nlen
over de opleiding
De afstudeerrichting grafisch ontwerp is in de bachelor uitgebouwd rond drie trajecten met elk een eigen atelier: illustratie, grafiek en grafische vormgeving. Samen vertegenwoordigen deze drie trajecten alle praktijken die in het werkveld tot de grafische kunsten behoren. In de master grafisch ontwerp valt het onderscheid tussen de trajecten weg.

grafisch ontwerp

over de opleiding
traject
bachelor + master beeldende kunsten
afstudeerrichting grafisch ontwerp
3 trajecten in de bachelor
3+1 jaar
onderwijstaal
Nederlands
Engels mogelijk in de master

lees meer over de opleiding

Situering van de opleiding 

Sinds de creatie van de boekdrukkunst en als gevolg van de enorme expansie van de beeld- en communicatiecultuur, hebben kunstenaars zich stelselmatig ingelaten met gedrukte media. Het boek, de editie, de gedrukte reeks, de geïllustreerde roman, het dagblad, de periodieke publicatie, het kunstenaarsboek… werden het speelveld van grafici, grafische vormgevers en illustratoren. Er ontstond een complex geheel van grafische praktijken die bepalend zijn voor het karakter en de ontwikkeling van onze huidige gemassificeerde beeldcultuur en voor de ontwikkeling van de kunsten. Deze grafische praktijken zijn verweven met zowel artistieke als niet-artistieke stromen van beeld- en tekstproductie. De grafische revolutie gaf aan de beeldcultuur bovendien een totaal nieuw elan. Je kan daarom illustratie, grafiek en grafische vormgeving niet los zien van elkaar. Het grafische werkveld is dus interdisciplinair en de praktijk van de grafisch kunstenaar, de vormgever of de illustrator heeft als gevolg hiervan vele gezichten. 

Brede basis 

De afstudeerrichting steunt op drie basistrajecten met elk een eigen atelier: Grafiek, Grafische Vormgeving en Illustratie. In de eerste bachelor krijg je initiaties in elke van deze drie praktijken met hun eigen ontwerpmethodieken en artistieke werkprocessen. Inzicht in de technische aspecten, contexten en artistieke problematieken van deze disciplines is essentieel voor een ontluikend grafisch ontwerper, illustrator of grafisch kunstenaar. Het laat je toe je te ontplooien als een interdisciplinair grafisch kunstenaar of ontwerper. Op een geïnformeerde basis kun je een keuze maken je te verdiepen in deelaspecten van het grote en zeer gediversifieerde grafische werkveld. Via experimenten met de mogelijkheden van diverse grafische media ontdek je je eigen sterktes en voorkeuren. 

Specialisatie en samenwerking 

Vanaf de tweede bachelor kies je voor één van de drie trajecten: Grafiek, Grafische Vormgeving of Illustratie. Dit betekent dat je de specifieke technische aspecten, de contexten en de artistieke en/of ontwerpproblematieken gelinkt aan de discipline die je kiest, gespecialiseerd onderzoekt en inzet in je individuele praktijk.   

De afstudeerrichting zet ook sterk in op samenwerking over de disciplines heen. De hybriditeit en interdisciplinariteit karakteristiek voor het grafische werkveld, vereisen immers niet alleen een inzicht in de totaliteit van het werkveld, maar vragen ook vaak samenwerking over de specialiteiten van elk van de drie disciplines heen.   

Grafisch Ontwerp voorziet daarom in Ateliers Grafisch Ontwerp die per discipline (Grafiek II en III, Grafische Vormgeving II en III en Illustratie II en III) uitgebreid ingaan op de karakteristieken van de praktijken verbonden aan elk van deze drie disciplines. 

Master grafisch ontwerp 

In de master krijg je nog meer de ruimte om een eigen grafische praktijk te ontwikkelen. Het programma van de master ondersteunt en stimuleert het zelfstandig uitbouwen en coördineren van je eigen projecten. Jij kiest zelf welke mentoren als klankbord optreden. Theoretische stimuli krijg je in gespecialiseerde masterseminaries naar keuze. Frequent overleg en contact met alle andere masterstudenten grafisch ontwerp waarborgt een open, frisse kijk op het eigen werkproces.  
Het aftoetsen en voeden van de eigen artistieke praktijk gebeurt in de master expliciet in relatie tot het werkveld. Je zal actief participeren in ontwerpbureaus, bij uitgeverijen van kranten en weekbladen, in kunstdrukateliers, als assistent bij kunstenaars, in musea en in het culturele veld als geheel. De masteropleiding resulteert in een afgewerkt masterproject dat wordt beoordeeld door docenten en door specialisten uit het werkveld. 

