nlen
over de opleiding
Binnen KASK & Conservatorium nemen de vrije kunsten traditioneel een centrale plaats in. In de master krijgt je als student nog meer dan voorheen de ruimte om de individueel ontwikkelde artistieke praktijk verder te ontplooien.

vrije kunsten

over de opleiding
traject
master beeldende kunsten
afstudeerrichting vrije kunsten
1 jaar
onderwijstaal
Nederlands
Engels mogelijk in de master
registration proces

lees meer over de opleiding

Master in de vrije kunsten

In de master krijgt je als student nog meer dan voorheen de ruimte om de individueel ontwikkelde artistieke praktijk verder te ontplooien. Het programma van de master is daar ten volle op gericht. Je kiest zelf welke mentoren je werkontwikkeling ondersteunen en als klankbord optreden. De omkaderende theoretische vakken uit de bachelor worden in de master onder de vorm van seminaries aangeboden waarbij je een eigen pakket samenstelt toegesneden op de aard van zijn eigen praktijk. 

Frequent overleg en contact met alle andere masterstudenten vrije kunsten waarborgt dan weer een open, frisse kijk op het eigen werkproces. Het aftoetsen en voeden van de eigen artistieke praktijk gebeurt in de master tevens ook expliciet in relatie tot het werkveld. 

Er wordt van je verwacht dat je actief participeert in het kunstenveld. Je gaat aan de slag in musea, als assistent bij kunstenaars of als medewerker bij vzw’s uit het culturele veld,… Dit proces resulteert uiteindelijk in een afgewerkt masterproject dat finaal wordt gewogen door experten uit het werkveld: galeriehouders, museumdirecteurs, critici en kunstenaars.  

De specificiteit van de eigen discipline tijdens de bachelorjaren

De beeldhouwer, schilder, mediakunstenaar, installatiekunstenaar of tekenaar of performance kunstenaar houdt zich steeds op in de bredere context van de beeldcultuur en van de andere kunsten. Een dergelijke openheid waarborgt een kritische artistieke praktijk. 

De pedagogiek van elk afzonderlijk atelier vertrekt vanuit de specificiteit van de eigen discipline. Dat gaat verder dan het aanleren van technieken. Het impliceert vooral ook een geëngageerde en kritische omgang met beeldtaal en traditie van het medium, die soms eeuwenoud zijn.

Van bij de start word je in elk van de zes trajecten aangemoedigd een eigen weg te zoeken binnen het medium. Daarbij vereist het ontwikkelen van een persoonlijke artistieke praktijk een kritische weerstand tegen te vlugge oplossingen en tegen een te grote dominantie van de virtuoze handeling. Kunst is namelijk ook een manier van denken, in en vanuit het praktische artistieke creëren. Voortdurend wordt gezocht naar inzichten, naar plastische oplossingen en herschrijft men zijn eigen geschiedenis. Dit vereist een grote nieuwsgierigheid en een lucide, intelligente houding van studenten en docenten. Willen weten hoe de zaken in mekaar steken, willen zien, de waarneming uitbreiden en intenser maken is het opzet van de opleiding in elk van de zes ateliers.   

English master

Onze opleidingen drama, beeldende en audiovisuele kunsten, en muziek hebben naast een nederlandstalige master ook een volledig Engelstalige pendant. Elk academiejaar starten tientallen buitenlandse studenten in de English master van KASK & Conservatorium. Deze studenten zijn een verrijking van onze onderwijscultuur en geven een meerwaarde aan de studies van Nederlandstalige studenten. Nederlandstalige en Engelstalige studenten ontmoeten elkaar in bepaalde seminaries of lessen of in de kunstprojecten die ze samen opzetten. Ook voor de studenten die tijdens hun studie niet kiezen voor een studentenuitwisseling in het buitenland (bv. via Erasmus) is er zo een internationale dimensie aan hun studie.

Er zijn geen verschillen tussen de Nederlandstalige en de Engelstalige master op gebied van curriculum, competenties, leerinhouden en organisatie. Engelstalige kandidaten die al een master in de muziek bezitten kunnen ook opteren voor de master-na-master-opleiding hedendaagse muziek of voor één van onze postgraduaten.

Voor meer informatie kan je terecht bij de trajectbegeleiders.

TRAJECTEN IN DE BACHELOR

Voorafgaand aan de master vrije kunsten, volg je één van de trajecten in de bachelor. Hier kies je expliciet voor een discipline binnen het brede veld van de vrije kunsten. De pedagogiek van elk afzonderlijk atelier vertrekt vanuit de specificiteit van de eigen discipline. Dat gaat verder dan het aanleren van technieken. Het impliceert vooral ook een geëngageerde en kritische omgang met beeldtaal en traditie van het medium, die soms eeuwenoud zijn.

studieprogramma master

1E MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Masterproef
29
J
Scriptie
9
J
Theoretische seminaries
12
J
Keuze 1 seminaries
4
J
Keuze 2 seminaries
8
J
Keuze 3 seminaries
12
J
Masterclass Vrije kunsten
4
J
Te kiezen
6
J
Kunst in het werkveld
6
J
Keuzevak binnen AUGent
6
J
60
ENGLISH MASTER
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Master's Project
29
Y
Thesis
9
Y
Elective Seminars
12
1/2
Masterclass Fine Arts
4
1/2/Y
To choose
6
1/2/Y
Arts in Practice
6
Elective courses within Ghent university Association
6
60

inschrijven

Om in te stromen in de master neem je deel aan een oriënteringsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd.

lees, kijk, luister
contact
de meeste vakken volg je op
Pauli
Jozef Kluyskensstraat 2
9000 Gent

Cloquet
Louis Pasteurlaan 2
9000 Gent

Kunsttoren
Offerlaan 5
900 Gent

credits

  1. Maia Liu, Graduation 2022, foto: Jordi Coppers
  2. George Chinnery, Graduation 2023, foto: Giada Cicchetti
  3. Heleen Corthouts, Graduation 2023, foto: Rembert De Prez