op papier te zetten en beelden te maken die inspirerend werken. Landschaps- en tuinarchitectuur wordt ook in een actueel en historisch cultureel perspectief geplaatst. Daarnaast zijn er ook diverse andere opleidingsonderdelen die jouw ecologische, technische en plantenkennis zullen vergroten. En opleidingsonderdelen zoals werkveldverkenning en communicatie of bedrijfsbeheer en ondernemen bereiden je voor op het werkveld. Tenslotte zijn er in de loop van de opleiding diverse studiebezoeken aan inspirerende projecten in binnen- en buitenland, aan planten- en boomkwekerijen, arboreta enz.

Regie in eigen handen

In functie van de ontwikkeling van je persoonlijke praktijk kun je voor een deel je eigen studieprogramma bepalen aan de hand van keuzevakken en workshops. Ook je afstudeerontwerp kan je op basis van je eigen interesse kiezen uit diverse opgaven. Je opleiding wordt afgerond met een stage in een ontwerpbureau, een openbare dienst in binnen- of buitenland of een andere toonaangevende organisatie. Daarnaast leg je een bachelorproef af: een complexe ontwerpopdracht waarbij je – met de lesgever als begeleider – de regie opneemt over je eigen ontwerpproces. Je hoeft geen specifieke vooropleiding gevolgd te hebben of te beschikken over specifieke voorkennis om de opleiding landschaps- en tuinarchitectuur aan te vatten. Liefde voor groen en een flinke dosis creativiteit volstaan.

Aan de slag na je opleiding

De opleiding landschaps- en tuinarchitectuur vormt je tot een professional die klaar is voor de arbeidsmarkt in binnen- en buitenland. Je kunt in de private sector met dit diploma aan de slag als medewerker van een ontwerp- of studiebureau of je kan zelfstandig een eigen zaak opstarten. Ook in de openbare sector – de groen- of planningsdienst van een gemeente of stad, een provincie, het Vlaamse Gewest – kan je een carrière uitbouwen. Als landschaps- en tuinarchitect word je ingeschakeld om te ontwerpen, om plannen uitvoeringsklaar te maken of om als projectleider de uitvoering ervan in goede banen te leiden. Maar je kan ook ingezet worden in het vergunningenbeleid, om groenplannen of beheerplannen op te maken of om beleidsplannen te adviseren. In veel gevallen maak je daarbij deel uit van een multidisciplinair team van landschaps- en tuinarchitecten, architecten en stedenbouwkundigen, biologen, bioingenieurs enzovoort.

Verder studeren na je opleiding

Wil je na deze opleiding nog verder studeren, dan kan je binnen KASK & Conservatorium de unieke opleiding bachelor na bachelor in de Landschapsontwikkeling volgen. Deze opleiding focust zich op het landschap en op de manier waarop het door ruimtelijk ontwerp kan worden ontwikkeld. Deze eenjarige opleiding vormt competente professionals die beschikken over de analytische en synthetische vermogens om het landschap zelfstandig en kritisch te lezen en op basis hiervan creatieve én gemotiveerde inrichtingsvoorstellen te doen. Je kan ook kiezen om – al dan niet na het volgen van een schakelprogramma – je verder te bekwamen in verwante masteropleidingen zoals stedenbouw en ruimtelijke planning, erfgoedstudies of landschapsarchitectuur in binnen- of buitenland.

studieprogramma

1E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Ontwerpen I
12
J
Ontwerp- en vormleer
5
J
Ontwerplabo Technieken I
5
J
Ontwerplabo Beplanting I
5
J
Ontwerpmethodiek Beplantingen 1
4
J
Plantenkennis 1
4
J
Technieken 1
4
1
Technieken 2
3
2
Schetsmatig onderzoek 1
3
J
Digitale visualisatie 1
3
1
Digitale visualisatie 2
3
2
Plantenecologie
3
J
Sociologie
3
2
Geschiedenis van de landschaps- en tuinarchitectuur
3
1
60
2E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Ontwerpen II
15
J
Ontwerpmethodieken
3
J
Ontwerplabo Technieken II
5
J
Ontwerplabo Beplanting II
5
J
Ontwerpmethodiek Beplantingen 2
4
J
Plantenkennis 2
4
J
Technieken 3
3
1
Technieken 4
3
2
Schetsmatig onderzoek 2
3
J
Digitale visualisatie 3
3
1
Van ontwerp tot uitvoering
3
J
Landschapsecologie
3
1
Actualiteit van de landschaps- en tuinarchitectuur
3
1
Eén opleidingdsonderdeel te kiezen
3
2
Bosontwerp
3
2
Gis
3
2
Bedrijfsmanagement
3
2
Keynotes
3
J/2
Designactualiteit
3
2
Architectuuractualiteit
3
2
Kunstactualiteit
3
2
Studium Generale
3
J/2
Kasklezingen
3
J/2
Eén opleidingsonderdeel uit het aanbod van de Associatie Universiteit Gent
3
1/2
Eén opleidingsonderdeel uit het aanbod van School of Arts
3
1/2
60
3E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Bachelorproef Landschaps- en Tuinarchitectuur
22
J
Stage
22
J
Ruimtelijk instrumentarium
4
2
Twee workshops te kiezen
6
2
Twee opleidingsonderdelen te kiezen
Bosontwerp
3
2
Gis
3
2
Bedrijfsmanagement
3
2
Keynotes
3
J/2
Landschapsanalyse
3
1
Landschapsgenese
3
1
Architectuurgeschiedenis en actualiteit
3
1
Actualiteit en geschiedenis van design
3
1
Stedelijke en landschappelijke context
3
2
Historisch-culturele context van het wonen
3
2
Designactualiteit
3
2
Architectuuractualiteit
3
2
Kunstactualiteit
3
2
Studium Generale
3
J/2
Kasklezingen
3
J/2
Eén opleidingsonderdeel uit het aanbod van de Associatie Universiteit Gent
3
1/2
Eén opleidingsonderdeel uit het aanbod van School of Arts
3
1/2
60
contact
De meeste vakken volg je op
Marissal
Louis Pasteurlaan 2
9000 Gent
vragen over deze afstudeerrichting

credits

  1. Graduation 2023, foto: Giada Cicchetti
  2. Video: Manon De Sutter & Charles Dhondt
  3. Graduation 2021, foto: Benina Hu