English master

Onze opleidingen drama, beeldende en audiovisuele kunsten, en muziek hebben naast een nederlandstalige master ook een volledig Engelstalige pendant. Elk academiejaar starten tientallen buitenlandse studenten in de English master van KASK & Conservatorium. Deze studenten zijn een verrijking van onze onderwijscultuur en geven een meerwaarde aan de studies van Nederlandstalige studenten. Nederlandstalige en Engelstalige studenten ontmoeten elkaar in bepaalde seminaries of lessen of in de kunstprojecten die ze samen opzetten. Ook voor de studenten die tijdens hun studie niet kiezen voor een studentenuitwisseling in het buitenland (bv. via Erasmus) is er zo een internationale dimensie aan hun studie.

Er zijn geen verschillen tussen de Nederlandstalige en de Engelstalige master op gebied van curriculum, competenties, leerinhouden en organisatie. Engelstalige kandidaten die al een master in de muziek bezitten kunnen ook opteren voor de master-na-master-opleiding hedendaagse muziek of voor één van onze postgraduaten.

Voor meer informatie kan je terecht bij de trajectbegeleiders.

studieprogramma grafiek

1E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier Grafisch Ontwerp: Grafiek I
10
J
Atelier Grafisch ontwerp: Grafische vormgeving I
10
J
Atelier Grafisch ontwerp: Illustratie I
10
J
Grafische technieken
6
J
Tekenen 1
3
J
Typografie
6
J
Overzicht van de wijsbegeerte
3
J
Overzicht van de kunst: avant garde tot heden
3
J
Kunstenaarsteksten 1
3
J
Inleiding tot het onderzoek in de kunsten
3
1
Psychologie van de waarneming & beeldanalyse
3
1
Psychologie van de waarneming
2
1
Beeldanalyse
1
1
60
2E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier Grafisch ontwerp: Grafiek II
18
J
Projectatelier Grafisch ontwerp I
9
J
Tekenen 2
3
J
Theorie en geschiedenis van de grafiek 1
3
J
Kunstfilosofie 1
3
J
Overzicht van de kunst: renaissance tot avant-garde
3
J
Kunstenaarsteksten 2
3
J
Lectuur teksten vanuit historisch perspectief
2
Schrijven
1
Studie van literaire teksten 1
3
J
Antropologie van de kunsten
3
1
Minor Keuzevakken
12
1+2
60
3E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier Grafisch ontwerp: Grafiek III
18
J
Projectatelier Grafisch ontwerp II
9
J
Theorie en geschiedenis van de grafiek 2
3
J
Kunstfilosofie 2
3
J
Studie van literiare teksten 2
3
J
Kunstenaarsteksten 3
3
J
Semiotiek
3
2
Te kiezen
3
1
Initiatie Werkveld: Vormgeving & Design
3
1
Initiatie Werkveld: Beeldende Kunst
3
1
Minor Keuzevakken
12
1+2
Dossier
3
2
60

studieprogramma illustratie

1E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier Grafisch Ontwerp: Grafiek I
10
J
Atelier Grafisch ontwerp: Grafische vormgeving I
10
J
Atelier Grafisch ontwerp: Illustratie I
10
J
Grafische technieken
6
J
Tekenen 1
3
J
Typografie
6
J
Overzicht van de wijsbegeerte
3
J
Overzicht van de kunst: avant garde tot heden
3
J
Kunstenaarsteksten 1
3
J
Inleiding tot het onderzoek in de kunsten
3
1
Psychologie van de waarneming & beeldanalyse
3
1
Psychologie van de waarneming
2
1
Beeldanalyse
1
1
60
2E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier Grafisch ontwerp: Illustratie II
18
J
Projectatelier Grafisch ontwerp I
9
J
Tekenen 2
3
J
Theorie en geschiedenis van de illustratie 1
3
J
Kunstfilosofie 1
3
J
Overzicht van de kunst: renaissance tot avant-garde
3
J
Kunstenaarsteksten 2
3
J
Lectuur teksten vanuit historisch perspectief
2
Schrijven
1
Studie van literaire teksten 1
3
J
Antropologie van de kunsten
3
1
Minor Keuzevakken
12
1+2
60
3E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier Grafisch ontwerp: Illustratie III
18
J
Projectatelier Grafisch ontwerp II
9
J
Theorie en geschiedenis van de illustratie 2
3
J
Kunstfilosofie 2
3
J
Studie van literiare teksten 2
3
J
Kunstenaarsteksten 3
3
J
Semiotiek
3
2
Te kiezen
3
1
Initiatie Werkveld: Vormgeving & Design
3
1
Initiatie Werkveld: Beeldende Kunst
3
1
Minor Keuzevakken
12
1+2
Dossier
3
2
60

