nlen
over de opleiding
Na een oriënterend eerste bachelorjaar grafisch ontwerp kan je in tweede en derde bachelor kiezen voor het traject grafische vormgeving. Dit stoelt op meerdere focussen: oa. publicatie, visuele identiteit, digitale publicatie, typografie, letterontwerp…. Telkens overstijg je de klassieke tweedeling tussen print (publicatie, poster, flyer…) en digitaal (website, applicatie,…) ga je op zoek naar de verhouding tussen beide in onze post-digitale wereld. In de master grafisch ontwerp valt het onderscheid tussen de trajecten weg.  

grafisch ontwerp:
grafische vormgeving

over de opleiding
traject
bachelor + master beeldende kunsten
afstudeerrichting grafisch ontwerp
bachelortraject: grafische vormgeving
3+1 jaar
onderwijstaal
Nederlands
Engels mogelijk in de master

lees meer over de opleiding

Hoe print en digitaal zich verhouden

Grafische vormgeving bestaat rondom meerdere focussen: oa. publicatie, visuele Identiteit, digitale publicatie, typografie, letterontwerp…. Elke focus vertrekt vanuit een specifieke expertise die zich voedt, versterkt en ondersteund ziet door de andere focussen. Je zal de klassieke tweedeling tussen print (publicatie, poster, flyer…) en digitaal (website, applicatie,…) overstijgen en op zoek gaan naar de verhouding tussen beide in onze post-digitale wereld.

Verschillende dragers, verscheidene praktijken

Visuele identiteit richt zich op communicatie met grafische media en visuele concepten over verschillende dragers heen (onder andere: huisstijl, brochure, signalisatie, website, online communicatie, social media, ontwerp in de publieke ruimte, etc.). Het is een vakgebied dat zich eerder richt op culture identity dan op corporate identity.  

Publicatie richt zich op het grafisch concept, het ontwerp en de opmaak van publicaties. Het domein van de grafische publicatie strekt zich uit over een breed gamma van grafische producten: boek, catalogus, magazine, krant, brochure. 

Digitale publicatie denkt na over en experimenteert met de mogelijkheden van het publiceren in een digitale omgeving. Het biedt de grafisch ontwerper de instrumenten en het denkkader aan om zich op het terrein van de digitale en/of interactieve media te begeven. 

Typografie is gericht op het bedenken en vervaardigen van letterbeelden en/of lettertypes voor actueel gebruik in je ontwerppraktijk.  

Demaj Marinela, Graduation 2023, foto: Giada Cicchetti
Manon Lambeens, Het Sociale Spel, foto: Benina Hu

Je bouwt je artistieke en communicatieve mogelijkheden uit in functie van je individuele ontwikkeling door kritisch en onderzoekend te werk te gaan, inhoudelijk sterke projecten te bedenken, interactie tussen analoge en digitale media te verkennen en dit alles te onderbouwen én versterken met het ontwerp van het geheel dat zich vertaalt naar een breed gamma aan media: boek, catalogus, website, magazine, krant, poster, flyer, folder, applicatie.

studieprogramma bachelor

1E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier Grafisch Ontwerp: Grafiek I
10
J
Atelier Grafisch ontwerp: Grafische vormgeving I
10
J
Atelier Grafisch ontwerp: Illustratie I
10
J
Grafische technieken
6
J
Tekenen 1
3
J
Typografie
6
J
Overzicht van de wijsbegeerte
3
J
Overzicht van de kunst: avant garde tot heden
3
J
Kunstenaarsteksten 1
3
J
Inleiding tot het onderzoek in de kunsten
3
1
Psychologie van de waarneming & beeldanalyse
3
1
Psychologie van de waarneming
2
1
Beeldanalyse
1
1
60
2E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier Grafisch ontwerp: Grafische vormgeving II
18
J
Projectatelier Grafisch ontwerp I
9
J
Tekenen 2
3
J
Theorie en geschiedenis van
de grafische vormgeving 1
3
J
Kunstfilosofie 1
3
J
Overzicht van de kunst:
renaissance tot avant-garde
3
J
Kunstenaarsteksten 2
3
J
Lectuur teksten vanuit historisch perspectief
2
Schrijven
1
Studie van literaire teksten 1
3
J
Antropologie van de kunsten
3
1
Minor Keuzevakken
12
1+2
60
3E BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Atelier Grafisch ontwerp: Grafische vormgeving III
18
J
Projectatelier Grafisch ontwerp II
9
J
Theorie en geschiedenis van
de grafische vormgeving 2
3
J
Kunstfilosofie 2
3
J
Studie van literiare teksten 2
3
J
Kunstenaarsteksten 3
3
J
Semiotiek
3
2
Te kiezen
3
1
Initiatie Werkveld: Vormgeving & Design
3
1
Initiatie Werkveld: Beeldende Kunst
3
1
Minor Keuzevakken
12
1+2
Dossier
3
2
60

studieprogramma master

MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef deel 1
8
J
Masterproef deel 2
21
J
Scriptie
9
J
Theoretische seminaries
12
J
Keuze 1 seminaries
4
J
Keuze 2 seminaries
8
J
Keuze 3 seminaries
12
J
Te kiezen
10
J
Kunst in het werkveld I
3
J
Kunst in het werkveld II
4
J
Kunst in het werkveld III
6
J
Kunst in het werkveld IV
10
J
Keuzevak binnen AUGent
10
J
60
ENGLISH MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Master's Project 1
8
Y
Master's Project 2
21
Y
Thesis
9
Y
Elective Seminars
12
Y
Arts in Practice
10
Y
Arts in Practice I
3
Y
Arts in Practice II
4
Y
Arts in Practice III
6
Y
Arts in practice IV
10
Y
Elective courses within Ghent university Association
10
Y
60

inschrijven

Als je wil inschrijven voor een academische bachelor, moet je eerst slagen voor een artistieke toelatingsproef. Om in te stromen in de master neem je deel aan een oriënteringsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd.

contact
de meeste vakken volg je op
Marissal
Louis Pasteurlaan 2
9000 Gent

credits

  1. Beijers Sjoerd, Graduation 2023, foto: Giada Cicchetti
  2. Manon Lambeens, Het Sociale Spel, foto: Benina Hu
  3. Laura Martens, Graduation 2021, foto: Benina Hu