nlen
foto, Michiel De Cleene

31.05.24 – 30.06.24, Grains of Sand Like Mountains, een groepstentoonstelling gecureerd door de curatorial studies class of 2023-24

  • Deelnemende kunstenaars: Noor Abed, Common Ground, Disarming Design, Alice Diop, Nina Jayasuriya, Seppe-Hazel Laeremans, Seulgi Lee, Renée Lorie, Micheline Nahra, Ben de Raes, Hussein Shikha, Stef Van Looveren

Grains of Sand Like Mountains is een groepstentoonstelling en een publiek programma samengesteld door de curatorial studies klas van 2023-2024. Vanuit hun eigen ervaringen als curatoren in opleiding stellen zij vragen over collectiviteit. Dit complexe gegeven kan zich manifesteren als een viering, een spel, een debat, een vergadering, maar ook als een weigering. Aan de hand van collectieve kunstpraktijken onderzoekt de tentoonstelling dan ook hoe meerdere 'Ik's' kunnen samenwerken, leven, behoren en organiseren als een 'wij'.

Daarnaast ontvouwt zich tijdens de Graduation tentoonstelling een satellietproject. Op 29 juni zal er een wandeltocht plaatsvinden tussen Kunsthal Gent en Het Paviljoen, georganiseerd door kunstenaar Seppe-Hazel Laeremans. Tijdens deze tocht bevraagt de kunstenaar de constructie van onze hegemonische beeldtaal. Een collectieve leessessie die voorafgaat zal dieper ingaan op de deconstructie en reconstructie hiervan.

Over de tentoonstelling

Binnen een paar jaar zijn de uitdagingen van pandemiebeperkingen en isolatie verschoven naar de confronterende en verontrustende realiteit van langdurige conflicten. Termen als opsluiting en staakt-het-vuren zijn een integraal onderdeel van het leven geworden. Als reactie op deze voortdurende staat van onzekerheid duiken sommige rituele praktijken weer op, terwijl andere nieuwe dimensies aannemen: van het samenkomen rond een tafel tot het omarmen van een moment van feestvieren, het vinden van troost in verdriet en het bijeenkomen uit protest.

De tentoonstelling ontvouwt zich als een constellatie van werken, waaronder video, sculpturen, fotografie en performances, die onderzoeken hoe we samen kunnen leven binnen diverse maatschappelijke contexten. Manifestaties van collectiviteit kunnen verschillende vormen aannemen, van het gedwongen samenkomen van arbeiders zonder papieren in Brussel, waarvan Ben de Raes getuige is in Waiting Working Hours (2019), tot de ongrijpbare oraliteit van de volkscultuur in Bretagne die in beeld wordt gebracht door Seulgi Lee's video ÎLES AUX FEMMES (2019).

Grains of Sand Like Mountains wordt benaderd als een archipel, waardoor de ontmoeting van collectieve praktijken binnen kruisende culturen mogelijk wordt. Dit wordt tastbaar gemaakt in de ceremoniële bijeenkomst binnen de Palestijnse gemeenschap die wordt verbeeld in het videowerk Out of Joint (2018) van Noor Abed, evenals in Micheline Nahra's sculpturale werk Dinner for One (2019) waarin ze de blijvende effecten van oorlog, ontheemding en eenzaamheid in Libanon verbeeldt.

Daarnaast worden alternatieve perspectieven op het discours rond gedeeld en vermengd erfgoed verkend door Nina Jayasuriya in magē gear magē pansala (2023), terwijl Hussein Shikha in zijn video-installatie GARDEN_OF_EDEN.ISO (2023) kijkt naar de symboliek en geschiedenis van motieven binnen Zuid-Iraakse tapijttradities. Tot slot gaat de film Radical Hope (2018) van Stef Van Looveren in op de noties van gender, genderloosheid en persona's. De film kijkt naar verschillende levensfasen, allemaal gekoppeld aan emoties van verdriet, woede, verlangen, geluk, wrok en terreur, waarbij individuen aan het einde samensmelten tot één.

Publiek programma


Samen met een uitgebreid publiek programma, beschouwt deze tentoonstelling de toeschouwer ook als deelnemend aan een reflectieve gemeenschappelijke ervaring. Op het programma staan een workshop van Disarming Design for Palestine, een filmvertoning van Nous (2020) van Alice Diop en een gezamenlijk diner waarbij de deelnemers van curatorial studies reflecteren op de curatoriële benaderingen en processen die plaatsvonden tijdens het organiseren van deze tentoonstelling, zoals collectieve keuzes of onderhandelingen, uitgedaagde aannames, aanzetten tot groei en persoonlijke reflecties onder ons.

Satellietproject


Met de notie van relationaliteit spelend, ontvouwt zich in Het Paviljoen een satellietproject dat zich buiten de muren van de Kunsthal Gent uitstrekt en meerdere ruimtelijke trajecten mogelijk maakt. Terwijl Seppe-Hazel Laeremans vormt een cross-over tussen beide ruimtes, en onderzoekt tegelikertijd de deconstructie en reconstructie van hegemoniale visuele taal door middel van een collectieve performatieve leessessie, die zal leiden tot een wandeling tussen Kunsthal Gent en Het Paviljoen. Tot slot, om de notie van samenwerking te versterken, werkt curatorial studies samen met Café Palestina en Splinter v.z.w. om samen een evenement te organiseren van het kunstcollectief Common Ground dat op een contemplatieve manier uitnodigt om samen te komen en deel te nemen aan het tijdloze ritueel van het bereiden van een traditioneel Palestijns gerecht.

Toegankelijkheid


De tentoonstelling start op het gelijkvloers met werken van Seppe-Hazel Laeremans en Disarming Design, en zal zich voornamelijk ontvouwen op de eerste verdieping. Kunsthal Gent is rolstoeltoegankelijk via de hellingbaan aan de ingang, maar het is belangrijk om te weten dat de eerste verdieping alleen toegankelijk is via een trap en een brug door de hal van het gebouw. Een video van de tentoonstelling boven zal beschikbaar zijn om te bekijken op de begane grond.


  • Een tentoonstelling samengesteld door Curatorial Studies Class of 2023-2024: Ipek Aytekin, Sina Eden, Max Ferguson, Ismini Kyritsis, Martina Lattuca, Manon Laverdure, Justine Mckenna, Karel Op 't Eynde, Emidio Ranieri Tomeo, Hugo Roger, Paula Swinnen, Camille Van Meenen, Lisa Verhaeghe
  • Speciale dank aan Laura Herman, Valentijn Goethals, Isabel Van Bos, Sonia D'Alto, Marijke Van Eeckhaut, Galerie Jousse Entreprise, argos centrum voor audiovisuele kunsten, Totem Films, Kunsthal Gent Team, Design Museum Gent, S.M.A.K., Universiteit Gent, KASK & Conservatorium
pay what you can
Kunsthal Gent
Lange Steenstraat 14,
9000 Gent
za-zon: 11:00 – 18:00