studieprogramma grafische vormgeving

1E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier Grafisch Ontwerp: Grafiek I
10
J
Atelier Grafisch ontwerp: Grafische vormgeving I
10
J
Atelier Grafisch ontwerp: Illustratie I
10
J
Grafische technieken
6
J
Tekenen 1
3
J
Typografie
6
J
Overzicht van de wijsbegeerte
3
J
Overzicht van de kunst: avant garde tot heden
3
J
Kunstenaarsteksten 1
3
J
Inleiding tot het onderzoek in de kunsten
3
1
Psychologie van de waarneming & beeldanalyse
3
1
Psychologie van de waarneming
2
1
Beeldanalyse
1
1
60
2E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier Grafisch ontwerp: Grafische vormgeving II
18
J
Projectatelier Grafisch ontwerp I
9
J
Tekenen 2
3
J
Theorie en geschiedenis van
de grafische vormgeving 1
3
J
Kunstfilosofie 1
3
J
Overzicht van de kunst:
renaissance tot avant-garde
3
J
Kunstenaarsteksten 2
3
J
Lectuur teksten vanuit historisch perspectief
2
Schrijven
1
Studie van literaire teksten 1
3
J
Antropologie van de kunsten
3
1
Minor Keuzevakken
12
1+2
60
3E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier Grafisch ontwerp: Grafische vormgeving III
18
J
Projectatelier Grafisch ontwerp II
9
J
Theorie en geschiedenis van
de grafische vormgeving 2
3
J
Kunstfilosofie 2
3
J
Studie van literiare teksten 2
3
J
Kunstenaarsteksten 3
3
J
Semiotiek
3
2
Te kiezen
3
1
Initiatie Werkveld: Vormgeving & Design
3
1
Initiatie Werkveld: Beeldende Kunst
3
1
Minor Keuzevakken
12
1+2
Dossier
3
2
60

studieprogramma master

MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef deel 1
8
J
Masterproef deel 2
21
J
Scriptie
9
J
Theoretische seminaries
12
J
Keuze 1 seminaries
4
J
Keuze 2 seminaries
8
J
Keuze 3 seminaries
12
J
Te kiezen
10
J
Kunst in het werkveld I
3
J
Kunst in het werkveld II
4
J
Kunst in het werkveld III
6
J
Kunst in het werkveld IV
10
J
Keuzevak binnen AUGent
10
J
60
ENGLISH MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Master's Project 1
8
Y
Master's Project 2
21
Y
Thesis
9
Y
Elective Seminars
12
Y
Arts in Practice
10
Y
Arts in Practice I
3
Y
Arts in Practice II
4
Y
Arts in Practice III
6
Y
Arts in practice IV
10
Y
Elective courses within Ghent university Association
10
Y
60

inschrijven

Als je wil inschrijven voor een academische bachelor, moet je eerst slagen voor een artistieke toelatingsproef. Om in te stromen in de master neem je deel aan een oriënteringsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd.

lees, kijk, luister
contact
de meeste vakken volg je op
Marissal
Jozef Kluyskensstraat 2
9000 Gent

Cloquet
Louis Pasteurlaan 2
9000 Gent

Kunsttoren
Offerlaan 5
900 Gent

credits

  1. Amélie Verleene, Graduation 2021, foto: Jordi Coppers
  2. Ann-Sofie Verhoyen, The Lark Ascending, 2023